Site logo

Category: Forbairt Pobail

Forbairt Pobail

Iúl 09
Scéim Forbartha Líonraí Gaeilge – Seisiún Eolais

Cuireann Glór na nGael fáilte romhat chuig seisiún eolas faoin scéim nua de chuid Foras na Gaeilge ‘Scéim Forbartha Líonraí Gaeilge’.  Cuirfidh foireann Ghlór na nGael eolas ar fáil maidir leis an scéim nua, faoin phróiseas iarratais agus ar na tacaíochtaí a chuireann muid féin ar fáil do choistí pobail. Dáta: 16ú Iúil Am: 11:00rn […]

Iúl 02
Scéim Forbartha Líonraí Gaeilge 2022-2024

Cuireann Glór na nGael fáilte roimh an scéal seo go bhfuil comharba Scéim Phobal Gaeilge fógartha ag Foras na Gaeilge, mar atá Scéim Forbartha Líonraí Gaeilge. Is cúis faoisimh í do na coistí agus do na hOifigigh Forbartha sin atá ag fanacht i bhfad ar chinnteacht faoin scéim seo. Tabharfaidh fógairt na scéime úire deis […]

Beal 20
Buaiteoirí Comórtas na gCumann Gaelacha – Buaiteoirí 2020/21

Is é Cumann Gaelach Choláiste na Tríonóide a bhain an phríomhdhuais i gComórtas na gCumann Gaelacha – Glór na nGael Fógraíodh buaiteoirí Chomórtas na gCumann Gaelach ar an gclár Bladhaire ar RTÉ Raidió na Gaeltachta inniu.   Buaiteoirí 2020/21 1ú Duais ­ €3,000 – An Cumann Gaelach ­ Coláiste na Tríonóide , Baile Átha Cliath 2ú Duais […]

Beal 18
28 Bealtaine – Seimineár Idirnáisiúnta: An tábhacht le dátheangachas sa ghnó

GRADAIM Gnó na hÉireann 28 Bealtaine – Seimineár Idirnáisiúnta: An tábhacht le dátheangachas sa ghnó   Seimineár Fíorúil, 28 Bealtaine @ 12:00: Tá Glór na nGael ag ullmhú scéim aitheantais do ghnónna a úsáideann an Ghaeilge ar a gcuid comharthaíocht, a mbrandáil agus mar chuid dá seirbhísí do chustaiméirí. Seolfar an scéim níos déanaí i […]

Már 04
Scéim Deontas Fhondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha Oscailte

Tá Glór na nGael, i gcomhar le Cumann Lúthchleas Gael, ag glacadh le hiarratais ar dheontais ó chlubanna atá cláraithe le Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha le haghaidh babhta 1 den scéim i 2021. Tá deontas de suas le €500 ar fáil anois do chlubanna atá rannpháirteach sa scéim teanga Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha. Incháilithe faoin […]

Nol 17
48 bonn ‘Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha’ le bronnadh ar chlubanna CLG

Tá 48 bonn ‘Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha’ á mbronnadh ar chlubanna CLG as a gcuid saothar ar son na Gaeilge an tseachtain seo.  33 bonn cré-umha, 12 bonn airgid mar aon le 3 bhonn óir atá le bronnadh ar chlubanna ó fud fad oileán na hÉireann. I dteachtaireacht ó Sheán Ó hÓráin, Uachtarán Chumann Lúthchleas […]

DF 07
Glór an Fhómhair – Sraith Cainteanna ar shainábhair faoi leith

Déanfaidh Siún Ní Dhuinn (Léachtóir, scríbhneoir agus eagarthóir), cathaoirleacht ar shraith cainteanna ar shainábhair faoi leith a bheidh á eagrú ag Glór na nGael le linn Deireadh Fómhair 2020.  Tá an phaindéim reatha ag cur brúanna ar bhaill den phobail agus is iarracht iad na cainteanna seo deis a thabhairt do ghrúpaí pobail Gaeilge dul […]

Iúl 21
Scéim Deontas Fhondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha Oscailte

Tá Glór na nGael ag glacadh le hiarratais ar dheontais ó chlubanna atá cláraithe le Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha le haghaidh bhabhta 2 den scéim i 2020. Tá deontas de suas le €500 ar fáil anois do chlubanna atá rannpháirteach sa scéim teanga Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha. Incháilithe faoin scéim deontais seo tá tionscadail agus […]

Beal 21
Cultúrlann McAdam Ó Fiaich – Buaiteoirí Chomórtas Ghlór na nGael

D’fhógair Cathaoireach Ghlór na nGael, Pádraig Ó Ciardha Príomhbhuaiteoirí Chomórtas Naisiúnta Ghlór na nGael ar chlár speisialta a craoladh inniu ar Facebook Beo i gcuideachta Uachtarán na hÉireann, Micheál D Ó hUigínn. B’iad Cultúrlann McAdam Ó Fiaich, Bóthar na bhFál, Béal Feirste a thug leo príomhdhuais Ghlór na nGael, €20,000 agus Trófaí Ghlór na nGael. […]

Beal 18
Ócáid fógartha príomhbhuaiteoir Chomórtas Ghlór na nGael 2019

Is cúis áthais do Ghlór na nGael go mbeidh ar chumas Cathaoirleach na heagraíochta, Pat Carey, buaiteoir Chomórtas Náisiúnta Ghlór na nGael 2019 a fhógairt, ar an 21 Bealtaine 2020, ag 4.00i.n, i gcuideachta Uachtarán na hÉireann, Mícheál D Ó hUigínn. Déanfar buaiteoir an €20,000, urraithe ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta agus Trófaí […]

Már 11
Ar athló – Imeachtaí náisiúnta agus réigiúnda

D’fhógair Glór na nGael inniu (11 Márta 2020) go bhfuil cinneadh tógtha sraith imeachtaí náisiúnta agus réigiúnda a chur ar athló mar gheall ar rioscaí an Víris Choróna. Cinneadh an Bronnadh Náisiúnta Duaiseanna (a bhí beartaithe don 17-18 Aibreán i nGaoth Dobhair) a chur siar go dtí níos déanaí sa bhliain.  Roghnófar dáta nua i […]

Már 10
Moltóireacht an Chomórtais 3ú Leibhéal

Tá cinneadh tógtha ag Glór na nGael go mbeidh moltóireacht ar na cumainn 3ú Leibhéal ag dul ar aghaidh an tseachtain seo ‘ar-líne’. Rachaidh sráith cruinnithe ar-líne ar aghaidh ar an Déardaoin agus Aoine seo (12-13 Márta), agus fógrófar torthaí an chomórtais bunaithe ar na cruinnithe agus ar leabhair ghearrthóg  na gcumann, amach anseo. Rinneadh […]