Site logo

Deireadh seachtaine iontach ag teaghlaigh le déagóirí i Léim an tSionnaigh

lúchair ar rannóg teaghlaigh Ghlór na nGael, Teanga Tí, gur éirigh thar barr leis an chéad deireadh seachtaine do theaghlaigh le déagóirí. 

Bhailigh ceithre theaghlach agus chaith siad deireadh seachtaine le chéile san ionad gníomhachta Léim an tSionnaigh, i dTír Eoghain. Is cinnte gur bhain siad idir shult agus tairbhe as an teacht le chéile seo. Is mó clú agus cáil atá ar Léim an tSionnaigh le fada an lae as a gcuid gníomhachtaí uathúla agus bhí an t-ádh dearg orainn go raibh an eispéireas ar fáil uatha go hiomlán trí mheán na Gaeilge. 

Bhain na teaghlaigh ar fad an-sult go deo as na gníomhaíochtaí uilig a bhí ar fáil; Tiomáint Trastíre (le púicín), An Luascán Mór, Boghadóireacht, An Sleamhnán Buí agus na Ballaí Dreapadóireachta. Thug Niamh agus Sinéad (Glór na nGael) faoi deara go raibh iomaíocht fiachmhar ann idir na déagóirí agus na tuismitheoirí in amanna! I ndiaidh na gníomhaíochtaí ar fad, bhí deis ag na teaghlaigh teacht le chéile agus a scíth a ligint ag imirt tráth na gceist roimh dóibh codladh go sámh san lóistín iontach atá ar an láthair.

Tá tábhacht ar leith ag baint le deireadh seachtaine mar seo, go háirithe do dhéagóirí. Mar a dúirt na tuismitheoirí a bhí linn “[tá] neart ar fáil do na páistí óga ach bhí an cheann seo an-mhaith mar bhur gcéad ceann dírithe ar dhéagóirí.” Ina theannta sin “Cuidíonn sé [leis na páistí a mhealladh an Ghaeilge a labhairt] nuair a bhíonn ócáidí agus imeachtaí speisialta ann do Ghaeilgeoirí nach bhfuil ar fáil ag lucht an Bhéarla!”

Gabhann muid buíochas ó chroí leis an fhoireann ar fad i Léim an tSionnaigh as fáilte a chur romhainn agus go háirithe le Niamh Nic Ghiolla Dhuibh agus Mark Harte as an deireadh seachtaine a chaitheamh linn. Tá obair na gcapall ar siúl agaibh i Léim an tSionnaigh leis an Ghaeilge a chur chun cinn ann agus tá muid fíorbhuíoch daoibh as deis seo a chur ar fáil do na teaghlaigh trí mheán na Gaeilge.

Má tá déagóir agat i do theaghlach, bí i dteagmháil linn maidir le tuilleadh eolais ar na hacmhainní agus deiseanna atá ar fáil dóibh. Cuireann muid fáilte i gcónaí roimh mholtaí ar an dóigh go dtig linn freastal níos fearr a thabhairt don aoisghrúpa seo. Gabh i dteagmháil le teaghlaigh@glornangael.ie