Site logo

I dTreo Straitéis Forbartha Fiontraíochta – Cáipéis

Tá glactha ag Bord Stiúrtha Glór na nGael leis an cáipéis:  ‘I dTreo Stráitéis Forbartha Fiontraíochta’.
Beidh foireann Glór na nGael ag úsáid na moltaí atá ann chun scéimeanna le fiontraithe agus gnólachtaí a chur chun cinn.