Site logo

Grúpaí Súgartha Theanga Tí i mBaile Átha Cliath

Tá tionchar iontach ag Teanga Tí ar phobal Bhaile Átha Cliath lena ghrúpaí súgartha bríomhara, ag cothú timpeallacht pléasúrtha agus tarraingteach do pháistí agus tuismitheoirí araon. Faoi stiúir foireann tiomanta, tá na grúpaí seachtainiúla agus míosúla seo anois ina mbunchloch do go leor teaghlaigh i mBaile Átha Cliath, ag cur na Gaeilge chun cinn agus ag cruthú nascanna bhuana.

Bíonn grúpa súgartha seachtainiúil ar siúl i CLG Naomh Uinsionn, Marino. Tá Ciara Nic Giolla Bhríde ag déanamh sár-obair ag rith an ghrúpa seo, ag cruthú timpeallacht fháiltiúil ina bhfuil páistí in ann spraoi le chéile, chomh maith le deis a tabhairt dá dtuismitheoirí tae agus comhrá a bheith acu le chéile. Tá a tiomantas agus a díograis tar éis na grúpaí seo ar an Déardaoin a dhéanamh ina phríomh ghné do go leor teaghlaigh.

Tá iarrachtaí Shimon Uí Dhonnabháin agus Siobhán Singleton, a bhíonn ag rith an ghrúpa seachtainiúil Dé Luain in Áras Inse Chór, le moladh chomh maith. Tá a dtiomantas chun timpeallacht fháiltiúl don Ghaeilge a chothú do phobal Inse Chór ina ionsporaid. Tá an grúpa an Luain anois ina chuid lárnach den tseachtain do na teaghlaigh a ghlacann páirt ann, agus tá an éileamh chomh mór sin sa cheantar seo, go mbuaileann muid go míosúil ar an Satharn chomh maith.

Le laethanta saoire an tsamhraidh ann anois, glacfaidh cuid dár ngrúpaí súgartha sos gairid, agus tosóidh siad arís de réir a sceideal rialta i mí Mheán Fómhair. Mar sin féin, fanfaidh roinnt imeachtaí pleanáilte chun an móiminteam a choinneáil ar siúl.

Leanfaidh muid ar aghaidh ag reáchtáil ár ngrúpa míosúil Dé Sathairn in Inse Chór, Dé Sathairn 6 Iúil agus 3 Lúnasa. Chomh maith leis sin, cuireann ár siúlóid choicísiúil Dé Domhnaigh i bPáirc Bun na Coille agus An Chéim, deis iontach ar fáil do theaghlaigh taitneamh a bhaint as an nádúr agus an Ghaeilge, chomh maith le caife blásta ó Treo Coffee. Is imeacht iontach é seo ach go háirithe dóibh siúd atá leanaí an-óg acu mar tá cosán agus carrchlós ann agus ar ndóigh leithreas poiblí!

Leanfaidh ár gcruinniú míosúil ag Leabharlann Shráid Chaoimhín ar aghaidh freisin, ag soláthar ionad iontach eile do theaghlaigh teacht le chéile i spás álainn i gcroílár chathair Bhleá Cliath. Tá muid fíorbhuíoch do Fintan a chuireann fáilte is fiche romhainn agus ar ndóigh, bíonn na páistí ar fad ar bís ag spraoi ar an sleamhnáin! Coinnígí súil amach chomh maith d’ár ngrúpa nua a mbeidh ag tosú i leabharlann Chabrach ó mí Mhean Fómhair ar aghaidh.

Tá muid ag tnúth le fáilte a chur roimh theaghlaigh nua agus leanúint ar aghaidh ag tógáil pobal láidir, bríomhar timpeall ar an nGaeilge sa phríomh chathair agus Contae Átha Cliath.

Más mian leat a bheith páirteach nó má tá tuilleadh eolais uait faoi na grúpaí i mBaile Átha Cliath, déan teagmháil le Tara ar tara@glornangael.ie.

Tara Dunne-Uí Adhmaill