January 23, 2022

Competition


The Glór na nGael competition was established over 50 years ago to recognise the work of community groups and committees across Ireland in the development of the Irish language.

The Glór na nGael National Competition structure has been updated for 2020.  Please find all details regarding the new competition structure in the following brochure:

Brochure: Glór na nGael National Competition

Registration for the 2021 competition is now closed.

The competition has grown and evolved substantially over the years to now include a prize fund of over €80,000 with themes encompassing many aspects of community life and categories for third level clubs and societies, Irish language committees abroad and at home in Ireland. There are also an extensive list of special awards up for grabs on an annual basis.

Glór na nGael’s staff are available to help committees to register for the competition, to assist in planning, to provide advice and information about schemes, funding, facilities for groups, families or businesses. Our staff regularly visit each registered committee throughout the year to provide advice and assistance.

Glór na nGael’s adjudication groups visit each committee towards the end of the year to access the progress made and award marks towards the competition. A written report is provided to each committee detailing their progress and providing any further advice or recommendations.

2020 Glór na nGael competition results

Buaiteoirí Chomórtas Ghlór na nGael 2020

An Phríomhdhuais €15,000 agus Trófaí Ghlór na nGael
(Urraithe ag an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta & Spóirt agus ag Foras na Gaeilge)
Coiste Forbartha Charn Tóchair, Co. Dhoire 

2ú hÁit  €5,000
tá sé seo roinnte idir
Glór na Móna, Béal Feirste agus Ionad Naomh Pádraig, Dobhar, Co. Dhún na nGall

Rannóg – An Óige
1ú Duais          Glór na Móna, Béal Feirste  €3,000
2ú Duais          Coiste Forbartha Charn Tóchair, Co. Dhoire  €2,000

Rannóg – An Teaghlach
1ú Duais          Ionad Uíbh Eachach, Béal Feirste  €3,000
2ú Duais          Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne, Co. Chiarraí  €2,000

Rannóg – Oideachas
1ú Duais          Cultúrlann Uí Chanáin, Doire  €3,000
2ú Duais          Ionad Uíbh Eachach, Béal Feirste  €2,000

Rannóg – Sláinte Intinne agus Choirp (Urraithe ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte)
1ú Duais          Comhchoiste Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh, Co. Chiarraí  €3,000
2ú Duais          Ionad Naomh Pádraig, Dobhar, Co. Dhún na nGall  €2,000

Rannóg – Tograí Cosanta Comhshaoil, Caomhnaithe Oidhreachta & Spioradáltachta
1ú Duais          Coiste Forbartha Charn Tóchair, Co. Dhoire  €3,000
2ú Duais          Cairde Teo., Ard Mhacha  €2,000

Rannóg – An Ghaeltacht (Urraithe ag Údarás na Gaeltachta)
1ú Duais          Ionad Naomh Pádraig, Dobhar, Co. Dhún na nGall  €3,000
2ú Duais          Coiste Forbartha Bhéal Átha an Ghaorthaidh, Co. Chorcaí  €2,000

Duaiseanna Speisialta

Duais Chomhairle Chontae na Gaillimhe  €1,500
Comharchumann Mhic Dara, An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe

Duais Chomhairle Chontae Dhún na nGall  €1,500
Coiste Forbartha Chnoc Fola, Co. Dhún na nGall

Duais an Fháinne urraithe ag Gael Linn Dearbhán dar luach €500
Cairde Uí Néill, Co. Thír Eoghain

Duais Chomhairle na Gaelscolaíochta  £1,500
Cultúrlann McAdam Ó Fiaich, Béal Feirste

Duais Chló Iar-Chonnacht  Beart Leabhar dar luach €1,000
Pobal ar a’n Iúl, Co. Thír Eoghain

Duais an Oireachtais  €500
Glór Locha Riach, Co. na Gaillimhe

Duais an Fhorais Pátrúnachta  €1,000
Glór Locha Riach, Co. na Gaillimhe

Duais COGG  €2,000
Muineachán le Gaeilge

Duais don Iontráil nua is fearr  €1,000
Coiste Féilte Chill Chiaráin, Co. na Gaillimhe

Duais don Choiste Deonach is fearr  €1,000
Sult na Sollán, Co. Chill Dara

Duais Aitheantas  €1,000
Líonra Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall

Comórtas na gCumann Gaelacha sna Coláistí Tríú Leibhéal: Le fógairt


Glór na nGael Trophy winners 1962 – present

1962 Mainistir na Féile, Co. Luimní
1963 Mainistir na Féile, Co. Luimní
1964 Baile Átha Luain
1965 Durlas, Co. Thiobraid Árann
1966 Durlas, Co. Thiobraid Árann
1967 Oileán Chléire, Co. Chorcaí
1968 Drom Collachair, Co. Luimní
1969 Bré, Co. Chill Mhantáin
1970 Dún Garbhán, Co. Port Láirge
1971 Baile Mhúirne/Cúil Aodha, Co. Chorcaí
1972 Caisleán a’ Bharraigh, Co. Mhaigh Eo
1973 Clochán Bhréanainn, Co. Chiarraí
1974 Eochaill, Co. Chorcaí
1975 Clár Chlainne Mhuiris, Co. Mhaigh Eo
1976 Teampall an Ghleanntáin, Co. Luimní
1977 Dúiche Chrónáin, Baile Átha Cliath
1978 An tÁth Leacach, Co. Luimní
1979 Baile Munna, Baile Átha Cliath
1980 Trá Lí, Co. Chiarraí
1981 An Daingean, Co. Chiarraí
1982 Ceatharlach

1983 Inis, Co. an Chláir
1984 Baile an Easpaig, Co. Chorcaí
1985 Ráth Chairn, Co. na Mí
1986 Béal Feirste Thiar
1987 Tamhlacht, Baile Átha Cliath
1988 Paróiste an Chnoic, Co. na Gaillimhe
1989 Dúiche Chrónáin, Baile Átha Cliath
1990 Inis, Co. an Chláir
1991 Fionntrá, Co. Chiarraí
1992 Doire
1993 Carna, Co. na Gaillimhe
1994 Ceantar Naithí, Baile Átha Cliath
1995 Ceatharlach
1996 Béal Feirste Thiar
1997 An tAonach, Co. Thiobraid Árann
1998 Ráth Chairn, Co. na Mí
1999 Doire
2000 Paróiste an Chnoic, Co. na Gaillimhe
2001 Inis Oírr, Co. na Gaillimhe
2002 Inis, Co. an Chláir

2003 Cumann Cultúrtha Mhic Reachtain, Tuaisceart Bhéal Feirste 2004 Trá Lí, Co. Chiarraí
2005 An Droichead, Deisceart Bhéal Feirste
2006 Paróiste an Chnoic, Co.na Gaillimhe
2007 An Clár as Gaeilge, Inis, Co. an Chláir
2008 Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair
2009 An Droichead, Béal Feirste
2010 Glór Charn Tóchair, Machaire Rátha, Co Dhoire
2011 Gaelphobal an tSrátha Báin
2012 Ionad Naomh Pádraig, Dobhar, Co Dhún na nGall
2013 Comharchumann Mhic Dara, An Cheathrú Rua
2014 Glór Charn Tóchair, Machaire Rátha, Co Dhoire
2015 Cultúrlann Uí Chanáin, Doire
2016 Cumann Forbartha Chois Fharraige, Co.na Gaillimhe
2017 Glór na Móna, Béal Feirste
2018 Áislann Rann na Feirste
2019 Cultúrlann McAdam Ó Fiaich, Béal Feirste
2020 Coiste Forbartha Charn Tóchair, Co. DhoireX
X