Site logo

Gaisce Ghlór na nDéagóirí 

Beidh Gaisce Ghlór na nDéagóirí ar siúl ag an Rannóg Teanga Tí i mbliana.  Is forbairt í an scéim nua seo ar Ghaisce Ghlór a d’eagraigh Glór na nGael le cúpla bliain anuas. 

Tá aithne mhaith ar Ghaisce Ghlór mar dhúshlán spraíúil le teaghlaigh a spreagadh níos mó Gaeilge a labhairt sa bhaile. Mar a dúirt tuismitheoir amháin linn faoin scéim, ‘Thug an scéim seo spreagadh dúinn Gaeilge a úsáid níos mó. Tá [na páistí] ag leanstan ar aghaidh anois agus an scéim thart.’ 

Tar éis dúinn bualadh le roinnt déagóirí a freastlaíonn ar imeachtaí s’againne, bhuaileamar leo ar líne agus cruthaíomar roinnt dúshláin atá oiriúnach do dhéagóirí.

Beidh na dúshláin á ndéanamh thar saoire na Cásca. Roghnóidh an déagóir deich dtasc as fiche thar an choicís. Tógfaidh siad grianghraif nó físeáin de na dúshláin atá déanta acu. Rachaidh obair na ndéagóirí amach ar na meáin shóisialta, ar aon le hacmhainní úsáideacha i rith na seachtaine. 

Tríd an scéim, beidh dúshláin ann ar nós cluichí ríomhaire Gaeilge a chruthú, amhrán a aistriú go Gaeilge, t-léine Gaeilge a dhearú agus ióga a chleachtadh trí mheán na Gaeilge.

Glacfaidh rannpháirtithe i nGaisce Ghlór na nDéagóirí  tríd an chóras Google Classroom agus cuirfidh siad na dúshláin in airde air sin. Mar aon leis sin, beidh siad in ann páirt a ghlacadh i dtráth na gceist ar líne le chéile i rith na Cásca agus beidh deis acu an nuatheicneolaíocht a nascadh leis an nGaeilge. 

Beidh trí dhuais (dearbhán €50) ar fáil mar dhuais dóibh siúd a ghlacann páirt sa scéim agus a bhaineann gach dúshlán amach agus beidh duaiseanna ar fáil do dhúshláin éagsúla i rith na scéime.

Ár mbuíochas leis na déagóirí a ghlac páirt sa tobsmaoiteoireacht linn agus táimid ag tnúth go mór le coicís cruthaitheach. 

Tá tuilleadh eolais ar fáil ó elaine@glornangael.ie agus is féidir clárú léi freisin.