January 29, 2023

Comórtas na gCumann Gaelacha


Eagraíonn Glór na nGael comórtas bliantúil idir cumainn gaelacha na n-institiúidí tríú leibhéal a chuireann deá-chleachtas sa phleanáil, forbairt pobail teanga agus an ghréasánaíocht idir na coláistí chun tosaigh.

Eagraíonn Glór na nGael comórtas bliantúil idir cumainn gaelacha na n-institiúidí tríú leibhéal a chuireann deá-chleachtas sa phleanáil, forbairt pobail teanga agus an ghréasánaíocht idir coláistí chun tosaigh.

Tugann Comórtas na gCumann Gaelacha aitheantas do na cumainn is fearr ó thaobh dea-chleachtais de sna réimsí éagsúla den gcomórtas agus bainistiú coiste de. Sprioc eile an chomórtais é ná cumainn ó cheantair agus ó chúlraí éagsúla a chur i dteagmháil lena chéile ar bhonn tras-teorainn agus tras-phobail agus múnlaí dea-chleachtais a roinnt. Cuirtear béim nach beag ar an tábhachtacht le hullmhú agus le feidhmiú plean teanga.

Tá an Comórtas seo a reatáil againn le tacaíocht ón Roinn Oideachais agus Scileanna.

Foirm Chlárúcháin

Déan teagmháil linn le haghaidh tuilleadh eolais faoin comórtas nó chun do Chumann féin a chlárú frainc@glornangael.ie

Comórtas na gCumann Gaelacha sna Coláistí Tríú Leibhéal urraithe ag an Roinn Oideachais agus Scileanna

Buaiteoirí 2020/21

1ú Duais ­ €3,000 – An Cumann Gaelach ­ Coláiste na Tríonóide , Baile Átha Cliath

2ú Duais ­ €2,000 – Cumann Gaelach Ollscoil na hÉireann Gaillimh

3ú Duais ­ €1,500 – Cumann Gaelach Ollscoil Luimnigh

Duais Tras-Phobail ­ €1,000 – Cuallacht na Gaeilge Má Nuad

Duais Tras­-Teorainn ­ €1,000 – Cumann Gaelach Ollscoil na Banríona Béal Feirste

Duais Aitheantais ar Obair Mheabharshláinte ­ €750 – An Chuallacht Coláiste na hOllscoile Corcaigh

Duais Aitheantais ar Fhorbairt in Aineoinn Covid / ar Láimhseáil na Paindéime / Duais Aitheantais ­ €750 – Cumann Drámaíochta Coláiste na hOllscoile Corcaigh


X
X