Site logo

Category: Forbairt Pobail

Forbairt Pobail

DF 16
Moltóireacht Chomórtas Glór na nGael faoi lán seoil !

Tá tús curtha le camchuairt mholtóirí Chomórtas Glór na nGael an seachtain seo agus iad ag taisteal timpeall na tíre le coistí agus grúpaí pobal a chur faoi mholtóireacht do Chomórtas Ghlór na nGael. Trí fhoireann atá amuigh ag bualadh le 40 coiste sna rannóga: Coistí Gaeltachta, bailte le daonra suas go dtí 4000, bailte […]

Lún 22
Siamsaíocht Ghaeilge ag Electric Picnic – Clár ar fáil anois

Tá chomhchlár d’imeachtaí gaelacha ag an fhéile Electric Picnic eisithe ag Glór na nGael agus Conradh na Gaeilge.  Beidh rogha iontach de shiamsaíocht trí Ghaeilge ag slua na féile i mbliana leis An Phuball Gaeilge ar ais don 11ú bliain as a chéile agus ardán speisialta don bhliain seo “Bliain na Gaeilge sa ChollChoill”. Tá PDF […]

Iúl 31
An Puball Gaeilge – 11 bliain de scoth na siamsaíochta ag Electric Picnic

Tá An Puball Gaeilge ar ais arís i mbliana chun scoth na siamsaíochta a chur ar fáil do na Gaeil ag an Electric Picnic don 11ú bliain as a chéile.  Beidh idir Buíonta Ceoil, Podchraoladh Beo, Léiriú Draíochta, Ted Talks na Gaeilge, Fuirseoirí, Drámaí, Filí agus eile mar chuid d’imeachtaí an phubaill! “Deashampla amach is amach […]

Iúl 04
Cuireann Ceannasaí Ghlór na nGael fáilte roimh Plean Gníomhaíochta don Ghaeilge 2018-2022

Ag ócáid sheolta Plean Gníomhaíochta 2018 – 2022 i nGaoth Dobhair, chuir Ceannasaí Ghlór na nGael, Lorcán Mac Gabhann, fáilte roimh na gnímh, 180 acu, atá luaite i leith forbairt na Gaeilge don chúig bhliain romhainn.   “Tá moladh mór ag dul d’fhoireann Roinn na Gaeltachta agus do Aire na Gaeltachta, Joe McHugh TD, as […]

Már 10
Glór na Móna – Príomhbhuaiteoir i gComórtas Ghlór na nGael 2017

Bhronn Cathaoirleach Fhoras na Gaeilge, Pól Ó Gallchóir na duaiseanna i gComórtas Ghlór na nGael in Óstán an Ghlasáin, Co. na hIarmhí oíche Shathairn 10.03.18. B’iad Glór na Móna, Béal Feirste a thug príomhdhuais Ghlór na nGael ina bhaile leo agus seic le haghaidh €20,000. Duaischiste de luach €77,000 ina iomláine a bronnadh ag ócáid […]

Ean 29
Scéim Deontas Fhondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha Oscailte

Tá Glór na nGael ag glacadh le hiarratais ar dheontais ó chlubanna atá cláraithe le Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha le haghaidh bhabhta 2 de den scéim i 2018. Tá deontas de suas le €400 ar fáil anois do chlubanna atá rannpháirteach sa scéim teanga Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha. Incháilithe faoin scéim deontais seo tá tionscadail […]

Ean 26
Duaiseanna Ghlór na nGael Fógartha!

Ar an gClár speisialta d’Iris Aniar ar RTÉ Raidió na Gaeltachta, d’fhógair Nóra Welby, Bainisteoir, agus Eoghan Mac Cormaic, Leascheannasaí, Ghlór na nGael torthaí Chomórtas 2017. Fógraíodh suas le €77,000 de dhuaischiste ar maidin agus na duaiseanna sin roinnte ar choistí pobail Ghaeilge fud fad na tíre. Is iad na coistí seo a leanas na […]

Ean 04
Rún na hAthbhliana – Cláraigh le Glór na nGael!

Is féidir do ghrúpa, coiste nó cumann a chlárú le Glór na nGael anois.  Tá grúpaí Gaeilge agus cumainn fud fad na hÉireann agus thar sáile cláraithe linn cheana agus ag baint tairbhe as na buntaistí, as na scéimeanna maoinithe agus aitheantais agus as na seirbhísí comhairliúcháin a chuireann Glór na nGael ar fáil feadh na […]

Ean 04
Gailearaí: Boinn Sheosaimh Mhic Dhonncha 2017

Bhronn Cathaoirleach Choiste Naisiúnta na Gaeilge, Mártan Ó Ciardha agus aíonna eile 40 bonn ar chlubanna CLG as a gcuid saothar ar son na Gaeilge ag ócáid bhronnta i bPáirc an Chrócaigh ar an 16ú Nollaig. Ghlac 87 club páirt ann sa chéad bhliain don scéim seo i 2017.  Bronnadh Bonn Sheosaimh Mhic Dhonncha, idir airgead […]

Nol 14
Boinn Sheosaimh Mhic Dhonncha 2017

Bronnfaidh Cathaoirleach Choiste Naisiúnta na Gaeilge agus aíonna eile 40 bonn ar chlubanna CLG as a gcuid saothar ar son na Gaeilge ag ócáid bhronnta i bPáirc an Chrócaigh oíche Shathairn. Oíche Shathairn, 16 Nollaig a bheas an chéad ócáid bhronnta boinn ag Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha, scéim tacaíochta de chuid Ghlór na nGael agus […]

Sam 27
Gearrliosta Fógartha do Chomórtas Ghlór na nGael

Tá moltóirí do Chomórtas Ghlór na nGael tar éis cuairt a thabhairt ar breis is caoga coiste pobail atá páirteach sa chomórtas ó cheann ceann na tíre le coicís.  Rinne na coistí seo cur i  láthair ar a gcuid oibre  do na moltóirí agus iad san iomaíocht  sna catagóiri éagasúla de réir daonra an cheantair […]

Sam 08
SRUTHANNA – Eagrán 1 – An Fhís

An chéad fhíseán sa sraith SRUTHANNA ag díriú ar fhís a shocrú mar chuid den aistear planála teanga. Sraith de ghearrfhíseáin spreagúla a thugann léargas géarchúiseach ar bhunphrionsabail na pleanála teanga atá i SRUTHANNA, físeán a thabharfaidh idir eolas sárluachmhar agus treoir fíorúsáideach don choiste pobail ar mhaith leis tabhairt faoin phróiseas pleanála.