January 29, 2023

Comórtas Ghlór na nGael


Bunaíodh Comórtas Ghlór na nGael breis agus 50 bliain ó shin chun aitheantas a thabhairt ar obair choistí agus ghrúpaí pobail ar fud na tíre i gcur chun cinn na Gaeilge.

Tá leagan amach nua ar Chomórtas Náisiúnta Ghlór na nGael le haghaidh 2020 ar aghaidh.  Tá gach eolas ar struchtúr nua an chomórtais ar fáil sa leabhrán seo:

Leabhrán: Comórtas Naisiúnta Ghlór na nGael

Cláraigh do ghrúpa/eagraíocht anseo.

Tá fás suntasach tagtha ar an gcomórtas thar na blianta go dtí an stád reatha, ina bhfuil comórtas le duaischiste de níos mó ná €80,000 agus rannóga éagsúla a chlúdaíonn, sainchomórtais d’Institiúidí Tríú Leibhéal, coistí Gaeilge thar lear agus coistí pobail Gaeilge éagsúla anseo in Éireann. Tugtar deis freisin do choistí dul i gcomórtas do réimse leathan duaiseanna speisialta ó bhliain go bliain.

Mar chuid dá ndualgais, ag plé le Gaeilge sa Teaghlach, Gaeilge sa Ghnó, agus Forbairt Phobail Ghaeilge freastalann Oifigigh Forbartha Ghlór na nGael ar choistí, ag cuidiú leo clárú, ag cuidiú le pleananna oibre a fhorbairt, agus ag roinnt eolais faoi scéimeanna nó áiseanna a bheadh ar fáil do choistí, teaghlaigh nó gnónna. Tugtar cuairteanna timireachta ar gach coiste a chláraíonn i rith bliain an chomórtais le cúnamh agus comhairle a thabhairt go rialta.

Faoi dheireadh na bliana eagraítear tréimhse moltóireachta agus téann foirne moltóireachta Ghlór na nGael timpeall na coistí ag bailiú eolais faoinar chuireadh chun cinn i rith na bliana.

Buaiteoirí – Duaiseanna Ghlór na nGael 2021

 

Príomhdhuais Ghlór na nGael

Céad áit €15,000 & Trofaí Fhoras na Gaeilge: Comharchumann Mhic Dara, An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe

Dara áit, €5,000 : Ionad Naomh Pádraig, Dobhar, Co. Dhún na nGall

 

Gradam Ghlór na nGael

Helen Ó Murchú agus Bláthnaid Ó Brádaigh

 

Duaiseanna Rannóige an Chomórtais

An Óige:
Céad áit, €3,000 : Pobal ar a’n Iúl, an Ómaigh
Dara áit, €2,000 : Coiste Forbartha Charn Tóchair, Doire

An Teaghlach:
Céad áit, €3,000 : Coiste Forbartha Charn Tóchair, Doire
Dara áit, €2,000 : Pobal ar a’n Iúl, an Ómaigh

Oideachas:
Céad áit, €3,000 : An Droichead, Béal Feirste
Dara áit, €2,000 : Coiste Forbartha Charn Tóchair, Doire

Sláinte Intinne & Coirp:
Céad áit, €3,000 : Ionad Naomh Pádraig, Dobhar, Tír Chonaill
Dara áit, €2,000 : Comharchumann Mhic Dara, An Cheathrú Rua

An Stát agus Gnó:
Céad áit, €3,000 : Cill Dara le Gaeilge
Dara áit, €2,000 : Líonra Leitir Ceanainn

Cosaint Comhshaoil, Oidhreacht, Spioradáltacht:
Céad áit, €3,000 : Comharchumann Mhic Dara, An Cheathrú Rua
Dara áit, €2,000 : Ionad Naomh Pádraig, Dobhar, Tír Chonaill

Imeachtaí agus Deiseanna Labhartha na Gaeilge:
Céad áit, €3,000 : Glór na Móna, Béal Feirste
Dara áit, €2,000 : Ionad Naomh Pádraig, Dobhar, Tír Chonaill

Rannóg na Gaeltachta:
Céad áit, €3,000 : Comharchumann Ráth Chairn, Contae na Mí
Dara áit, €2,000 : Comharchumann Mhic Dara, An Cheathrú Rua

Duaiseanna Speisialta an Chomórtais

Duais Chomhairle Contae na Gaillimhe, €1,500 : Craobh Mhaigh Cuilinn

Duais Chomhairle Contae Dhún na nGall, €1,500 : Lár Chomhairle Paróiste Ghleann Cholm Cille

Duais an Fháinne, urraithe ag Gael-Linn, €500 : Cultúrlann Uí Chanáin, Doire

Duais Chomhairle na Gaelscolaíochta, £1,500 : Ionad Uíbh Eachach, Béal Feirste

Duais Chló Iar-Chonnacht, luach €1,000 : Conradh na Gaeilge, Bóirche Íochtar, Contae an Dúin

Duais an Oireachtais, €500 : Cumann Forbartha Chois Fharraige

Duais an Fhorais Pátrúnachta, €1,000 : Muineachán le Gaeilge

Duais COGG, €2000 : Comhchoiste Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh

Duais don Iontráil Nua is fearr, €1,000 : Pleanáil Teanga Árainn Mhóir

Duais don Choiste Deonach is fearr, €1,000 : Coiste Forbartha Chnoc Fola

Duais Aitheantais, €1,000 : Comharchumann Ráth Chairn


Buaiteoirí Thrófaí Ghlór na nGael 1962 ar aghaidh

1962 Mainistir na Féile, Co. Luimní
1963 Mainistir na Féile, Co. Luimní
1964 Baile Átha Luain
1965 Durlas, Co. Thiobraid Árann
1966 Durlas, Co. Thiobraid Árann
1967 Oileán Chléire, Co. Chorcaí
1968 Drom Collachair, Co. Luimní
1969 Bré, Co. Chill Mhantáin
1970 Dún Garbhán, Co. Port Láirge
1971 Baile Mhúirne/Cúil Aodha, Co. Chorcaí
1972 Caisleán a’ Bharraigh, Co. Mhaigh Eo
1973 Clochán Bhréanainn, Co. Chiarraí
1974 Eochaill, Co. Chorcaí
1975 Clár Chlainne Mhuiris, Co. Mhaigh Eo
1976 Teampall an Ghleanntáin, Co. Luimní
1977 Dúiche Chrónáin, Baile Átha Cliath
1978 An tÁth Leacach, Co. Luimní
1979 Baile Munna, Baile Átha Cliath
1980 Trá Lí, Co. Chiarraí
1981 An Daingean, Co. Chiarraí
1982 Ceatharlach

1983 Inis, Co. an Chláir
1984 Baile an Easpaig, Co. Chorcaí
1985 Ráth Chairn, Co. na Mí
1986 Béal Feirste Thiar
1987 Tamhlacht, Baile Átha Cliath
1988 Paróiste an Chnoic, Co. na Gaillimhe
1989 Dúiche Chrónáin, Baile Átha Cliath
1990 Inis, Co. an Chláir
1991 Fionntrá, Co. Chiarraí
1992 Doire
1993 Carna, Co. na Gaillimhe
1994 Ceantar Naithí, Baile Átha Cliath
1995 Ceatharlach
1996 Béal Feirste Thiar
1997 An tAonach, Co. Thiobraid Árann
1998 Ráth Chairn, Co. na Mí
1999 Doire
2000 Paróiste an Chnoic, Co. na Gaillimhe
2001 Inis Oírr, Co. na Gaillimhe
2002 Inis, Co. an Chláir

2003 Cumann Cultúrtha Mhic Reachtain, Tuaisceart Bhéal Feirste 2004 Trá Lí, Co. Chiarraí
2005 An Droichead, Deisceart Bhéal Feirste
2006 Paróiste an Chnoic, Co.na Gaillimhe
2007 An Clár as Gaeilge, Inis, Co. an Chláir
2008 Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair
2009 An Droichead, Béal Feirste
2010 Glór Charn Tóchair, Machaire Rátha, Co Dhoire
2011 Gaelphobal an tSrátha Báin
2012 Ionad Naomh Pádraig, Dobhar, Co Dhún na nGall
2013 Comharchumann Mhic Dara, An Cheathrú Rua
2014 Glór Charn Tóchair, Machaire Rátha, Co Dhoire
2015 Cultúrlann Uí Chanáin, Doire
2016 Cumann Forbartha Chois Fharraige, Co.na Gaillimhe
2017 Glór na Móna, Béal Feirste
2018 Áislann Rann na Feirste, Dobhar, Co. Dhún na nGall
2019 Cultúrlann McAdam Ó Fiaich, Béal Feirste
2020 Coiste Forbartha Charn Tóchair, Co. Dhoire
2021 Comharchumann Mhic Dara, An Cheathrú RuaX
X