Site logo

Intleacht Shaorga (AI) san ionad oibre Gaeilge

Intleacht Shaorga (AI) san ionad oibre Gaeilge

I ndiaidh léacht ar an Intleacht Shaorga (AI) san ionad oibre Gaeilge leis an Dr. Eoghan Mac Conaill Óig an tseachtain seo caite, bhí neart le foghlaim agus gan aon amhras, bhí orainn an t-eolas a bhí foghlamtha a thriail chomh maith. Le sin ar intinn againn, chuireamar ceist ar an Intleacht Shaorga í féin ‘cad iad na buntáistí a bhaineann leat i saol na Gaeilge?’ 

Agus seo a dúirt sí linn. 

(Bhí beagáinín tacaíochta ag teastáil uaithi leis an nGaeilge ach níor aistríomar an leagan Béarla)

Cabhair Foghlama Teanga: Is féidir le aipeanna agus uirlisí foghlama teanga, a bhfuil fuinneamh agus treoir trí chúnamh IS acu, a sholáthar do dhaoine atá ag foghlaim Gaeilge. Is féidir leis na huirlisí seo dul i gcomhairle le stíleanna foghlama agus luasanna aonair, rud a dhéanann an fhoghlaim teanga níos éifeachtaí agus níos taitneamhaí.

Seirbhísí Aistriúcháin: Is féidir leis an IS cuidiú le haistriúcháin idir Gaeilge agus teangacha eile, ag briseadh barraíochtaí cumarsáide agus ag ligean do chainteoirí Gaeilge rochtain a fháil ar réimse níos leithne ábhar agus faisnéise ar líne.

Cruthú Ábhair: Is féidir le IS cuidiú le heispéireas níos fearr a sholáthar d’úsáideoirí Gaeilge trí shraith scríbhneoireachta agus labhartha a ghiniúint i nGaeilge, ó altanna nuachta go podchraoltaí. Is féidir le seo cabhrú leis an méid ábhair Gaeilge atá ar fáil.

Caomhnú Teanga: Is féidir le teicneolaíochtaí IS cabhrú le caomhnú oidhreacht teanga na Gaeilge trí théacsanna stairiúla, taifeadtaí agus ábhair a dhigitiú agus a chatalógú. Cinntítear go bhfuil acmhainní teangan agus cultúrtha luachmhara ar fáil dos na glúnta romhainn.

Mar fhocal scoir, cuireann IS go leor deiseanna ar fáil chun tacú le pobal na Gaeilge agus iad a shaibhriú, ó fhoghlaim teanga agus aistriúchán go cruthú agus caomhnú ábhair. Trí ghlacadh leis na teicneolaíochtaí seo, déanfaidh an Ghaeilge dul chun cinn sa ré dhigiteach agus a hoidhreacht shaibhir chultúrtha á caomhnú aici.

Bhaineamar úsáid as IS chun an íomhá thuas a chruthú.