Site logo

Oíche bhronnta 2015

Bhí an-oíche againn i gCaisleán Bhaile an Bharbaigh

Bhí muid i gCaisleán Bhaile an Bharbaigh i gcóir bronnadh an comórtas náisiúnta.

Here is the full list of winners:

GRADAM GHLÓR NA nGAEL

Liam Ó Neill

Past president of the GAA, Liam Ó Néill, was chosen to receive this years Gradam Ghlór na nGael as recognition for his work on behalf of the language.

An Iontráil Nua is fearr – €1,500

An tSean-Bheairic, An Fál Carrach, Co Dhún na nGall

Duais Aitheantais  – Músaem Cheatharlach

Tá gaol an-mhaith idir Glór Cheatharlach agus an Comhairle Contae leis na blianta agus an-tacaíocht da réir a chur ar fáil acu da chéile.

Na Duaiseanna sna Rannóga – le daonra faoi 10,000, – le daonra de os cionn 10,000 agus – an Rannóg Gaeltachta.

1ú Duais €5,000    Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair, Co. Dhún na nGall

2ú Duais €4,000    Comharchumann Mhic Dara, An Cheathrú Rua, Gaillimh

3ú Duais €3,000  & Duais Ag Cothú Gaeilge sa Teaghlach  €1,500 Comhlacht Forbartha na nDeise, Co. Phort Láirge

Rannóg le Daonra faoi 10,000

1ú Duais €5,000    Coiste Ghlór Charn Tóchair, Co. Dhoire

2ú Duais €4,000  & An Duais Pleanála Teanga €1,000

3ú Duais €3,000    Glór Bhréifne, Co. an Chabháin : Fiachra Ó Mordha

Rannóg le Daonra os cionn 10,000

1ú Duais €5,000    Cairde Teo., Ard Mhacha

2ú Duais €4,000    Glór na Móna, Béal Feirste

3ú Duais €3,000    Glór Cheatharlach

Trófaí Ghlór na nGael, atá urraithe ag Foras na Gaeilge agus €20,000, urraithe ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta & Gaeltachta.

Príomhdhuais Chomórtas Ghlór na nGael 

Coiste Ghlór Carn Tóchair

Duais Ógras – €700 Cumann Gaelach Leath Chathail, Dún Pádraig, Co. an Dúin

Duais an Fháinne – Urraithe ag Gael Linn Dearbhán luach €1,000

Craobh an Iúir, Iúir Chinn Trá, Co. an Dúin

Duais Chomhairle Co. Dhún na nGall – €1,000

Ionad Naomh Pádraig, Dobhar, Co. Dhún na nGall

Duais Chomhairle Co. na Gaillimhe – €1,500 Forbairt Chonamara Láir, Co. na Gaillimhe

Duais Cló IarChonnachta Dearbhán Luach €1,000 Coiste Ionad Uíbh Eachach, Béal Feirste

Duais Cholmcille 2 dhuais de €1,500 an ceann

Turas East Belfast Mission €1,500.00 – Linda Ervin

Glór na Speiríní, Co Dhoire  €1,500.00  Pádraigín Uí Raifeartaigh

Duais Comhairle na Gaelscolaíocht – £1,500stg Glór Dhún Geimhin, Co Dhoire

Duais COGG – €2,000 Comhchoiste Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh, Co Chiarraí

Duais Fionntraíochta – €1,500 an ceann

Comhchoiste Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh, Co. Chiarraí & Glór na nGael Chlochán Bhréanainn, Co. Chiarraí

Duais an Fhorais Patrúntachta – €1,000 Muintir Chrónáin, Baile Átha Cliath

Duais Údarás Craolacháin na hÉireann 

Duais do Staisiún Tráchtála €1,000 (atá roinnte i mbliana idir dhá stáisiún)

Newstalk – €500

WLR FM (Waterford Local Radió) – €500

Duais do Stáisiún Pobail: €1,000

Conamara Community Radio

Duais Chonradh na Gaeilge €2,000

Tá an duais seo roinnte idir :

Bóirche Íochtar , i gCo. An Dúin  & An Clár as Gaeilge, Inis, Co. an Chláir

Cothú Gaeilge sa Teaghlach  €1,500 Oidhreacht Chorca Dhuibhne/Corca Dhuibhne ag Caint Co. Chiarraí

Duaiseanna Cúige

Cúige Uladh – Coiste Ghlór na nGael, Gort an Choirce, Co. Dhún na nGall €1,500

Cúige Chonnacht – Glór Chluainín, Cluainín Uí Ruairc, Co. Liatroma €1,500

Cúige Laighean €1,500 agus An Duais Gnó €1,500: Gaeil Chill Dara

Cumainn Gaelacha sna Instiúidí Tríú Leibhéal (urraithe ag an Roinn Oideachais & Eolaíochta)

1ú Duais  – €2,000 Cullacht Cholmcille, Ollscoil Mhá Núad

2ú Duais €1,500 An Cumann Gaelach, Coláiste na Tríonóide

3ú Duais – €1,000 An Cumann Gaelach, Coláiste Phádraig

An Iontráil Nua is Fearr €500 An Cumann Gaelach, Ollscoil Luimnigh

An Cumann is fearr le níos lú na 200 baill €1,000 An Cumann Gaelach, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

Duais Trasteorainn €1,0000 An Cumann Gaelach, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

Duais Athmhuintearais – €1,000 An Cumann Gaelach, Ollscoil na mBanríona

Click here for more photographs from the night

and are continued here

Oíche bhronnta 2015

Eimear Ní Chonaola, Bean a’ Tí agus Paidí Ó Lionard, Fear a’ Tí

Oíche bhronnta 2015

Aogán Ó Fearghail, CLG agus Pat Carey, Cathaoirleach Ghlór na nGael ag bronnadh Gradam Ghlór na nGael ar Liam Ó Néill

Oíche bhronnta 2015

Máire Mhic Niallais ó Chomharchumann Ghaoth Dobhair, lena hiníon Caitlín Nic Niallais agus Anna Ní Bhroin, Glór na nGael.

Oíche bhronnta 2015

Éamonn Ó hArgáin le Phádraig Ó Mianáin baill eile Coiste Ghlór Charn Tóchair i gcuideachta Aogán Ó Fearghail, CLG, Máire Killoran, Roinn Ealaíon, Oidhreacht & Gaeltachta agus Pat Carey

Oíche bhronnta 2015

Coiste Cairde Teo, Ard Mhacha, Réamonn Ó Ciaráin, Sarán & Mary Pronty, le Nóra Welby, Glór na nGael

Oíche bhronnta 2015

Lorcán Mac Gabhann agus Pat Carey, Glór na nGael ag bronnadh Duais Chló Iar-Chonnacht ar Diarmaid Ó Breislinn

Oíche bhronnta 2015

Ronán Ó Muirthile, Newstalk, le Aogán Ó Fearghail agus Pat Carey

Oíche bhronnta 2015

Micheál Ó Drisleáin, WLRfm, le Aogán Ó Fearghail agus Pat Carey

Oíche bhronnta 2015

Aogán Ó Fearghail, Proinnsias Ó Duigneáin, Rossa Ó Snodaigh & Pat Carey

Oíche bhronnta 2015

Colleen Curran, Connemara Community Radio, le Aogán Ó Fearghail agus Pat Carey

Oíche bhronnta 2015

Micléinn ó Ollscoil Mhá Nuad le Aogán Ó Fearghail, CLG, Éamonn Ó hArgáin, Foras na Gaeilge agus Pat Carey, Cathaoirleach Ghlór na nGael

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment