Site logo

FÓIN PHÓCA

 

CUSPÓIR

Is é cuspóir an pholasaí seo forléargas a thabhairt ar théarmaí pholasaí teileafóin phóca Ghlór na nGael.

 

RAON

Tá feidhm ag an bpolasaí seo i leith fhostaithe uile Glór na nGael a úsáideann a dteileafón póca le haghaidh úsáid na heagraíochta.

 

POLASAÍ

Má bhíonn do theileafón póca pearsanta á úsáid agat le haghaidh obair na heagraíochta, cuir bille miondealaithe chuig an mBainisteoir líne leis na glaonna a bhaineann leis an obair aibhsithe ionas gur féidir tú a chúiteamh ar a son. Beidh liúntas rialta curtha ar fáil d’fhostaithe áirithe ag braith ar a gcuid dualgais.