Site logo

Groups: Marketing

Már 28
Síle Uí Dhuibh

Tá Síle ag obair mar Bhainisteoir Cúnta Riaracháin le Glór na nGael ó 2024. Bíonn sí ag plé le cúrsaí riaracháin agus airgeadais na heagraíochta.  Is as Iarthar Bhéal Feirste ó dhúchas di agus tá cónaí uirthi anois i gCathair Ard Mhacha. Tá Céim sa Léann Ceilteach agus san Fhraincis agus Céim Mháistreachta sa Ghaeilge […]

Iúl 05
Niamh Ní Mhóra

Tá Niamh ag obair mar Oifigeach Forbartha sa rannóg Teanga Tí in oirthuaisceart na tíre. Rugadh agus tógadh Niamh in Iúr Cinn Trá agus is ansin a thit sí i ngrá leis an Ghaeilge agus í ag freastal ar an bhunscoil lán-Ghaeilge sa cheantar. Tá sí ag cur fúithí anois i mBéal Feirste. Tá céim […]

Mei 28
Tara Dunne-Uí Adhmaill

Tá Tara ag obair sa Rannóg Teanga Tí i gContae Átha Cliath agus i gCill Mhantáin. Is Bleá Cliathach í atá tagtha tríd an gcóras Gaelscolaíochta. Tá céim sa Ghaeilge agus sa Socheolaíocht aici ó Choláiste na Tríonóide, agus tá an-taithí aici ag obair i saol na Gaeilge. Tá ceathrar páiste aici agus í féin […]

Mei 09
Elaine Dold

Tá Elaine ag obair linn sa Rannóg Teanga Tí i gCúige Mumhan. Oibríonn sí le teaghaigh atá ag iarraidh an Ghaeilge a úsáid sa bhaile agus bualadh le daoine atá ar aon aigne leo. Rugadh Elaine i gCorcaigh ach bhog sí go Chorca Dhuibhne ag aois a hocht. Is ansin i Lios Póil a fuair […]

Mei 09
Clíodhna Ní Dhufaigh

Tá Clíodhna ag obair mar Oifigeach Forbartha sa Rannóg Pobail agus tá sí ag freastal ar chúige Mumhan. Is as Lannléire i gCo. an Lú di ó dhúchas ach tá sí ag cur fúithí i gCaisleán Ghriaire i gCo. Chiarraí ó 2020. Bhain sí céim amach i Léinn na Meán agus an Nua-Ghaeilge ó Ollscoil […]

Beal 17
Cáit Ní Choirbhín

Rugadh agus tógadh Cáit ar an Lorgain i dTuaisceart chontae Ard Mhacha. Tá céad chéim ónóracha aici sa Ghaeilge agus an Léann Cheilteach agus Máistreacht taighde i bhfoghraíocht agus fóineolaíocht na Gaeilge bainte amach aici ó Ollscoil na Ríona i mBéal Feirste. Chaith sí na blianta luath dá saol oibre ag obair mar chúntóir Gaeilge […]

Feab 08
Irial Ó Ceallaigh

Is as an Rinn i bPort Láirge ó dhúchais do Irial. Tá sé anois lonnaithe i mBéal Feirste. Bíonn sé ag obair chun an Gaeilge a chur chun cinn i gClubanna CLG in oirthuaisceart na hÉireann. Chomh maith le sin, bíonn ag tacú le eagraíochtaí Gaeilge. Ina chuid ama saor is craoltóir spóirt, láithreoir agus […]

Már 11
Áine Ní Éanaí

Tá ról ag Áine mar Riarthóir Oifige do Glór na nGael. Is as Ráth Cairn di, áit ar fhreastail sí ar scoil agus a bhfuil cónaí uirthi anois. Chomh maith le bheith ag obair san oifig i Ráth Cairn, oibríonn Áine le Siopa Údar – siopa ar líne atá á reáchtáil ag Glór na nGael […]

Ean 22
Dara Ó Baoill

Tógadh Dara i gCois Fharraige, Co. na Gaillimhe. Chaith sé dhá bhliain mar Oifigeach Forbartha agus ceithre bliana mar Oifigeach Cumarsáide & Acmhainní Daonna le Glór na nGael. Roimhe sin bhí baint aige leis na meáin, idir teilifís agus nuachtáin in Éirinn agus sa Fhrainc.

Ean 22
Donach Ó Lonargáin

Is é Donach comhordaitheoir Veain COGG. Rinne sé staidéar ar na ngrianghrafadóireacht san Institiúd Teicneolaíochta BÁC. Tá céim aige sa Ghearmáinis, bronnta ag Volkshochschule München. Tiomáineann sé taispeántas soghluaiste timpeall na tíre chun deis a thabhairt do mhúinteoirí na háiseanna teagaisc is déanaí agus is fearr do mhúineadh na Gaeilge a fheiceáil.

Ean 22
Caitríona Nic Seoin

Is as Gleann Cholm Cille i dTír Chonaill do Chaitríona Nic Seoin agus tá sí fostaithe ag Glór na nGael ó thús 2015, áit ar thosaigh sí amach mar oifigeach forbartha. Tá sí ag feidhmiú mar bhainisteoir ar an rannóg pobail ó mhí Mheán Fómhair 2021, agus tá na coistí pobail agus clubanna CLG atá […]

Ean 22
Áinín Uí Chaiside

Is í Áinín atá i mbun cúrsaí riaracháin agus airgeadais Ghlór na nGael. Bíonn sí ag déanamh cinnte go bhfuil na billí ar fad íoctha agus go bhfuil taifead cruinn á choinneáil ar gach pingin. Chomh maith leis sin, tá sí freagrach as Siopa Údar idir mhargaíocht, dhíolachán agus chruthú táirgí nua. Tá Áinín ina […]