Site logo

Lá Spraoi na Gaeilge i Leitir Ceanainn – 11 Bealtaine 2024

Tá Lá Spraoi na Gaeilge á eagrú i Leitir Ceanainn ag Glór na nGael i gcomhpháirt le Líonra Leitir Ceanainn, Dé Sathairn 11 Bealtaine 2024. Ócáid mhór do theaghlaigh agus do phobal Gaeilge an Iarthuaiscirt a bheidh ann le spraoiúil saor in aisce a chaitheamh trí Ghaeilge i lár an bhaile.

Seo an tríú bhliain don rannóg Theanga Tí de chuid Ghlór na nGael lá mar seo a eagrú agus beidh fáilte roimh dhaoine, idir óg agus aosta, a bheith ann ó 12:00 meánlae le sult a bhaint as an Ghaeilge agus í a cheiliúradh. Cuirfidh Colm Feiritéar ó Ruaille Buaille ar Highland Radio tús leis an lá agus borradh faoin chraic nuair a seolfaidh sé é go hoifigiúil.

Beidh an ócáid i lár Bhaile Leitir Ceanainn lán le spraoi, cluichí, ceol, ceardlanna agus níos mó! Beidh seastáin eolais ann chun aird a tharraingt ar thacaíochtaí agus seirbhísí Gaeilge. Beidh siamsaíocht sráide le Giggles agus Orson Sterritt, ceardlann ar scileanna sorcais agus seó sorcais le Stephen Mc Ginley, ceardlann drámaíochta le hEoghan Mac Giolla Bhrighde, seó puipéad le Little Gem Puppets, scéalaíocht le Suzanne Ní Ghallchóir, ceardlann damhsa le damhsa traidisiúnta na hÉireann agus na hAifrice le Tura Arutura agus eile acu ann. 

Beidh imeacht ar leith ar an lá nuair a sheolfaidh aoi speisialta Seosamh Mac Seoin, láithreoir Chúla 4, Clár Spraoi do Ghrúpaí Súgartha. Is clár gníomhaíochtaí à la carte do ghrúpaí súgartha é an foilseachán nua seo inar féidir míreanna a roghnú as 120 gníomh faoi 30 téama. Beidh sé ina áis iontach do ghrúpaí súgartha Gaeilge agus teaghlaigh araon agus beidh ceardlann ag Suzy a scríobh an leabhar ar an lá le cuid de na gníomhaíochtaí ón leabhar a thriall.

Le dlaoi mhullaigh a chur leis an lá, seolfar an cluiche is úire atá forbartha ag Siopa Údar, leagan Gaeilge de chluiche eile cáiliúil do pháistí. Ach cén acu ceann? Cluedo Junior, Monopoly Junior, Risk Junior? Beidh oraibh ‘theacht ar an lá le feiceáil! 

Coinnigh súil amach ar na meáin shóisialta maidir le tuilleadh eolais faoin lá. Is féidir fosta dul i dteagmháil le Sinéad Ní Mhearnóg Uí Ghéibheannaigh ar 083 449 7443 nó sinead@glornangael.ie

Tá muid ag súil go mór le sibh a fheiceáil ann agus lá iontach a chaitheamh libh!