Site logo

Category: Gradaim

Sam 15
Fiontraí Óg na Bliana 2022

Bronnadh Gradaim ‘Fiontraí Óg na Bliana 2022’ agus ipad an duine ar bheirt ógánach ag mórócáid Gradaim Gnó na hÉireann i Halla na Cathrach, Baile Átha Cliath ar an 15ú Samhain 2022. Is í Síle Seoige, an réalt teilifíse an aoi speisialta a rinne an bronnadh. San aoisghrúpa 12-18, is í Róisín Dalby (Co. Chiarraí) […]

DF 21
Ócáid Bhronnta GRADAIM 2022

Beidh an chéad ócáid bhronnta bhliantúil de chuid GRADAIM Gnó na hÉireann, ina ndéanfar ceiliúradh ar shaothar na ngnólachtaí, le tarlú i mí na Samhna. Bronnfar comharthaí GRADAIM ar 85 gnólacht ag mórócáid i Halla na Cathrach, Baile Átha Cliath ar an 15ú Samhain 2022. Beidh boinn óir, airgid agus cré-umha le bronnadh ar na […]

MF 29
Gailearaí – Measúnú 2022

Bhí am ghnóthach ag foireann Ghlór na nGael agus ag ionadaithe ó choistí pobail Gaeilge fud fad na hÉireann agus iad ag tabhairt faoin mheasúnú do GRADAIM Gnó na hÉireann 2022 le linn Mhí Mheán Fhómhair. Bainígí sult as na híomhánna seo!  

MF 13
Tús curtha leis an phróiseas measúnaithe don scéim GRADAIM Gnó na hÉireann

Cuireadh tús ar an Luan 5 Meán Fómhair leis an phróiseas measúnaithe don scéim GRADAIM Gnó na hÉireann, scéim aitheantais naisiúnta Ghlór na nGael don Ghaeilge sa ghnó. Tá cúig dhuine dhéag d’fhoireann Ghlór na nGael ag tabhairt faoin tasc mór agus tá beagnach 100 gnólacht fud fad na hÉireann ag dul faoi mheasúnú faoi […]

MF 06
Tús curtha leis an phróiseas measúnaithe don scéim GRADAIM Gnó na hÉireann

Cuireadh tús ar an Luan 5 Meán Fómhair leis an phróiseas measúnaithe don scéim GRADAIM Gnó na hÉireann, scéim aitheantais naisiúnta Ghlór na nGael don Ghaeilge sa ghnó. Tá cúig dhuine dhéag d’fhoireann Ghlór na nGael ag tabhairt faoin tasc mór agus tá beagnach 100 gnólacht fud fad na hÉireann ag dul faoi mheasúnú faoi […]

Sam 25
Scéim GRADAIM seolta i mBéal Feirste

Sheol an tAire Pobal, Deirdre Hargey an scéim nua GRADAIM Gnó na hÉireann go hoifigiúil inniu, 25 Samhain 2021, i mBéal Feirste, Is scéim nua í GRADAIM a chuirfidh an Ghaeilge go mór chun tosaigh sa ghnó sna blianta romhainn. Is ag ionad nua Teach Mhamó a rinne sí an scéim a sheoladh,  ionad Cúraim […]

Sam 25
Scéim GRADAIM seolta i mBéal Feirste

Sheol an tAire Pobal, Deirdre Hargey an scéim nua GRADAIM Gnó na hÉireann go hoifigiúil inniu, 25 Samhain 2021, i mBéal Feirste, Is scéim nua í GRADAIM a chuirfidh an Ghaeilge go mór chun tosaigh sa ghnó sna blianta romhainn. Is ag ionad nua Teach Mhamó a rinne sí an scéim a sheoladh,  ionad Cúraim […]

Sam 05
GRADAIM Gnó na hÉireann – Seolta

Sheol an Taoiseach an scéim nua GRADAIM Gnó na hÉireann inniu 04 Samhain 2021, scéim a chuirfidh an Ghaeilge go mór chun tosaigh sa ghnó sna blianta romhainn. Dúirt an Taoiseach Micheál Ó Máirtín “Tá fhios againn an tionachar a bhíonn ag lucht gnó go háirithe leis an Ghaelainn a chur chun cinn. An teanga […]

Sam 04
GRADAIM Gnó na hÉireann – Seolta

Sheol an Taoiseach an scéim nua GRADAIM Gnó na hÉireann inniu 04 Samhain 2021, scéim a chuirfidh an Ghaeilge go mór chun tosaigh sa ghnó sna blianta romhainn. Dúirt an Taoiseach Micheál Ó Máirtín “Tá fhios againn an tionachar a bhíonn ag lucht gnó go háirithe leis an Ghaelainn a chur chun cinn. An teanga […]

MF 23
GRADAIM 2022 – Cláraigh anois

Tá Glór na nGael ag clárú gnólachtaí anois le bheith páirteach sa scéim nua GRADAIM.    Is scéim aitheantais í GRADAIM do ghnólachtaí atá (nó a bheith) ag úsáid na Gaeilge mar chuid den ghnó, nó atá ag cur seirbhíse trí Ghaeilge ar fáil dá gcustaiméirí. Comhartha aitheanta ar an dea-chleachtas maidir le úsáid na Gaeilge […]

MF 15
FOLÚNTAIS – Oifigigh Forbartha

Tá dhá fholúntas poist ag Glór na nGael i láthair na huaire. Tá na sonraí uilig ar fáil ach cliceáil ar na naisc thíos. Ní mór iarratais & CV a sheoladh chuig post@glornangael.ie roimh 5.00i.n., Dé Céadaoin, 29 Meán Fómhair 2021 Oifigeach Forbartha TÉ Oifigeach Forbartha RnaG

Mei 17
18 Meitheamh – Comhdháil fíorúil: Gaeilge sa Ghnó – Dea-chleachtais

Mar chuid den ullmhúchán don scéim aitheantais do ghnónna a úsáideann an Ghaeilge, tá Glór na nGael ag eagrú Comhdháil Fhíorúil. Aoine 18 Meitheamh @ 12:00 Beidh na cainteoirí thíos ag tabhairt léargas ar dea-chleachtas le Gaeilge sa ghnó ar Zoom. Na Cainteoirí: 𝗠𝗶𝗰𝗵𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗡𝗶𝗰 𝗦𝘂𝗶𝗯𝗵𝗻𝗲 – Bainisteoir, 𝘔𝘦𝘯𝘵𝘰𝘳 𝘎𝘢𝘦𝘪𝘭𝘨𝘦 & Bunaitheoir “𝘘-𝘔𝘩𝘢𝘳𝘤” 𝗖𝗼𝗻𝗼𝗿 𝗠𝗰𝗗𝗮𝗶𝗱 […]