Site logo

Painéil daoine á fhorbairt le feidhmiú ar an Bhord Stiúrtha & ar choistí eile Glór na nGael

Tá Bord Stiúrtha Ghlór na nGael ag forbairt painéil daoine a bheadh sásta feidhmiú ar Bhord Stiúrtha, ar Choiste Iniúchóireachta Inmheánaí nó ar fho-choistí eile na heagraíochta (a bhunófar ó am go ham).
Tá cáipéis le gach eolas anseo: Cuireadh le bheith rannpháirteach
Seol d’iarratas go dtí: lorcan@glornangael.ie