Site logo

4.3. PONCÚLACHT

 

CUSPÓIR

An cuspóir atá leis an bpolasaí seo ná a léiriú go n-éilíonn Glór na nGael ar gach fostaí a bheith poncúil don obair de réir conradh fostaíochta gach fostaí.  

RAON

Tá feidhm ag an bpolasaí seo i leith na bhfostaithe uile.  

POLASAÍ

Tá sé ina pholasaí ag an eagraíocht an caighdeán is airde poncúlachta a éileamh ar gach fostaí. Beifear ag súil go sroichfidh gach fostaí an obair in am mar atá leagtha amach ina gconradh fostaíochta agus faoin Nós Imeachta.  

NÓS IMEACHTA

Má theipeann ar fhostaí cloí leis an bpolasaí seo déileálfar leis an scéal trí  nós imeachta smachta na heagraíochta. Tríd is tríd, déileálfar le cúrsaí go neamhfhoirmiúil ar dtús, ach féadfaidh an eagraíocht tús a chur leis an  nós imeachta smachta ag cibé céim a mheasann an eagraíocht a bheith iomchuí.