Site logo

Fostaíocht: Forléargas Rialachais

Clár Oiliúna na gCoistí Pobail 2022

Leaschleachtais Rialachais san Earnáil Neamhbhrabúsach

Seisiún 4: Fostaíocht: Forléargas Rialachais

le Dónall Ó Braonáin*, mar chuid de chlár oiliúna na gcoistí pobail 2022, arna eagrú ag Glór na nGael i gcomhar le Foras na Gaeilge.

  • Fostaíocht san Earnáil Neamhbhrabúsach
  • Conarthaí, Cúiteamh agus Coinníollacha
  • Forbairt agus Bainistiú Feidhmíochta
  • Earcaíocht agus Scor
  • Polasaithe agus Próisis

*Tá saincháilíocht iarchéime sa rialachas ag Dónall Ó Braonáin ón bhForas Riaracháin (IPA, 2016). Tá taithí mhór aige ar cheisteanna bainistíochta agus rialachais ag leibhéal boird, coistí stiúrtha agus fochoistí boird den uile chineál san earnáil stáit, phríobháideach agus neamhbhrabúsach.