Site logo

SCÉIM PHINSEAN

 

CUSPÓIR

Is é cuspóir an pholasaí seo forléargas a thabhairt ar chúrsaí pinsin le Glór na nGael.

 

RAON

Tá feidhm ag an bpolasaí seo i leith fhostaithe uile Ghlór na nGael.

 

POLASAÍ

Cuirfidh an eagraíocht eolas ar fáil d’aon fhostaí nua ar scéimeanna pinsin atá ar fáil in Éirinn ar a dhéanaí tar éis a thréimhse promhadh a chríochnú go sásúil. Déanfaidh an eagraíocht ranníocaíocht suas le 5%[1] de thuarastal an fhostaí a fhad is a dhéanann an fostaí ranníocaíocht den chéadatán céanna óna thuarastal fhéin agus go bhfuil an maoiniú ag an eagraíocht chuige sin.

 

Is féidir le Fostaithe Ranníocaíocht Shaorálach Bhreise (RSB) a dhéanamh chomh maith.

I gcás aon ghearán nó fhiosrúchán maidir leis an bpinsean, is féidir le haon fhostaí labhairt sa chéad áit leis an mBainisteoir Acmhainní Daonna. I gcás nach mbíonn an fhadhb réitithe nó nach bhfuil an t-eolas cuí curtha ar fáil, is féidir leis an bhfostaí dul ar aghaidh chuig cuideachta pinsin Ghlór na nGael Invesco Limited: 01-2947600 | www.invesco.ie 

 

[1] D’fhéadfadh go bhfuil an ceadatán níos airde i gcásanna fostaithe a thosaigh ag obair le Glór na nGael roimh 2007 agus i gcás fostaithe lonnaithe i ndeisceart na tíre íocfar 1.5% de ranníocaíocht an fhostóra ar chumhdach tinnis fadtéarmach. Déanfar a socrú comhchosúil d’fostaithe i dtuaisceart na tíre.