Site logo

Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha pléite ag cruinniú de Bhord an Chontae i Sligeach

Fuair Glór na nGael cuireadh chuig an chruinniú is déanaí a bhí ag Bord CLG Contae Shligigh, agus bhí lúcháir ar ár nOifigeach Forbartha Honoria Ní Mháille bheith i láthair leo ar an tseachtain seo caite le cur i láthair a dhéanamh ar Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha.

Labhair Honoria leis an Oifigeach Gaeilge agus Cultúr don chontae, Joe Brady as club Gaeil Naomh Molaise, maidir le stádas na Gaeilge sa gcontae faoi láthair agus na féidearthachtaí don todhchaí. Leag sé béim ar an tábhacht a bhaineann leis an teanga agus an cultúr don chontae: ‘Tá stair láidir ag Sligeach ó thaobh an ceol, an cultúr agus an teanga de agus tá a ‘fhíos agam féin ó bheith ag plé le clubanna go bhfuil an Ghaeilge láidir iontu, fiú le daoine aonaoracha sna clubanna sin agus tá muid ag súil le húsáid a bhaint as an bhfuinneamh sin

Mhínigh sé go raibh scéim á reáchtáil ag Bord an Chontae roimhe seo le scolaireachtaí Gaeltachta a bhronnadh, ach gur chuir an pandéim stop leis. Tá Joe ag iarraidh an scéim sin a thabhairt ar ais anois chun an deis a thabhairt don dream óg freastal ar chúrsa Gaeltachta. Tá cuid mhaith ar siúl ag Joe cheana féin chun an Ghaeilge agus an cultúr a chur chun cinn trí Scór na n-Óg agus Scór Sinsir agus chuir sé in iúl go mbíonn roinnt clubanna ag tabhairt faoi ranganna Gaeilge sa gheimhreadh. 

Dar le Joe ‘Tá muid ag súil go mbeidh muid in ann cúpla chlub a chur i dtreo clarú le Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha chun an tacaíocht sin a fháil tógáil ar na hiarrachtaí atá ar bun acu fhéin faoi láthair’. 

Tá Glór na nGael thar a bheith buíoch do Bhord an Chontae i Sligeach as ucht an deis spéisialta seo a chur ar fáil dhúinn. 

Má tá do chlub lonnaithe sa gcontae agus suim agaibh níos mó eolais a fháil faoi Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha, is féidir riomhphost a chur chuig honoria@glornangael.ie 

Is scéim tacaíochta de chuid Ghlór na nGael agus de chuid Chumann Lúthchleas Gael í Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha, ar mhaithe le clubanna CLG ar mian leo an Ghaeilge a chur chun cinn. Is féidir tuilleadh eolais faoin scéim a léamh anseo nó bí i dteagmháil linn ag clg@glornangael.ie

Honoria Ní Mháille