Site logo

Oíche mhór cheiliúrtha ag Páirc an Chrócaigh agus boinn Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha 2023 bronnta

Bronnadh boinn aitheantais Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha 2023 ag searmanas speisialta i bPáirc an Chrócaigh oíche Aoine, an 1 Nollaig 2023. Bhuaigh 55 club ó gach cearn den tír boinn chré-umha, airgid nó óir as a gcuid iarrachtaí, a gcuid oibre agus a dtiomantas do chur chun cinn na Gaeilge. Ba í an craoltóir spóirt agus siamsaíochta Gráinne McElwain, a bhí mar bean an tí, a d’fhógair na 7 gclub a bhain Boinn Óir, na 15 chlub a bhain Boinn Airgid agus an 33 club a bhain Boinn Cré-Umha i mbliana. (Féach liosta iomlán thíos)

Is scéim chomhpháirtíochta í Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha idir Glór na nGael agus an CLG. Tá an comhpháirtíocht tiomanta do láithreacht agus úsáid na Gaeilge a mhéadú i gclubanna CLG ar fud na tíre. Is fianaise iad na boinn seo a bronnadh ar iarrachtaí leanúnacha na gclubanna chun an Ghaeilge a chomhtháthú ina ngníomhaíochtaí agus chun a fás a chothú i measc a mbaill agus a bpobail. 

Ní hamháin go n-aithníonn an ócáid seo éachtaí aonair na gclubanna, ach neartaíonn sé freisin an tábhacht a bhaineann leis an Ghaeilge a chothú agus a chur chun cinn tríd an spórt.

Tá tuilleadh eolais maidir le Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha ar fáil ag www.glornangael.ie/clg

Ainm an Chlub Seoladh an Chlub Bonn a Bronnadh Award
Achadh Dearg/Baile an Mhéirligh An Dún Cré-Umha Bronze
Na Cláirsigh, Béal Átha an Airgid Ard Mhacha Cré-Umha Bronze
Clan na Gael Ard Mhacha Cré-Umha Bronze
Na Cláirsigh, Ard Mhacha Ard Mhacha Cré-Umha Bronze
Naomh Muire, Achadh Eochaille Aontroim Cré-Umha Bronze
Na Gaeil CLG Ciarraí Cré-Umha Bronze
Na Fianna An Bóthar Buí CLG, Co na Mí Cré-Umha Bronze
Cumann Peil na mBan, Dún Doire Co na Mí Cré-Umha Bronze
Domhnach Mór Cill Dhéaglán Clg Co na Mí Cré-Umha Bronze
Naomh Treasa, Loch Mhic Ruairí Co Thír Eoghain Cré-Umha Bronze
Loch Gamhna Co. an Chabháin Cré-Umha Bronze
Cuar an Chláir Co. an Chláir Cré-Umha Bronze
Ardachadh Maigh Dumha CLG Co. an Longfoirt Cré-Umha Bronze
CLG Na Gaeil Aeracha Co. Átha Cliath Cré-Umha Bronze
Cumann Uí Dhuibhir, Baile Brigín Co. Átha Cliath Cré-Umha Bronze
Na hÍathghlasaí CLG Co. Chill Chainnigh Cré-Umha Bronze
Dún Fearta CLG Co. Chill Chainnigh Cré-Umha Bronze
CLG Maigh Nuad Co. Chill Dara Cré-Umha Bronze
CLG Baile Coimín Co. Chill Mhantáin Cré-Umha Bronze
Béal Átha an Chasaigh CLG Co. Chorcaí Cré-Umha Bronze
Eochaill CLG Co. Chorcaí Cré-Umha Bronze
Baile an Easpaig CLG Co. Chorcaí Cré-Umha Bronze
Cumann Camógaíochta Chill Uird Co. Chorcaí Cré-Umha Bronze
Naomh Muire, Inis Cein Co. Chorcaí Cré-Umha Bronze
Cill Chartha CLG Co. Dhún na nGall Cré-Umha Bronze
CLG Naomh Máirtín Naofa Co. Loch Garman Cré-Umha Bronze
Peil na mBan Átháin Co. Luimnigh Cré-Umha Bronze
Liathróid Láimhe an Mhuilinn gCearr Co. na hIarmhí Cré-Umha Bronze
Trí Leac Naomh Mhic Artáin Co. Thír Eoghain Cré-Umha Bronze
Naomh Muire Droichead Mhig Uidhir Fear Manach Cré-Umha Bronze
An Táite Riabhach, Naomh Pádraig Tír Eoghain Cré-Umha Bronze
Naomh Pádraig An Goirtín Tír Eoghain Cré-Umha Bronze
Cumann Iománaíocht Eoghan Ruadh Tír Eoghain Cré-Umha Bronze
Clann Éireann Ard Mhacha Airgead Silver
Naomh Peadar CLG An Lorgain Ard Mhacha Airgead Silver
Tír na nÓg Port an Dúnáin Ard Mhacha Airgead Silver
CLG-CC Naomh Colum Cille, Oileán agus Cluain Tír Eoghain Airgead Silver
CLG Mhic Uidhir, An t-Iompú Deiseal Fear Manach Airgead Silver
Beart CLG Dún na nGall Airgead Silver
Gaeil Mhuigh Eo Maigh Eo Airgead Silver
Coillte Mach Maigh Eo Airgead Silver
An Tulach Mhór CLG Uíbh Fháilí Airgead Silver
Átha Troim CLG An Mhí Airgead Silver
Cill Mochuda na Crócaigh Átha Cliath Airgead Silver
Atháin CLG Luimneach Airgead Silver
An Daingean Ciarraí Airgead Silver
Mainistir na Corann Corcaigh Airgead Silver
Cumann Phadraic Mhic Phiarais Co. Ros Comáin Airgead Silver
Oileáin Árainn CLG Gaillimh Ór Gold
Gaeil na Gaillimhe CLG Gaillimh Ór Gold
Baile an Doirín CLG Gaillimh Ór Gold
Cumann Camógaíochta Chois Fharraige Gaillimh Ór Gold
Laochra Loch Lao Aontroim Ór Gold
Mistéalaigh Caisleán an Bharraigh Maigh Eo Ór Gold
Cumann Caid Ban Chorca Dhuibhne Ciarraí Ór Gold