Site logo

Fógairt Buaiteoirí Chomórtas Náisiúnta Ghlór na nGael 2023

Fógraíodh buaiteoirí Chomórtas Náisiúnta Ghlór na nGael maidin Dé Luain 11 Marta ar chlár speisialta de chuid Iris Aniar ar RTÉ Raidió na Gaeltachta.  Is iad na grúpaí seo, Comhlacht Forbartha Inis Meáin, Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne agus An Droichead Béal Feirste a bheas san íomaíocht don príomhdhuais na blaina agus taobh leis an nuacht sin fógraíodh buaiteoirí breis agus 25 duais as an duaischiste de €70,000 atá ag an chomórtas.

Fógrófar buaiteoir an Chomórtais Náisiúnta agus bronnfar na duaiseanna ar fad ag ag ócáid speisialta in Óstán Four Seasons i Muineachán ar an Satharn, an 6ú Aibreán 2024.

 

Buaiteoirí duaiseanna speisialta:

 

Duais an Fháinne, urraithe ag Gael-Linn, €1200 : Conradh na Gaeilge, Boirche Íochtar

Duais Chló Iar-Chonnacht, beartán leabhair ar luach €1,000 : Coiste Riartha Chomhar Chuigéal Teoranta

Duais Chomhairle Contae na Gaillimhe, €1,500 : Gaeilge ABC

Duais Chomhairle Contae Dhún na nGall, €2,000: Líonra Leitir Ceanainn

Duais an Fhorais Pátrúnachta, €1,000: Muineachán le Gaeilge

Duais Aitheantais Gradaim, €1,000: Glór Ceatharlach

Duais an Oireachtais, €1,000: Cumann Cultúrtha Mhic Reachtain

Duais don Iontráil Nua is fearr, €1,000: Craobh Chonradh na Gaeilge Inse Chór

 

Duaiseanna Rannóige an Chomórtais:

An Óige:
Dara áit, €2,000 :
Coiste Forbartha Dhobhair Teo

Céad áit, €3,000 : Coiste Pleanála Teanga Inis Oírr

 

Oideachas: (urraithe ag COGG)
Dara áit, €2,000 :
Conradh na Gaeilge Boirche Íochtar
Céad áit, €3,000 :
Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne

 

An Teaghlach:
Dara áit, €2,000
: Comhlucht Forbartha na nDéise c.t.r.

Céad áit, €3,000 : An Droichead

Sláinte Intinne & Coirp: (urraithe ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte)
Dara áit, €2,000 :
Glór na Móna

Céad áit, €3,000:
Comhchoiste Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh

 

An Stát agus Gnó:
Dara áit, €2,000 :
An Droichead
Céad áit, €3,000 :
Dúchas an Daingin

Cosaint Comhshaoil, Oidhreacht, Spioradáltacht:
Dara áit, €2,000 :
Muintir Chrónáin

Céad áit, €3,000 :  Togra Fiontar & Cultúr Uladh CTR

Imeachtaí agus Deiseanna Labhartha na Gaeilge:
Dara áit, €2,000 :
Comharchumann Mhic Dara
Céad áit, €3,000 : Ionad Uíbh Eachach

Rannóg na Gaeltachta, (urraíocht ó Údarás na Gaeltachta)
Dara áit, €2,000 :
Coiste Forbartha Dhobhair Teo
Céad áit, €3,000 :
Comhlacht Forbartha Inis Meáin

 

Tá Glór na nGael buíoch d’urraitheoirí an chomórtais:

Foras na Gaeilge, An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán a dhéanann urraíocht ar an phríomhdhuais, maraon le Údarás na Gaeltachta agus le hurraitheoirí na nduaiseanna speisialta: Comhairle Chontae na Gaillimhe; Comhairle Chontae Dhún na nGall; Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte; An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta (COGG); Cló Iar-Chonnacht; An Foras Pátrúnachta; An tOireachtas; Gael-Linn; GRADAIM.