January 23, 2019

Comórtas na gCumann Gaelacha


Eagraíonn Glór na nGael comórtas bliantúil idir cumainn gaelacha na n-institiúidí tríú leibhéal a chuireann deá-chleachtas sa phleanáil, forbairt pobail teanga agus an ghréasánaíocht idir na coláistí chun tosaigh.

Eagraíonn Glór na nGael comórtas bliantúil idir cumainn gaelacha na n-institiúidí tríú leibhéal a chuireann deá-chleachtas sa phleanáil, forbairt pobail teanga agus an ghréasánaíocht idir coláistí chun tosaigh.

Tugann Comórtas na gCumann Gaelacha aitheantas do na cumainn is fearr ó thaobh dea-chleachtais de sna réimsí éagsúla den gcomórtas agus bainistiú coiste de. Sprioc eile an chomórtais é ná cumainn ó cheantair agus ó chúlraí éagsúla a chur i dteagmháil lena chéile ar bhonn tras-teorainn agus tras-phobail agus múnlaí dea-chleachtais a roinnt. Cuirtear béim nach beag ar an tábhachtacht le hullmhú agus le feidhmiú plean teanga.

Tá an Comórtas seo a reatáil againn le tacaíocht ón Roinn Oideachais agus Scileanna.

Foirm Chlárúcháin le haghaidh Chomórtas 2017/18

Déan teagmháil linn le haghaidh tuilleadh eolais faoin comórtas nó chun do Chumann féin a chlárú nora@glornangael.ie  Tá foirm chlárúcháin 2017/18 le híoslódáil ag an nasc seo: Foirm Iontrála 2017 – 2018

Buaiteoirí 2016/17

1ú – €3,000 –
An Cumann Gaelach, Coláiste na Tríonóide

2ú Áit €2,000 –
An Chuallacht, Coláiste na hOllscoile Corcaigh

3ú Áit €1,500-
Cullacht Cholmcille na Gaeilge, Maigh Nuad

Duais Athmhuintearas – €1,000
An Cumann Gaelach, Ollscoil na Banríona

Duais Tras Teorainn – €1,000 –
Coiste an Chumann Gaelach Ollscoil na hÉireann, Gaillimh –

Duais na Moltóirí x3 – €500 –
An Cumann Dramaiochta, Coláiste na hOllscoile Corcaigh,
An Cumann Gaelach, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath
An Cumann Gaelach, Coláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath


X
X