Site logo

Groups: Finance

Már 28
Síle Uí Dhuibh

Tá Síle ag obair mar Bhainisteoir Cúnta Riaracháin le Glór na nGael ó 2024. Bíonn sí ag plé le cúrsaí riaracháin agus airgeadais na heagraíochta.  Is as Iarthar Bhéal Feirste ó dhúchas di agus tá cónaí uirthi anois i gCathair Ard Mhacha. Tá Céim sa Léann Ceilteach agus san Fhraincis agus Céim Mháistreachta sa Ghaeilge […]

Beal 06
Ceithleann Ní Dhuibhir Ní Dhúlacháin

Rugadh Ceithleann i mBaile Átha Cliath ach tógadh í i nGaoth Dobhair. Tá sí ag obair mar Oifigeach Forbartha sa Rannóg Fiontraíochta agus Gnó agus í ag freastal ar Chúige Uladh agus Laighean. Tá sí i mbun MSc sa Bhainistíocht & Gnó Digiteach le DCU faoi láthair agus tá MA aici i Scríobh agus Cumarsáid […]

Feab 25
Sara Ní Chuireáin

Is as Gaoth Dobhair i dTír Chonaill do Sara Ní Chuireáin ó dhúchas.  Tá Céim Bhaitsiléara i nGaeilge aicí ó Ollscoil Uladh. Roimh post a fháil le Glór na nGael d’oibrigh sí le Cultúrlann Uí Chanáin i nDoire agus le Conradh na Gaeilge Boirche Íochtar i Co. An Dúin. Bhí sí ar choiste Foyle Pride i […]

Feab 04
Seán Ó Cuirrín

Is as an Áird Mhóir in Iorras Aithneach do Seán Ó Cuirrín. Tá an-spéis aige sa teanga, i gcúrsaí rothaíocht, peil agus saol an oideachais. Tá sé cáilithe mar mhuinteoir meánscoile Gaeilge, Corp Oideachas agus Tíreolaíocht. Tá Seán ag obair mar Oifigeach Forbartha i gCúige Laighean. An rud is fearr leis faoin bpost ná a […]

Sam 25
Pádraig Ó Neachtain

Tá Pádraig Ó Neachtain ag obair leis an Rannóg Teaghlaigh ‘Teanga Tí’. Is as Cois Fharraige, Co. na Gaillimhe dó ó dhúchas.  Tá sé ag feidhmniú ar son Ghlór na nGael in iarthar agus i lár na tíre.

Sam 25
Seán de Paor

Tá Seán de Paor ag obair leis an Rannóg Pobail. Oibrionn sé i gContaetha Átha Cliath agus Cill Dara. Is le Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha agus le Coistí Pobail is mó a bhíonn sé ag plé.

Ean 22
Sinéad Ní Mhearnóg Uí Ghéibheannaigh

Is Eoghanach í Sinéad Ní Mhearnóg Uí Ghéibheannaigh as an Caisleán Glas i lár Sléibhte Mhuintir Luinigh. Tá Céim Bhaitsiléara aici i nGaeilge agus Spáinnis agus Máistreacht sa Phleanáil Teanga ó Ollscoil na hÉireann Gaillimh. Tá Sinéad ag obair mar Oifigeach Forbartha in Iarthuaisceart na tíre leis an rannóg Teanga Tí. Baineann ról s’aici le […]

Ean 22
Lorcán Mac Gabhann

Tá Lorcán Mac Gabhann fostaithe mar Cheannasaí ar Ghlór na nGael ón mbliain 2001. Roimhe sin, chaith sé tréimhse fada le Foras na Gaeilge/Bord na Gaeilge i Rannóg na gCuntas agus sa Rannóg Forbartha Phobail. Trémhsí caite aige mar Chathaoirleach ar Ghaelscoil Thaobh na Coille, mar Chathaoirleach ar Ghaelcholáiste an Phiarsaigh, mar Chathaoirleach ar Iontaobhas […]

Ean 22
Marcas Mac Ruairí

Is bainisteoir é Marcas Mac Ruairí ar an rannóg Teanga Tí a bhíonn ag tacú le teaghlaigh atá ag tógáil clainne le Gaeilge agus ag forbairt líonraí do na teaghlaigh sin. Is as Dún Pádraig, Co. an Dúin, dó ó dhúchas agus b’iriseoireacht a chéad ghairm. Tá blianta fada caite aige ag plé le cúrsaí […]