Site logo

Comórtas Ghlór na nGael

Bunaíodh Comórtas Ghlór na nGael breis agus 50 bliain ó shin chun aitheantas a thabhairt ar obair choistí agus ghrúpaí pobail ar fud na tíre i gcur chun cinn na Gaeilge.

Tá fás suntasach tagtha ar an gcomórtas thar na blianta go dtí an stad reatha, ina bhfuil comórtas le duaischiste de níos mó ná €80,000 agus rannóga éagsúla a chlúdaíonn coistí Gaeilge thar lear agus coistí pobail Gaeilge éagsúla anseo in Éireann. Tugtar deis freisin do choistí dul i gcomórtas do réimse leathan duaiseanna speisialta ó bhliain go bliain.

Mar chuid dá ndualgais, ag plé le Gaeilge sa Teaghlach, Gaeilge sa Ghnó, agus Forbairt Phobail Ghaeilge freastalann Oifigigh Forbartha Ghlór na nGael ar choistí, ag cuidiú leo clárú, ag cuidiú le pleananna oibre a fhorbairt, agus ag roinnt eolais faoi scéimeanna nó áiseanna a bheadh ar fáil do choistí, teaghlaigh nó gnónna. Tugtar cuairteanna timireachta ar gach coiste a chláraíonn i rith bliain an chomórtais le cúnamh agus comhairle a thabhairt go rialta.

Faoi dheireadh na bliana eagraítear tréimhse moltóireachta agus téann foirne moltóireachta Ghlór na nGael timpeall na coistí ag bailiú eolais faoinar chuireadh chun cinn i rith na bliana.

Buaiteoirí – Duaiseanna Ghlór na nGael 2022

Príomhdhuais Ghlór na nGael

Céad áit €15,000 & Trofaí Fhoras na Gaeilge: Coiste Forbartha Dhobhair Teo (Ionad Naomh Páraig)

Dara áit, €5,000 : Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne

Gradam Ghlór na nGael

Rónán Mac Aodha Bhuí

Duaiseanna Rannóige an Chomórtais

An Óige:
Céad áit, €3,000 : Cumann Forbartha Chois Fharraige
Dara áit, €2,000 : Muineachán le Gaeilge

Oideachas:
Céad áit, €3,000 : Ionad Uíbh Eachach, Béal Feirste
Dara áit, €2,000 : Conradh na Gaeilge Boirche Íochtar, Áth na Long, Co. an Dúin

An Teaghlach:
Céad áit, €3,000 : Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne, Co. Chiarraí
Dara áit, €2,000 : Coiste Forbartha Dhobhair Teo, Co. Dhún na nGall

Sláinte Intinne & Coirp:
Céad áit, €3,000 : Togra Fiontar & Cultúr Uladh Ctr, Machaire Rabhartaigh, Co. Dhún na Gall
Dara áit, €2,000 : Glór na Móna, Béal Feirste

An Stát agus Gnó:
Céad áit, €3,000 : Líonra Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall
Dara áit, €2,000 : An Droichead, Béal Feirste

Cosaint Comhshaoil, Oidhreacht, Spioradáltacht:
Céad áit, €3,000 : Coiste Forbartha Dhobhair Teo, Co. Dhún na nGall
Dara áit, €2,000 : Coiste Cheathrú Thaidhg – Dún Chaocháin, Co. Mhaigh Eo

Imeachtaí agus Deiseanna Labhartha na Gaeilge:
Céad áit, €3,000 : Cumann Cultúrtha Mhic Reachtain, Béal Feirste
Dara áit, €2,000 : An Droichead, Béal Feirste

Rannóg na Gaeltachta:
Céad áit, €3,000 : Coiste Cheathrú Thaidhg – Dún Chaocháin, Co. Mhaigh Eo
Dara áit, €2,000 : Coiste Forbartha Dhobhair Teo, Co. Dhún na nGall

Duaiseanna Speisialta an Chomórtais

Duais an Fháinne, urraithe ag Gael-Linn, €500 : Muineachán le Gaeilge

Duais Chló Iar-Chonnacht, luach €1,000 : Gaeilge Locha Riaich, Co. na Gaillimhe

Duais Chomhairle Contae na Gaillimhe, €1,500 : Comhar Chuigéal, Conamara

Duais Chomhairle Contae Dhún na nGall, €2,000 : Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair

Duais Chomhairle na Gaelscolaíochta, £1,500 : Cultúrlann Uí Chanáin, Doire

Duais an Fhorais Pátrúnachta, €1,000 : Cill Dara le Gaeilge, Co. Chill Dara

Duais Aitheantais Gradaim, €1,000 : Dúchas an Daingin, Co. Chiarraí

Duais an Oireachtais, €1000 : Coiste Forbartha Charn Tóchair, Co. Dhoire

Duais an Timire, €750 : Cairde Teo, Ard Mhacha

Duais don Iontráil Nua is fearr, €1,000 : Na Gaeil Óga, Baile Átha Cliath

 

 

Buaiteoirí Thrófaí Ghlór na nGael 1962 ar aghaidh

1962 Mainistir na Féile, Co. Luimní
1963 Mainistir na Féile, Co. Luimní
1964 Baile Átha Luain
1965 Durlas, Co. Thiobraid Árann
1966 Durlas, Co. Thiobraid Árann
1967 Oileán Chléire, Co. Chorcaí
1968 Drom Collachair, Co. Luimní
1969 Bré, Co. Chill Mhantáin
1970 Dún Garbhán, Co. Port Láirge
1971 Baile Mhúirne/Cúil Aodha, Co. Chorcaí
1972 Caisleán a’ Bharraigh, Co. Mhaigh Eo
1973 Clochán Bhréanainn, Co. Chiarraí
1974 Eochaill, Co. Chorcaí
1975 Clár Chlainne Mhuiris, Co. Mhaigh Eo
1976 Teampall an Ghleanntáin, Co. Luimní
1977 Dúiche Chrónáin, Baile Átha Cliath
1978 An tÁth Leacach, Co. Luimní
1979 Baile Munna, Baile Átha Cliath
1980 Trá Lí, Co. Chiarraí
1981 An Daingean, Co. Chiarraí
1982 Ceatharlach
1983 Inis, Co. an Chláir

1984 Baile an Easpaig, Co. Chorcaí
1985 Ráth Chairn, Co. na Mí
1986 Béal Feirste Thiar
1987 Tamhlacht, Baile Átha Cliath
1988 Paróiste an Chnoic, Co. na Gaillimhe
1989 Dúiche Chrónáin, Baile Átha Cliath
1990 Inis, Co. an Chláir
1991 Fionntrá, Co. Chiarraí
1992 Doire
1993 Carna, Co. na Gaillimhe
1994 Ceantar Naithí, Baile Átha Cliath
1995 Ceatharlach
1996 Béal Feirste Thiar
1997 An tAonach, Co. Thiobraid Árann
1998 Ráth Chairn, Co. na Mí
1999 Doire
2000 Paróiste an Chnoic, Co. na Gaillimhe
2001 Inis Oírr, Co. na Gaillimhe
2002 Inis, Co. an Chláir
2003 Cumann Cultúrtha Mhic Reachtain, Tuaisceart Bhéal Feirste
2004 Trá Lí, Co. Chiarraí

2005 An Droichead, Deisceart Bhéal Feirste
2006 Paróiste an Chnoic, Co.na Gaillimhe
2007 An Clár as Gaeilge, Inis, Co. an Chláir
2008 Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair
2009 An Droichead, Béal Feirste
2010 Glór Charn Tóchair, Machaire Rátha, Co Dhoire
2011 Gaelphobal an tSrátha Báin
2012 Ionad Naomh Pádraig, Dobhar, Co Dhún na nGall
2013 Comharchumann Mhic Dara, An Cheathrú Rua
2014 Glór Charn Tóchair, Machaire Rátha, Co Dhoire
2015 Cultúrlann Uí Chanáin, Doire
2016 Cumann Forbartha Chois Fharraige, Co.na Gaillimhe
2017 Glór na Móna, Béal Feirste
2018 Áislann Rann na Feirste, Dobhar, Co. Dhún na nGall
2019 Cultúrlann McAdam Ó Fiaich, Béal Feirste
2020 Coiste Forbartha Charn Tóchair, Co. Dhoire
2021 Comharchumann Mhic Dara, An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe
2022 Ionad Naomh Padraig, Dobhar, Co. Dhún nanGall