Site logo

Glór na Móna win top Glór na nGael Prize

Pól Ó Gallchóir, Chairman of Foras na Gaeilge was present in Glasson House Hotel in Westmeath on Saturday night to present the annual Glór na nGael awards. Glór na Móna of Belfast took this year’s top award along with a cheque for €20,000. A prizefund totaling €77,000 was awarded to Irish Language community groups and 3rd level societies in recognition of their achievements in Language promotion and revival.

Other big winners on the night were Comharchumann Mhic Dara, An Cheathrú Rua, Co. Galway, Coiste Forbartha Charn Tóchair, Maghera, Co. Derry and Cumann Cultúrtha Mhic Reachtain, Belfast.

The special award ‘Gradam Glór na nGael’ was presented to the founders of the Pop-Up Gaeltacht.

Glór na Móna was established in 2004 to promote the Irish Language in the Upper Springfield area of West Belfast. The group organise classes and cultural events alongside an extensive programme of youth and community services through Irish. Glór na Móna aim to tackle social problems within the community such as long term and intergenerational unemployment and a qualifications deficit. The group recently opened a new centre – Gael-Ionad Mhic Goill.

Special guests representing funders and partner organisations were also present at the event including Foras na Gaeilge and Údarás na Gaeltachta.

Full list of awards below.

 

Príomhdhuais Ghlór na nGael

Glór na Móna, Béal Feirste

 

Coistí le Daonra faoi 4,000

1ú Duais €4,000 Coiste Forbartha Charn Tóchair, Machaire Rátha, Co. Dhoire

2ú Duais €3,000 Glór Uachtar Tíre, Co. an Dúin

3ú Duais €2,000 Conradh na Gaeilge, Boirche Íochtar, Co. an Dúin

 

Coistí le Daonra 4,000 – 20,000

1ú Duais €4,000 Glór na Móna, Béal Feirste

2ú Duais €3,000 Cairde Teo., Ard Mhacha

3ú Duais €2,000 Ionad na Fuiseoige, Béal Feirste

 

Coistí le Daonra 20,000 +

1ú Duais €4,000 Cumann Cultúrtha Mhic Reachtain, Béal Feirste

2ú Duais €3,000 Cultúrlann Uí Chanáin, Doire

3ú Duais €2,000 Glór Cheatharlach

 

Coistí Gaeltachta

1ú Duais €4,000 Comharchumann Mhic Dara, An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe

2ú Duais €3,000 Cumann Forbartha Chois Fharraige, Co. na Gaillimhe

3ú Duais €2,000 Comhlucht Forbartha na nDéise, Co. Phort Láirge

 

Na Duaiseanna Speisialta

Duais Ógras €1,000 Glór Uachtar Tíre, Caisleán Uidhilín, Co. An Dúin

Duais an Timire €750 Glór na Móna, Béal Feirste

Duais an Oireachtais €500 Cairde Teo., Ard Mhacha

Duais an Fháinne (Dearbhán €500 ó Ghael Linn) Cumann Cultúrtha Mhic Reachtain, Béal Feirste

Duais Chomhairle Chontae na Gaillimhe €1,500 Comharchumann Mhic Dara, An Cheathrú Rua, Co na Gaillimhe

Duais Chomhairle Chontae Dhún na nGall €1,500 Líonra Leitir Ceanainn, Co Dhún na nGall

Duais Chló Iar-Chonnacht Dearbhán €1,000 Cairde Uí Néill, Co. Thír Eoghain

Duais Chomhairle na Gaelscolaíochta £1,500 Cairde Uí Néill, Co. Thír Eoghain

Duais COGG €2,000 Muineachán le Gaeilge

Duais Chonradh na Gaeilge €1,000 Pobal ar a’n Iúl, An Ómaigh, Co Thí Eoghain

Duais an Fhorais Patrúntachta  €1,000 Craobh na Bóinne, Co na Mí

 

Duaiseanna do na Coistí Deonacha €1,500 an ceann

Cúige Uladh Coiste Ghlór na nGael, Gort an Choirce, Co. Dhún na nGall

Cúige Chonnacht Glór Locha Riach, Co na Gaillimhe

Cúige Mumhan Coiste Ghlór na nGael, Clochán Bhréanainn, Co Chiarraí

Cúige Laighean Gaeil Chill Dara

 

An Iontráil Nua is Fearr Glór Mhachaire Fíolta, Co Dhoire

 

Duais Aitheantais Fhondúireacht  Sheosaimh Mhic Donnacha €1,000 – Cumann Gaelach Leath Chathail, Co. an Dúin

 

Gradam Ghlór na nGael – POP Up GAELTACHT

 

Comórtas na gColáistí 3ú Leibhéal – Gearrliosta

An Chuallacht Coláiste na hOllscoile, Corcaigh

An Cumann Gaelach, Ollscoil na hÉireann Gaillimh

An Cumann Gaelach,  Ollscoil na Banríona, Béal Feirste

An Cumann Gaelach, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

An Cumann Drámaíochta, Coláiste na hOllscoile, Chorcaigh

An Cumann Gaelach, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

An Cumann Gaelach, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

Cuallacht Cholmcille, Ollscoil na hÉireann, Má Nuad, Co Chill Dara