Site logo

Category: Gradaim

MF 23
GRADAIM 2022 – Cláraigh anois

Tá Glór na nGael ag clárú gnólachtaí anois le bheith páirteach sa scéim nua GRADAIM.    Is scéim aitheantais í GRADAIM do ghnólachtaí atá (nó a bheith) ag úsáid na Gaeilge mar chuid den ghnó, nó atá ag cur seirbhíse trí Ghaeilge ar fáil dá gcustaiméirí. Comhartha aitheanta ar an dea-chleachtas maidir le úsáid na Gaeilge […]

MF 15
FOLÚNTAIS – Oifigigh Forbartha

Tá dhá fholúntas poist ag Glór na nGael i láthair na huaire. Tá na sonraí uilig ar fáil ach cliceáil ar na naisc thíos. Ní mór iarratais & CV a sheoladh chuig post@glornangael.ie roimh 5.00i.n., Dé Céadaoin, 29 Meán Fómhair 2021 Oifigeach Forbartha TÉ Oifigeach Forbartha RnaG

Mei 17
18 Meitheamh – Comhdháil fíorúil: Gaeilge sa Ghnó – Dea-chleachtais

Mar chuid den ullmhúchán don scéim aitheantais do ghnónna a úsáideann an Ghaeilge, tá Glór na nGael ag eagrú Comhdháil Fhíorúil. Aoine 18 Meitheamh @ 12:00 Beidh na cainteoirí thíos ag tabhairt léargas ar dea-chleachtas le Gaeilge sa ghnó ar Zoom. Na Cainteoirí: 𝗠𝗶𝗰𝗵𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗡𝗶𝗰 𝗦𝘂𝗶𝗯𝗵𝗻𝗲 – Bainisteoir, 𝘔𝘦𝘯𝘵𝘰𝘳 𝘎𝘢𝘦𝘪𝘭𝘨𝘦 & Bunaitheoir “𝘘-𝘔𝘩𝘢𝘳𝘤” 𝗖𝗼𝗻𝗼𝗿 𝗠𝗰𝗗𝗮𝗶𝗱 […]

Beal 18
28 Bealtaine – Seimineár Idirnáisiúnta: An tábhacht le dátheangachas sa ghnó

GRADAIM Gnó na hÉireann 28 Bealtaine – Seimineár Idirnáisiúnta: An tábhacht le dátheangachas sa ghnó   Seimineár Fíorúil, 28 Bealtaine @ 12:00: Tá Glór na nGael ag ullmhú scéim aitheantais do ghnónna a úsáideann an Ghaeilge ar a gcuid comharthaíocht, a mbrandáil agus mar chuid dá seirbhísí do chustaiméirí. Seolfar an scéim níos déanaí i […]

Feab 03
Fógra: Cuireadh chun tairisceana le haghaidh seirbhísí iniúchóireachta agus cuntasaíochta

(CUIDEACHTA FAOI THEORAINN RÁTHAÍOCHTA GAN SCAIRCHAIPITEAL)   FÓGRA   Cuireadh chun tairisceana le haghaidh seirbhísí iniúchóireachta agus cuntasaíochta   Tá Glór na nGael, Ceanneagraíocht Ghaeilge, ag lorg tairisceana ó chuideachtaí iniúchóireachta agus cuntasaíochta i gcomhair soláthair seirbhísí iniúchóireachta seachtracha agus cuntasaíochta. Beidh ardchumas Gaeilge scríofa agus labhartha riachtanach do chomhlíonadh na seirbhísí seo.   Bhí […]

Beal 03
Cruinniú Poiblí – Limistéar Pleanála Teanga an Eachréidh – Co. na Gaillimhe

Cruinniú ar bhuntáistí na Gaeilge do ghnónna beartaithe ag Limistéar Pleanála Teanga an Eachréidh. Cruinniú poiblí do phobal agus do lucht gnó an limisteár sin. Dáta & Am: Luan 13 Bealtaine 2019 ag 20:30 Láthair: Coláiste Bhaile Chláir  

Aib 18
I dTreo Straitéis Forbartha Fiontraíochta – Cáipéis

Tá glactha ag Bord Stiúrtha Glór na nGael leis an cáipéis:  ‘I dTreo Stráitéis Forbartha Fiontraíochta’. Beidh foireann Glór na nGael ag úsáid na moltaí atá ann chun scéimeanna le fiontraithe agus gnólachtaí a chur chun cinn.

Sam 06
Buaiteoirí Gradam Gnó Chiarraí 2018

Fógraíodh buaiteoirí Gradam Gnó Chiarraí 2018 le linn Oireachtas na Gaeilge Déardaoin an 1 Samhain. Tá áthas ar Ghlór na nGael tacú leis an tionscnamh seo a thugann aitheantas do na gnónna sin a bhaineann úsáid as an nGaeilge ina gcuid oibre ó cheann ceann na bliana. Bhronn lucht urraíochta cúig chinn de dhuaiseanna fógraíochta/airgid, mar […]

MF 10
Ceardlann Gnó – Leitir Ceanainn

Tá Glór na nGael ag tacú le Líonra Leitir Ceanainn agus iad ag obair i dtreo Baile Seirbhíse Gaeltachta (BSG) a dhéanamh de Leitir Ceanainn. Cuid lárnach de BSG ná go mbeidh pobal na Gaeltachta ábalta a gcuid gnó a dhéanamh go nádúrtha trí mheán na Gaeilge agus gan a bheith faoi bhrú tiontú ar […]

Iúl 21
FORBAIRT GNÓ

Tá sé tábhachtach láithreacht a bheith ag an nGaeilge i gach gné de shaol an duine. Tá Glór na nGael tiománta leis an Ghaeilge a chur chun cinn san earnáil gnó agus seirbhisí Gaeilge a sholáthar. Cinnteoidh sin stádas na teanga agus úsáid na teanga i saol an duine. Tá sé dlite ar Glór na nGael, […]

Mei 05
Folúntais Post: Club Iarscoile i gCarrickmines

Tá Bainisteoir agus Stiúrthóir le fostú i gClub Iarscoile i gCarrickmines, BÁC 18. Tá duine díograiseacha agus fuinniúil de dhíth chun na poist seo a líonadh. Sonraí na bpost 25 uair in aghaidh na seachtaine atá i gceist. Cumas/taithí faoi leith ag obair le páistí iarscoile. Scilleana cumarsáide láidir Gaeilge labhartha líofa (Leibhéal TEG 2 […]

Már 01
Ceannaigh ‘Bronntanas as Gaeilge’ an Márta seo!

Ta Glór na nGael ag eagrú Scéim Bronntanas as Gaeilge i rith mí Márta 2017, agus beidh siopaí ar fud na tíre páirteach ann. Tá aonaid taispeántais agus díolacháin á sholáthar do síopaí le mana na scéime orthu – “ Bronntanas as Gaeilge- Give a Gift as Gaeilge”. Cuirfear réimse leathan de chluichí boird Gaeilge […]