Site logo

Toircheas a Chur in Iúl – Deisceart

  Caithfidh gach Comhalta Foirne atá ag súil le páiste Glór na nGael a chur ar an eolas a luaithe agus is féidir ionas gur féidir an Measúnú Riosca ceart a dhéanamh i dteannta cúrsaí Sláinte agus Sábháilteachta a phlé. Áirítear le réimsí a chaithfear a chur in iúl le haghaidh Gnáthshaoire Mháithreachais:
  • Go bhfuil tú ag súil (atá le deimhniú le Teastas Máithreachais, a fhaightear ó chnáimhseach/dhochtúir).
  • An tseachtain a bhfuil súil le do pháiste; ba cheart go mbeadh sé sin sa Teastas Máithreachais.
  • An dáta a dteastaíonn uait go dtosóidh do Shaoire Mháithreachais (caithfidh tú fógra ceithre seachtaine ar a laghad sula mbeartaítear do shaoire a thosú a thabhairt i scríbhinn).
Má chinneann tú dátaí do shaoire beartaithe a athrú, caithfidh tú é sin a chur in iúl freisin do do Bhainisteoir Líne 28 lá ar a laghad roimh ré, seachas mura bhfuil sé sin indéanta go réasúnach.  Chun dul shaoire mháithreachais ar feadh 16 seachtaine breise, féadfaidh tú é sin a chur in iúl ag an am céanna leis an bhfógra faoin nGnáthshaoire Mháithreachais, nó is féidir leat é a chur in iúl i scríbhinn tráth nach déanaí ná ceithre seachtaine sula bhfuil súil leat filleadh ar an obair i ndiaidh na Gnáthshaoire Máithreachais. Má chinneann tú dáta beartaithe do shaoire breise a athrú, caithfidh tú é sin a chur in iúl tráth nach déanaí ná ceithre seachtaine sula raibh súil leat filleadh ón tsaoire mháithreachais mura mbeifeá ag dul ar shaoire bhreise. Buailfidh do Bhainisteoir Líne leat ansin chun do chearta máithreachais a phlé leat agus chun Measúnú Riosca ar do phost a eagrú. Mura bhfuil tú in ann tabhairt faoi do ghnáthdhualgais (mar gheall ar an toircheas), ba cheart duit dul i dteagmháil le do Bhainisteoir Líne chun comhairliúchán a eagrú chun obair eile a bheadh oiriúnach agus cuí a shainaithint.   Má theastaíonn uait filleadh ar an obair sula dtagann deireadh le do theidlíocht saoire máithreachais, caithfidh tú fógra ocht seachtaine ar a laghad a thabhairt den dáta a mbeartaíonn tú filleadh. Faoi Alt 26 den Acht um Chosaint Mháithreachais, 1994 arna leasú in 2004, tá tú i dteideal filleadh ar an obair chuig an bpost céanna leis an gconradh fostaíochta céanna. Mura bhfuil sé indéanta go réasúnach go bhfillfeá ar do phost, cuirfidh Glór na nGael obair mhalartach oiriúnach ar fáil duit.