Site logo

Category: Gradaim

Beal 18
28 Bealtaine – Seimineár Idirnáisiúnta: An tábhacht le dátheangachas sa ghnó

GRADAIM Gnó na hÉireann 28 Bealtaine – Seimineár Idirnáisiúnta: An tábhacht le dátheangachas sa ghnó   Seimineár Fíorúil, 28 Bealtaine @ 12:00: Tá Glór na nGael ag ullmhú scéim aitheantais do ghnónna a úsáideann an Ghaeilge ar a gcuid comharthaíocht, a mbrandáil agus mar chuid dá seirbhísí do chustaiméirí. Seolfar an scéim níos déanaí i […]

Feab 03
Fógra: Cuireadh chun tairisceana le haghaidh seirbhísí iniúchóireachta agus cuntasaíochta

(CUIDEACHTA FAOI THEORAINN RÁTHAÍOCHTA GAN SCAIRCHAIPITEAL)   FÓGRA   Cuireadh chun tairisceana le haghaidh seirbhísí iniúchóireachta agus cuntasaíochta   Tá Glór na nGael, Ceanneagraíocht Ghaeilge, ag lorg tairisceana ó chuideachtaí iniúchóireachta agus cuntasaíochta i gcomhair soláthair seirbhísí iniúchóireachta seachtracha agus cuntasaíochta. Beidh ardchumas Gaeilge scríofa agus labhartha riachtanach do chomhlíonadh na seirbhísí seo.   Bhí […]

Beal 03
Cruinniú Poiblí – Limistéar Pleanála Teanga an Eachréidh – Co. na Gaillimhe

Cruinniú ar bhuntáistí na Gaeilge do ghnónna beartaithe ag Limistéar Pleanála Teanga an Eachréidh. Cruinniú poiblí do phobal agus do lucht gnó an limisteár sin. Dáta & Am: Luan 13 Bealtaine 2019 ag 20:30 Láthair: Coláiste Bhaile Chláir  

Aib 18
I dTreo Straitéis Forbartha Fiontraíochta – Cáipéis

Tá glactha ag Bord Stiúrtha Glór na nGael leis an cáipéis:  ‘I dTreo Stráitéis Forbartha Fiontraíochta’. Beidh foireann Glór na nGael ag úsáid na moltaí atá ann chun scéimeanna le fiontraithe agus gnólachtaí a chur chun cinn.

Sam 06
Buaiteoirí Gradam Gnó Chiarraí 2018

Fógraíodh buaiteoirí Gradam Gnó Chiarraí 2018 le linn Oireachtas na Gaeilge Déardaoin an 1 Samhain. Tá áthas ar Ghlór na nGael tacú leis an tionscnamh seo a thugann aitheantas do na gnónna sin a bhaineann úsáid as an nGaeilge ina gcuid oibre ó cheann ceann na bliana. Bhronn lucht urraíochta cúig chinn de dhuaiseanna fógraíochta/airgid, mar […]

MF 10
Ceardlann Gnó – Leitir Ceanainn

Tá Glór na nGael ag tacú le Líonra Leitir Ceanainn agus iad ag obair i dtreo Baile Seirbhíse Gaeltachta (BSG) a dhéanamh de Leitir Ceanainn. Cuid lárnach de BSG ná go mbeidh pobal na Gaeltachta ábalta a gcuid gnó a dhéanamh go nádúrtha trí mheán na Gaeilge agus gan a bheith faoi bhrú tiontú ar […]

Iúl 21
FORBAIRT GNÓ

Tá sé tábhachtach láithreacht a bheith ag an nGaeilge i gach gné de shaol an duine. Tá Glór na nGael tiománta leis an Ghaeilge a chur chun cinn san earnáil gnó agus seirbhisí Gaeilge a sholáthar. Cinnteoidh sin stádas na teanga agus úsáid na teanga i saol an duine. Tá sé dlite ar Glór na nGael, […]

Mei 05
Folúntais Post: Club Iarscoile i gCarrickmines

Tá Bainisteoir agus Stiúrthóir le fostú i gClub Iarscoile i gCarrickmines, BÁC 18. Tá duine díograiseacha agus fuinniúil de dhíth chun na poist seo a líonadh. Sonraí na bpost 25 uair in aghaidh na seachtaine atá i gceist. Cumas/taithí faoi leith ag obair le páistí iarscoile. Scilleana cumarsáide láidir Gaeilge labhartha líofa (Leibhéal TEG 2 […]

Már 01
Ceannaigh ‘Bronntanas as Gaeilge’ an Márta seo!

Ta Glór na nGael ag eagrú Scéim Bronntanas as Gaeilge i rith mí Márta 2017, agus beidh siopaí ar fud na tíre páirteach ann. Tá aonaid taispeántais agus díolacháin á sholáthar do síopaí le mana na scéime orthu – “ Bronntanas as Gaeilge- Give a Gift as Gaeilge”. Cuirfear réimse leathan de chluichí boird Gaeilge […]

Feab 16
Scrabble as Gaeilge

Tá Scrabble agus Junior Scrabble as Gaeilge ar fáil ó udar.ie

Ean 24
Tar ag obair linn!

Táimid ar lorg Oifigeach Maoirseoireachta Díolacháin! Tá gach eolas ar fáil ag an nasc thíos Bígí airdeallach ar an spriocdháta : Dé hAoine an 17ú Feabra ar a 17.00 Proifíl poist Oifigeach Maoirseoireachta Díolacháin Eanáir 2017