Site logo

Lá Traenála na gCúntóirí Teanga

Tháinig na cúntóirí Teanga le chéile ar lá traenála an tseachtain seo cáite in oifigí Fhoras na Gaeilge, Baile Átha Cliath. Tá na cúntóirí ag obair fud fad na tíre i scoileanna lánGhaeilge i mBailte Seirbhíse Gaeltachta agus i mbailte Líonraí Gaeilge atá aitheanta faoin bpróiseas pleanála teanga. 

Chuir muid tús leis an lá le ceardlann ióga agus aireachas ó Chiarán Mac Fhearghusa ó Óga Yoga. Thug sé léideanna agus samplaí deasa dúinn faoin dóigh le ióga agus aireachas a úsáid ar scoil. Ina dhiaidh sin rinne Edel Ní Bhraonáin, Bainisteoir Gaelbhratach le Gael Linn cur i láthair ar an scéim Gaelbhratach. Labhair sí faoin ngá atá ann le deiseanna nádúrtha a chruthú chun an Ghaeilge a labhairt taobh amuigh den seomra ranga agus den cheacht Gaeilge féin. 

San iarnóin rinne Frainc Mac Cionnaith – Bainisteoir Forbartha, Gnó agus Fiontraíocht le Glór na nGael, cur i láthair ar scéim GRADAIM Gnó na hÉireann ach go háirithe Fionntraí Óg na Bliana. Bronntar dhá ghradaim Fiontraí Óg ar leith sa bhliain ar bheirt duine óg a léiríonn bua don fhiontraíocht le Gaeilge. Léiríonn buaiteoirí ‘Fiontraí Óg na Bliana’ na tréithe seo a leanas; bua don fhiontraíocht, cumas samhlaíoch ina c(h)ur chuige, íomhá dhearfach i leith na Gaeilge a chur chun tosaigh, seirbhís le Gaeilge don chustaiméir nó don chliant.

Ba mhaith le Sara Ní Chuireáin, Bainisteoir Scéim na gCúntóirí Teanga a buíochas a ghabháil leis na cainteoirí ar fad, na cúntóirí féin, Elaine agus Niamh ó Rannóg Teaghlaigh Ghlór na nGael agus le Foras na Gaeilge  as an spás oibre a chur ar fáil don lá.

Tá Scéim na gCúntóirí Teanga taobh amuigh den Ghaeltacht á reáchtáil ag Glór na nGael thar ceann an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus na Meán, mar bheart sonrach ón bPlean Gníomhaíochta 2018 – 2022 don Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030.