Site logo

Cláraigh Linn - Coistí Pobail Gaeilge

Roghnaigh thíos de na roghanna seirbhísí agus scéimeanna le haghaidh coistí pobal Gaeilge.

Please choose below from the services and schemes available to Irish language Community groups.

Cláraigh do choiste pobail le Glór na nGael
Cuir in iúl dúinn anseo cad iad na seirbhísí a chuireann Glór na nGael ar fáil do ghrúpaí cláraithe a bhfuil speis agaibh féin iontu:
Boscaí Tic

Chathaoirligh

Ainm an Chathaoirligh
Ainm an Chathaoirligh
Ainm
Sloinne

Rúnaí

Ainm an Rúnaí
Ainm an Rúnaí
Ainm
Sloinne

Teagmhálaí

Seoladh oifige don teagmhálaí le linn uaireanta oibre
Seoladh oifige don teagmhálaí le linn uaireanta oibre
Eircode
Cathair
Tír