Site logo

Category: Forbairt Pobail

Forbairt Pobail

Sam 08
SRUTHANNA – Eagrán 2 – Spriocanna agus Gníomhaíochtaí

An 2ú físeán sa sraith SRUTHANNA ag díriú ar shpriocanna agus gníomhaíochtaí a shocrú mar chuid den aistear planála teanga. Sraith de ghearrfhíseáin spreagúla a thugann léargas géarchúiseach ar bhunphrionsabail na pleanála teanga atá i SRUTHANNA, físeán a thabharfaidh idir eolas sárluachmhar agus treoir fíorúsáideach don choiste pobail ar mhaith leis tabhairt faoin phróiseas pleanála.

Sam 08
SRUTHANNA – Eagrán 3 – Measúnú agus Monatóireacht

An 3ú físeán sa sraith SRUTHANNA ag díriú ar mheasúnú agus ar mhonatóireacht mar chuid den aistear planála teanga. Sraith de ghearrfhíseáin spreagúla a thugann léargas géarchúiseach ar bhunphrionsabail na pleanála teanga atá i SRUTHANNA, físeán a thabharfaidh idir eolas sárluachmhar agus treoir fíorúsáideach don choiste pobail ar mhaith leis tabhairt faoin phróiseas pleanála.

DF 18
Moltóirí Ghlór na nGael ar an mBóthar

Tá tús curtha le moltóireacht Chomórtas Ghlór na nGael inniu agus na moltóirí ag tabhairt cuairt ar chaoga coiste pobail ó cheann ceann na tíre. Tugann na cruinnithe moltóireachta deis do na coistí toradh obair na bliana a chur i láthair na moltóirí.  Tá coistí Ghlór na nGael go háitiúil rangaithe de réir daonra an […]

DF 13
I ndílchuimhne ar Fheargal Ó Cuilinn

Is cúis mhór bhróin ag Bord Stiúrtha Ghlór na nGael a fhógairt go bhfuil Feargal Ó Cuilinn, ball dár bhfoireann, imithe ar shlí na fírinne.  Fuair Feargal bás inniu 13 Deireadh Fómhair 2017, tar éis breoiteacht ghairid.  Déanann stiúrthóirí agus foireann na heagraíochta comhbhrón ó chroí lena mháthair Bríd, lena bheirt iníonacha, Louise agus Aedín, […]

DF 02
Liosta Clubanna Chumann na bhFiann 2017/18

Tá liosta de clubanna óige Chumann na bhFiann don bhliain 2017/18 folsaithe agus ar fáil anois ag an nasc seo. Má tá spéis agat i gclub ar bith anseo, déan teagmháil le Cumann na bhFiann.

DF 02
Cláraigh anois le haghaidh Fhondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha 2018

Tá muid anois ag clárú clubanna le haghaidh Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha 2018.  Más mian leat do chlub a chlárú linn chun leas a bhaint as seirbhísí na Fondúireachta le linn 2018 moltar teagmháil a dhéanamh leis an ionadaí atá againn i do cheantar féin.  Féach an liosta thíos chun teacht ar na sonraí teagmhála […]

Lún 17
An Puball Gaeilge 2017: Clár Seolta!

Tá clár siamsaíochta iomlán don Phuball Gaeilge ag Electric Picnic 2017 seolta inniu agus tá áthas orainn go bhfuil Glór na nGael mar phríomhpháirtnéir arís ag lucht eagraithe na siamsaíochta. Tá clár lán le ceol, ealaíon, cainteanna agus greann a chuirfidh ár dteanga féin chun tosaigh ar bhealach siamsúil ag croí lár phríomhfhéile na tíre an […]

Mei 16
Scéim Deontas do Chlubanna CLG Oscailte

Tá Glór na nGael ag glacadh le hiarratais ar dheontais ó chlubanna atá cláraithe le Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha le haghaidh bhabhta 2 de den scéim i 2017. Tá deontas de €600 ar fáil anois do chlubanna atá rannpháirteach sa scéim teanga Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha. Incháilithe faoin scéim deontais seo tá tionscadail agus imeachtaí […]

Beal 18
An Lá Dearg: Ráiteas ó Cheannasaí Ghlór na nGael

A chairde, Iarraim oraibh gach tacaíocht a thabhairt don fheachtas atá ar bun le hAcht Gaeilge a chinntiú do lucht labhartha na teanga sna Sé Chontae. Tá Glór na nGael sásta €150 a chur i dtreo costas cíosa bus, muna bhfuil bus curtha in áirithint cheana féin, d’aon ghrúpa atá cláraithe le Glór na nGael. […]

Aib 22
Duaiseanna Ghlór na nGael Bronnta Príomhbhuaiteor – Cumann Forbartha Chois Fharraige

Bhronn Uachtarán na hÉireann, Micheál D. Ó hUiginn na duaiseanna i gComórtas Ghlór na nGael in Óstán Carton House, Maigh Nuad oíche Shathairn.  B’iad Cumann Forbartha Chois Fharraige, Gaillimh a thug príomhdhuais Ghlór na nGael ina bhaile leo agus seic le haghaidh €20,000.  Duaischiste de luach €80,000 ina iomlán a bronnadh ag ócáid bhliantúil Ghlór […]

Aib 03
Miondeontas do Ghníomhaíochtaí Gaeilge Thar Lear

Cuireann Glór na nGael fáilte roimh iarratais ar mhiondeontas do thionscnamh leis an Ghaeilge a chur chun cinn i measc pobal na Gaeilge thar lear. Caithfidh na gníomhaíochtaí tarlú idir seo agus 30 Meitheamh 2017. Cuirfear fáilte roimh iarratais ó ghrúpaí nach raibh páirteach roimhe seo i scéim Global Gaeilge, ‘sé sin iontrálaithe nua, chomh […]

Már 21
Scéim Deontas do Chlubanna CLG Oscailte

Tá Glór na nGael ag glacadh le hiarratais ar dheontais ó chlubanna atá cláraithe le Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha. Tá deontas de €400 ar fáil anois do chlubanna atá rannpháirteach sa scéim teanga Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha.  Incháilithe faoin scéim deontais seo tá tionscadail agus imeachtaí a chuireann úsáid agus foghlaim na Gaeilge chun tosaigh i […]