Site logo

‘Monopoly Junior as Gaeilge’ seolta i Leitir Ceanainn

Tá áthas mór orainn a fhógairt go bhfuil Monopoly Junior, an cluiche bord iontach seo do leanaí, ar fáil anois as Gaeilge! Seoladh an cluiche ar an Satharn, 11 Bealtaine i Leitir Ceanainn, áit ar bhailigh na sluaite chun taitneamh a bhaint as ócáid spleodrach ‘Lá Spraoi na Gaeilge’ a d’eagraigh Rannóg Teaghlaigh Ghlór na nGael i gcomhpháirt le Líonra Leitir Ceanainn. 

Is leagan simplithe den cluiche bord cáiliúil traidisiúnta ‘Monopoly’ é ‘Monopoly Junior’ atá dírithe ar an aos óg, aois 5 – 8 mbliana agus a chabhróidh leo scileanna matamaitice a fhorbairt chomh maith le scileanna sóisialta trí súgradh idirghníomhach le páistí agus daoine fásta eile. Tosóidh siad ag foghlaim faoin dóigh le airgead a bhainistiú agus le smaoineamh go straitéiseach chomh maith.

Is cinnte go mbainfidh tuismitheoirí, caomhnóirí agus múinteoirí spraoi as an tradáil, an bailiú cíos agus an díol agus ceannach aiteacha ar nós an phictiúrlann, an zú agus an pháirc súgartha.

Is é an láirtheoir teilifíse Seosamh Mac Seoin ó Cúla4, a bhí mar aoi speisialta agus a sheol an chluiche. Thréaslaigh Mac Seoin Glór na nGael agus Siopa Údar as an leagan Gaeilge de Monopoly Junior a fhorbairt. “Tuigim féin go rí-mhaith ó mo chuid oibre le Cúla4 an tábhacht a bhaineann le acmhainní, áiseanna agus deiseanna a thabhairt do pháistí a dteanga a úsáid agus a chleachtadh,” a dúirt sé.

“Breathnaíonn an leagan seo de Monopoly Junior chomh snasta, nó b’fhéidir níos snasta, ná na gnáth cinn siocar go bhfuil sé i nGaeilge.

“Beidh sé ina acmhainn luachmhar do scoileanna agus do theaghlaigh araon. Agus tá súil agam go spreagfaidh sé níos mó grá don Ghaeilge i measc glúin nua, agus go gcuideoidh sé lenár dteanga álainn a chothú agus a láidiriú.”

I láthair ag an seoladh bhí Pádraig Mac Grianna thar ceann An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta, a chabhraigh le maoiniú an tionscadail seo.

Tá an cluiche ar fáil ar líne anois ag www.siopaudar.ie agus beidh sé ar fáil ag miondíoltóirí ar fud na tíre go luath. Tabhair cuairt ar an suíomh le haghaidh tuilleadh eolais agus chun do chóip a cheannach.