June 24, 2021

An Ghaeilge sa Ghnó agus san Fhiontraíocht

Beidh Glór na nGael ag tacú le gnólachtaí ar mian leo a gcuid gnó a dheanamh trí mheán na Gaeilge, an Ghaeilge a úsáid mar uirlís mhargaíochta, agus ar mian leo an Ghaeilge a chur chun cinn mar theanga cumarsáide san ionad oibre.

Beidh Glór na nGael ag iarraidh gnólachtaí a spreagadh le níos mó Gaeilge a úsáid, agus tapófar gach deis le hearnáil nua fiontraíochta Ghaeilge a fhorbairt, trí chomhairle a chur ar fáil agus áiseanna Gaeilge d’ardchaighdeáin a chinntiú don mhargadh.

Beidh forbairt na fiontraíochta sa chomhphobal Gaeilge ag leibhéal an phobail faoi chúram Ghlór na nGael.  Déanfar an méid fiontraíochta atá ann a láidriú, agus forbrófar tionscadail eacnamaíochta nua pobalbhunaithe, trí áiseanna a sholáthar a thacóidh leo.

Déanfar an pobal gnó reatha a spreagadh le tacú le húsáid na Gaeilge ina gcuid gnóthaí agus cinnteofar go mbeidh an tacaíocht chuí ar fáil chuige sin.

Físeáin Gnó

Tá súil ag Glór na nGael go spreagfaidh na físeáin seo lucht trádála agus comhluchtaí chun tuilleadh Gaeilge a úsáid ar chomharthaí agus i seirbhísí. Léireoidh siad go bhféadfadh an cur chuige atá ag gnó amháin oibriú do ghnónna eile. Agus go bhfuil dea-chleachas leagtha síos cheana.
An féidir leatsa an rud céanna a dhéanamh i do ghnó?

 


X
X