Site logo

4.5. FOSTAÍOCHT DHÚBAILTE 

 

CUSPÓIR 

An aidhm atá ag an bpolasaí seo ná a chinntiú go bhfuiltear ag comhlíonadh an Achta um Eagrú Ama Oibre, 1997 ó dheas agus Na Rialacháin Ama Oibre (TÉ) 1998 ó thuaidh maidir le fostaíocht dhúbailte.

 

RAON

Tá feidhm ag an bpolasaí seo i leith na bhfostaithe uile.

 

POLASAÍ AGUS NÓS IMEACHTA

Roimh ghlacadh leis an dara post, ní mór d’fhostaithe Ghlór na nGael iarratas ar fhostaíocht dhúbáilte a dhéanamh leis an Bhainisteoir Líne go bhfuil sé ar intinn acu tabhairt faoi fhostaíocht bhreise.

Is gá do Ghlór na nGael aon iarratas a mheas agus freagra a thabhairt air chomh luath agus is féidir.

Is féidir le Glór na nGael iarratas ar fhostaíocht dhúbhailte a shiúltiú ar roinnt cúiseanna. Ní liosta críochnaitheach é seo, ach seo roinnt samplaí:

  • Rúndacht
  • Scéitheadh eolais
  • Sláinte agus sábhailteacht
  • Coimhlint leasa