Site logo

Lá Cultúir agus Gaeilge Inis Caoin CLG

Tá Lá Cultúir agus Gaeilge á eagrú ag club CLG atá díreach cláraithe don gcéad uair le Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha, sin Inis Caoin CLG i gContae Mhuineacháin. 

Tá lá ollmhór eagraithe ag an bpobal agus ag an gclub CLG ar an Luan, an 6ú Bealtaine, ar an bpáirc CLG sa pharóiste.

Tá Oifigeach Gaeilge agus Cultúir an Chlub, Peadar O’Dulaoich, ag obair go dian ar seo agus é ag iarradh cúrsaí Gaeilge a fheabhsú sa chlub le tacaíocht *Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha (FSMD). Tá deontas €500 faighte ag an gclub ón Fhondúireacht i mbliana chun fógraíocht Gaeilge a chrochadh timpeall na páirce. Is céim mhór chun cinn é seo do stádas na Gaeilge sa chlub, áit nach raibh aon chomharthaí i nGaeilge le feiceáil go dtí seo.

Cuirfidh an Lá Cultúir agus Gaeilge an teanga chun cinn, chomh maith le gach gné de chultúr traidisiúnta na hÉireann. Cuirfear tús leis an lá leis an gcomórtas peile Keeva Kelly ag 10:00, le cúig chlub áitiúil CLG san iomaíocht.

Ó mheánlae ar aghaidh beidh amhránaiocht, ceol, rince Gaelach, caint agus comhrá sa Pop-Up Gaeltacht, drámaíocht agus aithriseoireacht ann. Lá spraoi do theaghlaigh trí Ghaeilge a bheidh ann don phobal uilig!

Beidh taispeántais ó scoileanna rince áitiúla, beidh craobhacha Comhaltas Ceoltóirí Éireann ar siúl ann, beidh grúpaí bailéid agus amhránaithe ó Mhuineachán, an Lú, Ard Mhacha agus an Cabhán ann ar an lá.

Tá grúpaí Gaeilge ó Mhuineachán agus ós na contaetha atá buailte leis le bheith ann ar an lá chomh maith, mar sin, mholfaimís go mór freastal ar an lá. Tá saorchead isteach agus bí leo ar Luan an deireadh seachtaine saoire bainc.

*Is scéim tacaíochta de chuid Ghlór na nGael agus de chuid Chumann Lúthchleas Gael í Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha, ar mhaithe le clubanna CLG ar mian leo an Ghaeilge a chur chun cinn. Is féidir tuilleadh eolais faoin scéim a léamh anseo nó bí i dteagmháil linn ag clg@glornangael.ie

 

Irial Ó Ceallaigh
Oifigeach Forbartha – Rannóg Pobail