Site logo

Groups: Marketing

Ean 22
Frainc Mac Cionnaith

Tá Frainc Mac Cionnaith ag obair mar Bhainisteoir ar an Rannóg Fiontraíochta agus Gnó ó bhí 2021 ann. Tá an scéim ‘GRADAIM Gnó na hÉireann’, Comórtas Glór na nGael, Comórtas na gCumann Gaelach agus Veain Taispeántais COGG faoina chúram. Roimhe seo, chaith sé seal 6 bliain mar Bhainisteoir ar an Rannóg Forbartha Pobail idir 2015 […]