January 16, 2021

Comórtas Ghlór na nGael


Bunaíodh Comórtas Ghlór na nGael breis agus 50 bliain ó shin chun aitheantas a thabhairt ar obair choistí agus ghrúpaí pobail ar fud na tíre i gcur chun cinn na Gaeilge.

Tá leagan amach nua ar Chomórtas Náisiúnta Ghlór na nGael le haghaidh 2020 ar aghaidh.  Tá gach eolas ar struchtúr nua an chomórtais ar fáil sa leabhrán seo:

Leabhrán: Comórtas Naisiúnta Ghlór na nGael

Tá clárúcháin le haghaidh Chomórtas Ghlór na nGael 2021 oscailte anois – brú anseo chun do ghrúpa a chlárú

Tá fás suntasach tagtha ar an gcomórtas thar na blianta go dtí an stád reatha, ina bhfuil comórtas le duaischiste de níos mó ná €80,000 agus rannóga éagsúla a chlúdaíonn, sainchomórtais d’Institiúidí Tríú Leibhéal, coistí Gaeilge thar lear agus coistí pobail Gaeilge éagsúla anseo in Éireann. Tugtar deis freisin do choistí dul i gcomórtas do réimse leathan duaiseanna speisialta ó bhliain go bliain.

Mar chuid dá ndualgais, ag plé le Gaeilge sa Teaghlach, Gaeilge sa Ghnó, agus Forbairt Phobail Ghaeilge freastalann Oifigigh Forbartha Ghlór na nGael ar choistí, ag cuidiú leo clárú, ag cuidiú le pleananna oibre a fhorbairt, agus ag roinnt eolais faoi scéimeanna nó áiseanna a bheadh ar fáil do choistí, teaghlaigh nó gnónna. Tugtar cuairteanna timireachta ar gach coiste a chláraíonn i rith bliain an chomórtais le cúnamh agus comhairle a thabhairt go rialta.

Faoi dheireadh na bliana eagraítear tréimhse moltóireachta agus téann foirne moltóireachta Ghlór na nGael timpeall na coistí ag bailiú eolais faoinar chuireadh chun cinn i rith na bliana.

Buaiteoirí Chomórtas Ghlór na nGael 2019

Príomhdhuais Ghlór na nGael: Le fógairt 21 Bealtaine 2020

Gradam Ghlór na nGael: Helen Ó Murchú agus Bláthnaid Ó Brádaigh

Comórtas na gCumann Gaelacha sna Coláistí Tríú Leibhéal urraithe ag an Roinn Oideachais agus Scileanna: Le fógairt 18 Aibreán 2020

Coistí  Gaeltachta  (Urraithe ag Údarás na Gaeltachta)
1ú Duais Ionad Naomh Pádraig, Dobhar, Dún na nGall €4,000
2ú Duais Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne/ Oidhreacht Chorca Dhuibhne, Co. Chiarraí €3,000
3ú Duais Comharchumann Mhic Dara, An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe €2,000
Coistí le Daonra faoi 4,000
1ú Duais Coiste Forbartha Charn Tóchair, Co. Dhoire €4,000
2ú Duais Glór Uachtar Tíre, Co. an Dúin €3,000
3ú Duais Glór na Speiríní, Co. Dhoire €2,000
Coistí le Daonra 4,000 – 20,000
1ú Duais Cairde Teo., Ard Mhacha €4,000
2ú Duais Muineachán le Gaeilge €3,000
3ú Duais Pobal ar a’n Iúil, Co. Thír Eoghain €2,000
Coistí le Daonra 20,000 +
1ú Duais Cultúrlann McAdam Ó Fiaich, Béal Feirste €4,000
2ú Duais Glór na Móna, Béal Feirste €3,000
3ú Duais Cultúrlann Uí Chanáin, Doire €2,000
Duaiseanna do na Coistí Deonacha
Cúige Uladh (€1,500) :  Coiste Forbartha Chnoc Fola, Co. Dhún na nGall
Cúige Chonnacht (€1,500) :  Craobh Mhaigh Cuilinn, Co. na Gaillimhe
Cúige Mumhan (€1,500) :  Glór na nGael Chlochán Bhreanainn, Co. Chiarraí
Cúige Laighean (€1,500) : Sult na Sollán, Cill Dara
Duais don Iontráil Nua is fearr
(€1,000) : Comhaltas Chosanta Chúil Aodha, Co. Chorcaí
Duaiseanna Speisialta
Duais Ógras Club Óige an Fháirche, Co. na Gaillimhe  €1,000
Duais an Timire Cumann Forbartha Chois Fharraige €700
Duais an Oireachtais Muineachán le Gaeilge €500
Duais an Fháinne urraithe ag Gael-Linn Glór Locha Riach, Co. na Gaillimhe Dearbhán €500
Duais Cho. Co. Dhún na nGall Áislann Rann na Feirste, Co. Dhún na nGall €1,500
Duais Cho. Cho. na Gaillimhe Craobh Mhaigh Cuilinn, Co. na Gaillimhe €1,500
Duais Chló Iar-Chonnacht Glór Ghleannta Liatroma , Co. Liatroma Dearbhán €1,000
Duais Chomhairle na Gaelscolaíochta Ionad Uíbh Eachach, Béal Feirste £1,500
Duais COGG Comhchoiste Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh, Co. Chiarraí €2,000
Duais an Fhorais Pátrúnachta.   Sult na Sollán, Cill Dara €1,000
Duais Chonradh na Gaeilge Comharchumann Ráth Chairn, Co. na Mí €1,000


Buaiteoirí Thrófaí Ghlór na nGael 1962 ar aghaidh

1962 Mainistir na Féile, Co. Luimní
1963 Mainistir na Féile, Co. Luimní
1964 Baile Átha Luain
1965 Durlas, Co. Thiobraid Árann
1966 Durlas, Co. Thiobraid Árann
1967 Oileán Chléire, Co. Chorcaí
1968 Drom Collachair, Co. Luimní
1969 Bré, Co. Chill Mhantáin
1970 Dún Garbhán, Co. Port Láirge
1971 Baile Mhúirne/Cúil Aodha, Co. Chorcaí
1972 Caisleán a’ Bharraigh, Co. Mhaigh Eo
1973 Clochán Bhréanainn, Co. Chiarraí
1974 Eochaill, Co. Chorcaí
1975 Clár Chlainne Mhuiris, Co. Mhaigh Eo
1976 Teampall an Ghleanntáin, Co. Luimní
1977 Dúiche Chrónáin, Baile Átha Cliath
1978 An tÁth Leacach, Co. Luimní
1979 Baile Munna, Baile Átha Cliath
1980 Trá Lí, Co. Chiarraí
1981 An Daingean, Co. Chiarraí
1982 Ceatharlach

1983 Inis, Co. an Chláir
1984 Baile an Easpaig, Co. Chorcaí
1985 Ráth Chairn, Co. na Mí
1986 Béal Feirste Thiar
1987 Tamhlacht, Baile Átha Cliath
1988 Paróiste an Chnoic, Co. na Gaillimhe
1989 Dúiche Chrónáin, Baile Átha Cliath
1990 Inis, Co. an Chláir
1991 Fionntrá, Co. Chiarraí
1992 Doire
1993 Carna, Co. na Gaillimhe
1994 Ceantar Naithí, Baile Átha Cliath
1995 Ceatharlach
1996 Béal Feirste Thiar
1997 An tAonach, Co. Thiobraid Árann
1998 Ráth Chairn, Co. na Mí
1999 Doire
2000 Paróiste an Chnoic, Co. na Gaillimhe
2001 Inis Oírr, Co. na Gaillimhe
2002 Inis, Co. an Chláir

2003 Cumann Cultúrtha Mhic Reachtain, Tuaisceart Bhéal Feirste 2004 Trá Lí, Co. Chiarraí
2005 An Droichead, Deisceart Bhéal Feirste
2006 Paróiste an Chnoic, Co.na Gaillimhe
2007 An Clár as Gaeilge, Inis, Co. an Chláir
2008 Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair
2009 An Droichead, Béal Feirste
2010 Glór Charn Tóchair, Machaire Rátha, Co Dhoire
2011 Gaelphobal an tSrátha Báin
2012 Ionad Naomh Pádraig, Dobhar, Co Dhún na nGall
2013 Comharchumann Mhic Dara, An Cheathrú Rua
2014 Glór Charn Tóchair, Machaire Rátha, Co Dhoire
2015 Cultúrlann Uí Chanáin, Doire
2016 Cumann Forbartha Chois Fharraige, Co.na Gaillimhe
2017 Glór na Móna, Béal Feirste
2018 Áislann Rann na Feirste
2019 ?X
X