Site logo

Maoirsiú Inmheánach & Bainistiú Riosca

Clár Oiliúna na gCoistí Pobail 2022

Leaschleachtais Rialachais san Earnáil Neamhbhrabúsach

Seisiún 3: Maoirsiú Inmheánach & Bainistiú Riosca

le Dónall Ó Braonáin*, mar chuid de chlár oiliúna na gcoistí pobail 2022, arna eagrú ag Glór na nGael i gcomhar le Foras na Gaeilge.

  • Creatlacha Rialaithe agus Dearbhaithe
  • Polasaithe Airgeadais
  • Córais Airdill agus Scórála Riosca
  • Tomhas ar Thorthaí, Luach ar Airgead
  • Saineolas Seachtrach

*Tá saincháilíocht iarchéime sa rialachas ag Dónall Ó Braonáin ón bhForas Riaracháin (IPA, 2016). Tá taithí mhór aige ar cheisteanna bainistíochta agus rialachais ag leibhéal boird, coistí stiúrtha agus fochoistí boird den uile chineál san earnáil stáit, phríobháideach agus neamhbhrabúsach.