Site logo

Fiontraí Óg na Bliana 2022

Bronnadh Gradaim ‘Fiontraí Óg na Bliana 2022’ agus ipad an duine ar bheirt ógánach ag mórócáid Gradaim Gnó na hÉireann i Halla na Cathrach, Baile Átha Cliath ar an 15ú Samhain 2022. Is í Síle Seoige, an réalt teilifíse an aoi speisialta a rinne an bronnadh.

San aoisghrúpa 12-18, is í Róisín Dalby (Co. Chiarraí) chéadbhuailteoir Fiontraí Óg na Bliana de chuid GRADAIM agus san aoisghrúpa 18 – 21, is í Aoibhín Ní Dheagha (Co. Dhún na nGall) chéadbhuailteoir Fiontraí Óg na Bliana de chuid GRADAIM.

Is rannóg speisialta de chuid Gradaim Gnó na hÉireann atá i ‘Fiontraí Óg na Bliana’, onóir a bhronntar ar bheirt duine óg a leíríonn bua don fhiontraíocht agus díogras don Ghaeilge.  Is de réir na critéir seo a roghnaítear Fiontraí Óg na Bliana: Bua don fhiontraíocht; Cumas samhlaíoch ina c(h)ur chuige; Íomhá dhearfach i leith na Gaeilge a chur chun tosaigh; Seirbhís le Gaeilge don chustaiméir nó don chliant.

“Chuaigh Róisín Dalby agus Aoibhín Ní Ní Dheagha i bhfeidhm go mór ar mholtóirí Ghlór na nGael” a dúirt Frainc Mac Cionnaith, Bainisteoir Forbartha, Gnó agus Fiontraíocht, Glór na nGael. “Is eiseamláir iad beirt do dhaoine óga eile a bhfuil féith na fiontraíochta agus tiomántas don teanga acu.”

Is as Baile an Fheirtéaraigh do Róisín agus tá sí ag obair léi sa Goat Caifé, sa Daingean.  Tá polasaí Gaeilge ar dtús in úsáid aici féin ar obair ina mbeannaíonn sí do gach custaiméir i nGaeilge.  Creideann Róisín go gcuireann úsáid na Gaeilge sa chaifé go mór leis an eispéireas cultúrtha sa bhaile agus chuige sin, tá sí ag cuidiú lena comhghleacaithe cur leis an Ghaeilge atá acu.

Is ó Ghaoth Dobhair d’Aoibhín agus tá a gnó féin aici, Cácaí Aoibhín, a bhunaigh sí nuair nach raibh sí ach ceithre bliana déag d’aois.  Tá sí anois ag déanamh cístí le haghaidh siopaí agus caiféanna fud fad Ghaeltacht Iarthuaisceart Thír Chonáill chomh maith le orduithe speisialta, ar nós cístí bhreithlá agus cístí posta.  D’oscail sí cistín nua dá cuid féin ar na moillibh.  Creideann Aoibhín go bhfuil ról tabhachtach ag an fhiontraíocht i gcaomhnú na teanga sa Ghaeltacht agus ba mhaith léi cuidiú leis an Mheitheal Pleanála Teanga chun daoine óga an cheantair a spreagadh i dtreo na fiontraíochta.

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment