Site logo

Duaiseanna Ghlór na nGael Fógartha!

Ar an gClár speisialta d’Iris Aniar ar RTÉ Raidió na Gaeltachta, d’fhógair Nóra Welby, Bainisteoir, agus Eoghan Mac Cormaic, Leascheannasaí, Ghlór na nGael torthaí Chomórtas 2017. Fógraíodh suas le €77,000 de dhuaischiste ar maidin agus na duaiseanna sin roinnte ar choistí pobail Ghaeilge fud fad na tíre.

Is iad na coistí seo a leanas na buaiteoirí ina rannóga féin agus is iad a bheas san iomaíocht don seic mór €20,000 agus príomhdhuais na bliana a fógrófar níos moille ag an ócáid bhronnta: Cumann Cultúrtha Mhic Reachtain, Béal Feirste: (Coistí le daonra os cionn 20,000), Comharchumann Mhic Dara, An Cheathrú Rua (Coistí Gaeltachta), Glór na Móna, Béal Feirste (Coistí le daonra idir 4,000 & 20,000) agus Coiste Forbartha Charn Tóchair (Coistí le daonra faoi 4,000).

Seo aitheantas don obair dheonach atá ar siúl i measc an phobail, agus is aitheantas iad na Duaiseanna seo ar an obair sin. Ba léir agus moltóireacht an chomórtais ar siúl go bhfuil an earnáil dheonach Ghaeilge ag dul ó neart go neart agus go bhfuil na coistí deonacha ag baint éachta amach dá bpobail féin.

Ghabh Nóra Welby buíochas le Foras na Gaeilge, príomhurra an chomórtais, chomh maith le Roinn na Gaeltachta, Údarás na Gaeltachta, Roinn Oideachais & Scileanna, Cumann Lúthchleas Gael agus na hurraithe eile chomh maith.
Bronnfar na duaiseanna agus an phríomhdhuais gur fiú €20,000 í ag searmanas a bheidh ar siúl ar an Satharn 10ú Márta 2018 in Óstán Glasson, Glasson, Baile Átha Luain.

 

Liosta na dTorthaí

 

Coistí le Daonra faoi 4,000

1ú Duais €4,000 Coiste Forbartha Charn Tóchair, Machaire Rátha, Co. Dhoire

2ú Duais €3,000 Glór Uachtar Tíre, Co. an Dúin

3ú Duais €2,000 Conradh na Gaeilge, Boirche Íochtar, Co. an Dúin

 

Coistí le Daonra 4,000 – 20,000

1ú Duais €4,000 Glór na Móna, Béal Feirste

2ú Duais €3,000 Cairde Teo., Ard Mhacha

3ú Duais €2,000 Ionad na Fuiseoige, Béal Feirste

 

Coistí le Daonra 20,000 +

1ú Duais €4,000 Cumann Cultúrtha Mhic Reachtain, Béal Feirste

2ú Duais €3,000 Cultúrlann Uí Chanáin, Doire

3ú Duais €2,000 Glór Cheatharlach

 

Coistí Gaeltachta

1ú Duais €4,000 Comharchumann Mhic Dara, An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe

2ú Duais €3,000 Cumann Forbartha Chois Fharraige, Co. na Gaillimhe

3ú Duais €2,000 Comhlucht Forbartha na nDéise, Co. Phort Láirge

Na Duaiseanna Speisialta

Duais Ógras €1,000 Glór Uachtar Tíre, Caisleán Uidhilín, Co. An Dúin

Duais an Timire €750 Glór na Móna, Béal Feirste

Duais an Oireachtais €500 Cairde Teo., Ard Mhacha

Duais an Fháinne (Dearbhán €500 ó Ghael Linn) Cumann Cultúrtha Mhic Reachtain, Béal Feirste

Duais Chomhairle Chontae na Gaillimhe €1,500 Comharchumann Mhic Dara, An Cheathrú Rua, Co na Gaillimhe

Duais Chomhairle Chontae Dhún na nGall €1,500 Líonra Leitir Ceanainn, Co Dhún na nGall

Duais Chló Iar-Chonnacht Dearbhán €1,000 Cairde Uí Néill, Co. Thír Eoghain

Duais Chomhairle na Gaelscolaíochta £1,500 Cairde Uí Néill, Co. Thír Eoghain

Duais COGG €2,000 Muineachán le Gaeilge

Duais Chonradh na Gaeilge €1,000 Pobal ar a’n Iúl, An Ómaigh, Co Thí Eoghain

Duais an Fhorais Patrúntachta  €1,000 Craobh na Bóinne, Co na Mí

 

Duaiseanna do na Coistí Deonacha €1,500 an ceann

Cúige Uladh Coiste Ghlór na nGael, Gort an Choirce, Co. Dhún na nGall

Cúige Chonnacht Glór Locha Riach, Co na Gaillimhe

Cúige Mumhan Coiste Ghlór na nGael, Clochán Bhréanainn, Co Chiarraí

Cúige Laighean Gaeil Chill Dara

An Iontráil Nua is Fearr Glór Mhachaire Fíolta, Co Dhoire

 

Duais Aitheantais Fhondúireacht  Sheosaimh Mhic Donnacha €1,000 – Cumann Gaelach Leath Chathail, Co. an Dúin

 

Gradam Ghlór na nGaelPOP Up GAELTACHT

 

Comórtas na gColáistí 3ú Leibhéal – Gearrliosta

An Chuallacht Coláiste na hOllscoile, Corcaigh
An Cumann Gaelach, Ollscoil na hÉireann Gaillimh
An Cumann Gaelach,  Ollscoil na Banríona, Béal Feirste
An Cumann Gaelach, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath
An Cumann Drámaíochta, Coláiste na hOllscoile, Chorcaigh
An Cumann Gaelach, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath
An Cumann Gaelach, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
Cuallacht Cholmcille, Ollscoil na hÉireann, Má Nuad, Co Chill Dara

 

San iomaíocht don phríomhdhuais tá

Coiste Forbartha Charn Tóchair, Glór na Móna, Cumann Cultúrtha Mhic Reachtain agus Comharchumann Mhic Dara.