Site logo

Category: Forbairt Pobail

Forbairt Pobail

Feab 04
Lá eolais agus oiliúna faoin chomórtas nua do choistí Ghlór na nGael

Ag teacht i ndiaidh seoladh an leagan nua de chomórtas Ghlór na nGael ag Oireachtas na Samhna tá lá eolais agus oiliúna dhá eagrú ag Glór na nGael do choistí Ghlór na nGael ar an 20 Feabhra 2020. Beidh aoí-chainteoirí ag plé le bealaí éifeachtach tabhairt faoi na réimsí éagsúla, sean chinn agus na réimsí […]

Ean 08
Cláraigh anois le Glór na nGael!

Is féidir do ghrúpa, coiste nó cumann a chlárú le Glór na nGael anois.  Tá grúpaí Gaeilge agus cumainn fud fad na hÉireann cláraithe linn cheana agus ag baint tairbhe as na buntaistí, as na scéimeanna maoinithe agus aitheantais agus as na seirbhísí comhairliúcháin a chuireann Glór na nGael ar fáil feadh na bliana. Tá […]

Nol 12
37 bonn le bronnadh ar chlubanna CLG

Bronnfaidh Uachtarán Cumann Lúthchleas Gael John Horan 37 bonn ar chlubanna CLG as a gcuid saothar ar son na Gaeilge ag ócáid bhronnta i bPáirc an Chrócaigh. Oíche Shathairn, 14 Nollaig a bheas an triú ócáid bhronnta boinn ag Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha, scéim tacaíochta de chuid Ghlór na nGael agus de chuid an Chumainn […]

Sam 14
Athraithe ar Chomórtas Náisiúnta Ghlór na nGael do 2020

Seoladh an leagan nua de chomórtas Ghlór na nGael ag Oireachtas na Samhna. Comórtas a bunaíodh i bhfad siar, sa bhliain 1961. Ón tús is comórtas forbartha pobail a bhí ann, leis an mana ‘Tóg do phobal le nasc na Gaeilge’. Na sagairt Pádraig Ó Fiannachta agus Tomás Ó Fiach a bhunaigh an comórtas agus […]

DF 23
Leagan amach nua ar Chomórtas Ghlór na nGael le seoladh

Ba mhór ag Glór na nGael tú a bheith i láthair nuair a sheolfaidh Pat Carey, Cathaoirleach Ghlór na nGael, leagan amach nua ar Chomórtas Náisiúnta Ghlór na nGael. Dé hAoine, 1ú Samhain 2019 ag 5.00in Svuít Blessington, An tIonad Comhdhála, Óstán Citywest Lána Gairtéir, Saggart, Co. Bhaile Átha Cliath, D24 KF8A RSVP: Dé Luain, […]

DF 18
Gearrliosta Fógartha do Chomórtas Ghlór na nGael

Tá moltóirí do Chomórtas Ghlór na nGael tar éis cuairt a thabhairt ar breis is daichead coiste pobail atá páirteach sa chomórtas ó cheann ceann na tíre ó thús na míosa. Rinne na coistí seo cur i láthair ar a gcuid oibre do na moltóirí agus iad san iomaíocht sna catagóiri éagasúla de réir daonra […]

DF 17
Tá 2 Oifigeach Forbartha á lorg ag Glór na nGael faoi láthair

Tá áthas ar Ghlór na nGael ana folúntas a leanas a fhógairt: 2x Oifigeach Forbartha & Painéal leibhéal Oifigeach Feidhmiúcháin Beidh ról an Oifigigh Forbartha tiomanta don phobal agus bainfidh an ról le fás agus forbairt Ghlór na nGael trí straitéis shainmhínithe. Cuirfidh an t-iarrthóir rathúil an Ghaeilge chun cinn trí imeachtaí comhaontaithe, caidrimh agus […]

DF 14
Scéim Deontas Fhondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha Oscailte

Tá Glór na nGael ag glacadh le hiarratais ar dheontais ó chlubanna atá cláraithe le Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha le haghaidh bhabhta 3 den scéim i 2019. Tá deontas de suas le €500 ar fáil anois do chlubanna atá rannpháirteach sa scéim teanga Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha. Incháilithe faoin scéim deontais seo tá tionscadail agus […]

Lún 26
An Puball Gaeilge, 12 bliain ag Electric Picnic !

Tá An Puball Gaeilge ar ais arís i mbliana chun scoth na siamsaíochta a chur ar fáil do na Gaeil ag an Electric Picnic don 12ú bliain as a chéile. Beidh idir Buíonta Ceoil, Podchraoladh Beo, Ted Talks na Gaeilge, Fuirseoirí, Drámaí, Filí agus eile mar chuid d’imeachtaí an phubaill!  Clár ar fáil anseo “Is […]

Iúl 31
Bronnadh Náisiúnta 2020, 2021 agus 2022 – cuireadh chun tairisceana

Cuireadh chun tairisceana d’eagrú Bronnadh Náisiúnta Duaiseanna Ghlór na nGael 2020, 2021 agus 2022 Tá Glór na nGael, ag lorg tairisceana ó choistí agus ó ghrúpaí atá cláraithe léi feidhmiú mar óstach do Bhronnadh Náisiúnta Duaiseanna Ghlór na nGael sa bhliain 2020, 2021 nó  2022. Tá an cuireadh chun tairisceana seo ag teacht leis na […]

Iúl 16
Cruinniú Eolais Stádas Líonraí Gaeilge

  Tá cruinniú eolais á ghairm ag Glór na nGael maidir leis an stádas Líonra Gaeilge atá á bhronnadh ar phobail a lorgaíonn an t-aitheantas oifigiúil agus a chomhlíonann na critéir chuí.  Tionólfar an cruinniú in Áras Chrónáin, Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath, ar an Mháirt, 30 Iúil 2019, idir 3.00i.n agus 5.00i.n. Dúirt Ceannasaí […]

Mei 18
Comhairle ar bainistiú eolas faoi rialacháin RGCS

Tá dhá dhoiciméad foilsithe ag Glór na nGael lán chomhairle do ghrúpaí pobail maidir le dualgais s’acu féin faoi le Rialacháin Ghinearálta maidir le Cosaint Sonraí, nó GDPR mar aithnítear iad sa Bhéarla. Is reachtaíocht é RGCS a thugann cearta don saoránach maidir leis an eolas a choinníonn eagrais agus gnólachtaí futhú. Tá impleachtaí tromchúiseacha […]