May 23, 2019

An Ghaeilge sa Ghnó agus san Fhiontraíocht

Beidh Glór na nGael ag tacú le gnólachtaí ar mian leo a gcuid gnó a dheanamh trí mheán na Gaeilge, an Ghaeilge a úsáid mar uirlís mhargaíochta, agus ar mian leo an Ghaeilge a chur chun cinn mar theanga cumarsáide san ionad oibre.

Beidh Glór na nGael ag iarraidh gnólachtaí a spreagadh le níos mó Gaeilge a úsáid, agus tapófar gach deis le hearnáil nua fiontraíochta Ghaeilge a fhorbairt, trí chomhairle a chur ar fáil agus áiseanna Gaeilge d’ardchaighdeáin a chinntiú don mhargadh.

Beidh forbairt na fiontraíochta sa chomhphobal Gaeilge ag leibhéal an phobail faoi chúram Ghlór na nGael.  Déanfar an méid fiontraíochta atá ann a láidriú, agus forbrófar tionscadail eacnamaíochta nua pobalbhunaithe, trí áiseanna a sholáthar a thacóidh leo.

Déanfar an pobal gnó reatha a spreagadh le tacú le húsáid na Gaeilge ina gcuid gnóthaí agus cinnteofar go mbeidh an tacaíocht chuí ar fáil chuige sin.

Amárach Research

I 2015, d’fhoilsigh Amárach Research taighde a choimisiúnaigh Glór na nGael ar nosanna ceannaithe i dtaobh earraí Gaeilge. Léirigh an taighde go bhfuil bá i gcónaí ann d’earraí Gaeilge ach iad a bheith ar fáil, agus le feiceáil. Tá torthaí iomláine an taighde leis seo agus tá oifigigh Ghlór na nGael ar fáil comhairle a thabhairt do ghnónna agus fiontraithe atá ag iarraidh tairbhe a bhaint as an taighde seo.

Tuairisc ar fáil anseo: Amárach Research


X
X