Site logo

LIÚNTAS d’FHREAGRACHTAÍ AR GHRÁD NÍOS AIRDE

 

CUSPÓIR

Is é cuspóir an pholasaí seo forléargas a thabhairt ar sheasamh Ghlór na nGael maidir le fostaithe a ghlacann le dualgais bhreise nó freagrachtaí fostaí ar ghrád níos airde ar feadh tréimhse theoranta ama.  

RAON

Tá feidhm ag an bpolasaí seo i leith fhostaithe uile Ghlór na nGael.  

POLASAÍ

I gcúinsí áirithe bíonn sé riachtanach fostaí a cheapadh chun feidhmiú i ngrád níos airde ar feadh tréimhse theoranta ama, m.sh. mar ionadaí i gcás Saoire Mháithreachais, Sos Gairme, neamhláithreacht fhada i gcás Saoire Bhreoiteachta nó chun post folamh a líonadh go dtí go líontar ar bhonn buan é.   Sna cúinsí seo leanfar na nósanna imeachta seo a leanas:  
  1. Déanfaidh an Bainisteoir Acmhainní Daonna nó an Bainisteoir líne, nó comhalta cuí eile den bhainistíocht, an riachtanas clúdaigh atá ann agus na fostaithe atá oiriúnach chun réimse iomlán dualgas an phoist níos airde a chomhlíonadh a mheas.
  2. Gheobhaidh an fostaí seo liúntas don ghníomhú breise má iarrtar orthu dualgais agus freagrachtaí an phoist ar ghrád níos airde a ghlacadh ar feadh tréimhse leanúnach de cheithre seachtaine ar a laghad de ghnáth agus de 12 mí ar a mhéid.
  3. Fad a mhaireann an tréimhse gníomhaithe uasghrádaithe, íocfar an fostaí ag íosphointe an ghráid mheasta don ról a bhfuil siad ag comhlíonadh 100% dá ndualgais agus dá bhfreagrachtaí. Is faoi rogha na heagraíochta atá an liúntas do ghníomhú uasghrádaithe.
 

Gníomhú uasghrádaithe níos faide ná 12 mhí

Sula mbíonn deireadh le teacht leis an ngníomhú uasghrádaithe ba chóir go mbeadh athbhreithniú á dhéanamh idir an fostaí agus an mBainisteoir Acmhainní Daonna nó an Bainisteoir líne, nó comhalta cuí eile den Bhainistíocht.   Má táthar á réamh-mheas go leanfaidh an riachtanas don ghníomhú uasghrádaithe níos faide ná an tréimhse tosaigh 12 mhí, déanfaidh an mBainisteoir Acmhainní Daonna nó an Bainisteoir líne, nó comhalta cuí eile den Bhainistíocht cinneadh ar cheart an gníomhú uasghrádaithe a fhógairt mar phost buan.   Ní mór gach gníomhú uasghrádaithe a bheith ceadaithe ag an mBainisteoir Acmhainní Daonna nó ag an mBainisteoir líne, nó ag comhalta cuí eile den Bhainistíocht, sula nglactar leis na dualgais.