Site logo

Folúntais Post: Club Iarscoile i gCarrickmines

Tá Bainisteoir agus Stiúrthóir le fostú i gClub Iarscoile i gCarrickmines, BÁC 18.
Tá duine díograiseacha agus fuinniúil de dhíth chun na poist seo a líonadh.

Sonraí na bpost
25 uair in aghaidh na seachtaine atá i gceist.
Cumas/taithí faoi leith ag obair le páistí iarscoile.
Scilleana cumarsáide láidir
Gaeilge labhartha líofa (Leibhéal TEG 2 labhartha molta)
QQI Leibhéal 5 nó 6 i gcúram leanaí

Seol litir iarratais agus CV le hainmneacha bheirt mholtóra chuig:

Míde ag explorersafterschool@gmail.com roimh Dé hAoine 30ú Meitheamh 2017