Site logo

Cén saghas grúpa nó eagraíocht ar mhaith leat clárú linn?

What type of group or organisation would you like to register with Glór na nGael?

Coiste Pobail Gaeilge

Roghnaigh seo chun coiste pobail a chlárú le haghaidh seirbhísí agus scéimeanna éagsúla Ghlór na nGael nó le haghaidh Chomórtas Ghlór na nGael.

Click to register your community group for Glór na nGael services and schemes or National Competition.

Club CLG

Roghnaigh seo chun léiriú dúinn gur mhaith leat do chlub a chlárú le Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha, scéim s'againn do chlubanna CLG.

Please choose to indicate that you would like to register your GAA club for Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha.

Gnólacht

Is scéim aitheantais í GRADAIM do ghnólachtaí atá ag úsáid na Gaeilge. Roghnaigh seo chun clárú leis an scéim.

GRADAIM is a recognition scheme for companies that use the Irish language as part of their business. Click here to register your business for this scheme.

Cumann Gaelach (Coláistí 3ú Leibheál)

Roghnaigh seo chun do Chumann Gaelach a chlárú le haghaidh chomórtas Ghlór na nGael.

Click to register your Cumann Gaelach for the Glór na nGael Competition.

Teaghlach

Tríd an scéim Teanga Tí tugann Glór na nGael comhairle agus tacaíocht maidir le forbairt na Gaeilge sa teaghlach. Roghnaigh seo chun tuilleadh a fhoghlaim.

Glór na nGael provides advice and support regarding Irish as a family language through the Teanga Tí scheme. Click here to learn more.