December 8, 2021

Comórtas Ghlór na nGael


Bunaíodh Comórtas Ghlór na nGael breis agus 50 bliain ó shin chun aitheantas a thabhairt ar obair choistí agus ghrúpaí pobail ar fud na tíre i gcur chun cinn na Gaeilge.

Tá leagan amach nua ar Chomórtas Náisiúnta Ghlór na nGael le haghaidh 2020 ar aghaidh.  Tá gach eolas ar struchtúr nua an chomórtais ar fáil sa leabhrán seo:

Leabhrán: Comórtas Naisiúnta Ghlór na nGael

Tá clárúcháin le haghaidh Chomórtas Ghlór na nGael 2021 druidte.

Tá fás suntasach tagtha ar an gcomórtas thar na blianta go dtí an stád reatha, ina bhfuil comórtas le duaischiste de níos mó ná €80,000 agus rannóga éagsúla a chlúdaíonn, sainchomórtais d’Institiúidí Tríú Leibhéal, coistí Gaeilge thar lear agus coistí pobail Gaeilge éagsúla anseo in Éireann. Tugtar deis freisin do choistí dul i gcomórtas do réimse leathan duaiseanna speisialta ó bhliain go bliain.

Mar chuid dá ndualgais, ag plé le Gaeilge sa Teaghlach, Gaeilge sa Ghnó, agus Forbairt Phobail Ghaeilge freastalann Oifigigh Forbartha Ghlór na nGael ar choistí, ag cuidiú leo clárú, ag cuidiú le pleananna oibre a fhorbairt, agus ag roinnt eolais faoi scéimeanna nó áiseanna a bheadh ar fáil do choistí, teaghlaigh nó gnónna. Tugtar cuairteanna timireachta ar gach coiste a chláraíonn i rith bliain an chomórtais le cúnamh agus comhairle a thabhairt go rialta.

Faoi dheireadh na bliana eagraítear tréimhse moltóireachta agus téann foirne moltóireachta Ghlór na nGael timpeall na coistí ag bailiú eolais faoinar chuireadh chun cinn i rith na bliana.

Buaiteoirí Chomórtas Ghlór na nGael 2020

An Phríomhdhuais €15,000 agus Trófaí Ghlór na nGael
(Urraithe ag an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta & Spóirt agus ag Foras na Gaeilge)
Coiste Forbartha Charn Tóchair, Co. Dhoire 

2ú hÁit  €5,000
tá sé seo roinnte idir
Glór na Móna, Béal Feirste agus Ionad Naomh Pádraig, Dobhar, Co. Dhún na nGall

Rannóg – An Óige
1ú Duais          Glór na Móna, Béal Feirste  €3,000
2ú Duais          Coiste Forbartha Charn Tóchair, Co. Dhoire  €2,000

Rannóg – An Teaghlach
1ú Duais          Ionad Uíbh Eachach, Béal Feirste  €3,000
2ú Duais          Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne, Co. Chiarraí  €2,000

Rannóg – Oideachas
1ú Duais          Cultúrlann Uí Chanáin, Doire  €3,000
2ú Duais          Ionad Uíbh Eachach, Béal Feirste  €2,000

Rannóg – Sláinte Intinne agus Choirp (Urraithe ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte)
1ú Duais          Comhchoiste Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh, Co. Chiarraí  €3,000
2ú Duais          Ionad Naomh Pádraig, Dobhar, Co. Dhún na nGall  €2,000

Rannóg – Tograí Cosanta Comhshaoil, Caomhnaithe Oidhreachta & Spioradáltachta
1ú Duais          Coiste Forbartha Charn Tóchair, Co. Dhoire  €3,000
2ú Duais          Cairde Teo., Ard Mhacha  €2,000

Rannóg – An Ghaeltacht (Urraithe ag Údarás na Gaeltachta)
1ú Duais          Ionad Naomh Pádraig, Dobhar, Co. Dhún na nGall  €3,000
2ú Duais          Coiste Forbartha Bhéal Átha an Ghaorthaidh, Co. Chorcaí  €2,000

Duaiseanna Speisialta

Duais Chomhairle Chontae na Gaillimhe  €1,500
Comharchumann Mhic Dara, An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe

Duais Chomhairle Chontae Dhún na nGall  €1,500
Coiste Forbartha Chnoc Fola, Co. Dhún na nGall

Duais an Fháinne urraithe ag Gael Linn Dearbhán dar luach €500
Cairde Uí Néill, Co. Thír Eoghain

Duais Chomhairle na Gaelscolaíochta  £1,500
Cultúrlann McAdam Ó Fiaich, Béal Feirste

Duais Chló Iar-Chonnacht  Beart Leabhar dar luach €1,000
Pobal ar a’n Iúl, Co. Thír Eoghain

Duais an Oireachtais  €500
Glór Locha Riach, Co. na Gaillimhe

Duais an Fhorais Pátrúnachta  €1,000
Glór Locha Riach, Co. na Gaillimhe

Duais COGG  €2,000
Muineachán le Gaeilge

Duais don Iontráil nua is fearr  €1,000
Coiste Féilte Chill Chiaráin, Co. na Gaillimhe

Duais don Choiste Deonach is fearr  €1,000
Sult na Sollán, Co. Chill Dara

Duais Aitheantas  €1,000
Líonra Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall

Comórtas na gCumann Gaelacha sna Coláistí Tríú Leibhéal: Le fógairt


Buaiteoirí Thrófaí Ghlór na nGael 1962 ar aghaidh

1962 Mainistir na Féile, Co. Luimní
1963 Mainistir na Féile, Co. Luimní
1964 Baile Átha Luain
1965 Durlas, Co. Thiobraid Árann
1966 Durlas, Co. Thiobraid Árann
1967 Oileán Chléire, Co. Chorcaí
1968 Drom Collachair, Co. Luimní
1969 Bré, Co. Chill Mhantáin
1970 Dún Garbhán, Co. Port Láirge
1971 Baile Mhúirne/Cúil Aodha, Co. Chorcaí
1972 Caisleán a’ Bharraigh, Co. Mhaigh Eo
1973 Clochán Bhréanainn, Co. Chiarraí
1974 Eochaill, Co. Chorcaí
1975 Clár Chlainne Mhuiris, Co. Mhaigh Eo
1976 Teampall an Ghleanntáin, Co. Luimní
1977 Dúiche Chrónáin, Baile Átha Cliath
1978 An tÁth Leacach, Co. Luimní
1979 Baile Munna, Baile Átha Cliath
1980 Trá Lí, Co. Chiarraí
1981 An Daingean, Co. Chiarraí
1982 Ceatharlach

1983 Inis, Co. an Chláir
1984 Baile an Easpaig, Co. Chorcaí
1985 Ráth Chairn, Co. na Mí
1986 Béal Feirste Thiar
1987 Tamhlacht, Baile Átha Cliath
1988 Paróiste an Chnoic, Co. na Gaillimhe
1989 Dúiche Chrónáin, Baile Átha Cliath
1990 Inis, Co. an Chláir
1991 Fionntrá, Co. Chiarraí
1992 Doire
1993 Carna, Co. na Gaillimhe
1994 Ceantar Naithí, Baile Átha Cliath
1995 Ceatharlach
1996 Béal Feirste Thiar
1997 An tAonach, Co. Thiobraid Árann
1998 Ráth Chairn, Co. na Mí
1999 Doire
2000 Paróiste an Chnoic, Co. na Gaillimhe
2001 Inis Oírr, Co. na Gaillimhe
2002 Inis, Co. an Chláir

2003 Cumann Cultúrtha Mhic Reachtain, Tuaisceart Bhéal Feirste 2004 Trá Lí, Co. Chiarraí
2005 An Droichead, Deisceart Bhéal Feirste
2006 Paróiste an Chnoic, Co.na Gaillimhe
2007 An Clár as Gaeilge, Inis, Co. an Chláir
2008 Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair
2009 An Droichead, Béal Feirste
2010 Glór Charn Tóchair, Machaire Rátha, Co Dhoire
2011 Gaelphobal an tSrátha Báin
2012 Ionad Naomh Pádraig, Dobhar, Co Dhún na nGall
2013 Comharchumann Mhic Dara, An Cheathrú Rua
2014 Glór Charn Tóchair, Machaire Rátha, Co Dhoire
2015 Cultúrlann Uí Chanáin, Doire
2016 Cumann Forbartha Chois Fharraige, Co.na Gaillimhe
2017 Glór na Móna, Béal Feirste
2018 Áislann Rann na Feirste, Dobhar, Co. Dhún na nGall
2019 Cultúrlann McAdam Ó Fiaich, Béal Feirste
2020 Coiste Forbartha Charn Tóchair, Co. DhoireX
X