April 2, 2020

Competition


The Glór na nGael competition was established over 50 years ago to recognise the work of community groups and committees across Ireland in the development of the Irish language.

The Glór na nGael National Competition structure has been updated for 2020.  Please find all details regarding the new competition structure in the following brochure:

Brochure: Glór na nGael National Competition

Register your group here for the 2020 competition:

Glór na nGael Competition Registration 2020

The competition has grown and evolved substantially over the years to now include a prize fund of over €80,000 with themes encompassing many aspects of community life and categories for third level clubs and societies, Irish language committees abroad and at home in Ireland. There are also an extensive list of special awards up for grabs on an annual basis.

Glór na nGael’s staff are available to help committees to register for the competition, to assist in planning, to provide advice and information about schemes, funding, facilities for groups, families or businesses. Our staff regularly visit each registered committee throughout the year to provide advice and assistance.

Glór na nGael’s adjudication groups visit each committee towards the end of the year to access the progress made and award marks towards the competition. A written report is provided to each committee detailing their progress and providing any further advice or recommendations.

2018 Glór na nGael competition results

Príomhdhuais Ghlór na nGael: Áislann Rann na Feirste

Gradam Ghlór na nGael: Séamus agus Seán Mac Seáin, Béal Feirste.

Comórtas na gCumann Gaelacha sna Coláistí Tríú Leibhéal urraithe ag an Roinn Oideachais agus Scileanna
3ú Duais ­ €1,500 – Cuallacht Cholmcille Mhá Nuad , Co. Chill Dara
2ú Duais ­ €2,000 – An Cumann Gaelach ­ Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath
1ú Duais ­ €3,000 – An Cumann Gaelach ­ Coláiste na Tríonóide , Baile Átha Cliath
Duais Athmhuintearais ­ €1,000 – An Cumann Gaelach, Ollscoil na Ríona , Béal Feirste
Duais Tras­-Teorainn ­ €1,000 – An Cumann Gaelach, Ollscoil na Ríona , Béal Feirste
Duais Aitheantas na Moltóirí ­ €1000 – An Cumann Gaelach, Ollscoil na Ríona , Béal Feirste
Duais Aitheantais ­ €500 – An Cumann Gaelach ­ Coláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath

Coistí  Gaeltachta  (Urraithe ag Údarás na Gaeltachta) 
3ú áit:  €2,000 Comharchumann Mhic Dara, An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe
2ú áit:  €3,000 Oidhreacht Chorca Dhuibhne/ Comharchumann Forbartha, Chorca Dhuibhne, Co. Chiarraí
1ú áit:  €4,000 Áislann Rann na Feirste, Co. Dhún na nGall
Coistí le Daonra faoi 4,000 
3ú áit:       €2,000 Glór na Speiríní, Co. Dhoire
2ú áit:  €3,000 Glór Uachtar Tíre, Co. an Dúin
1ú áit:  €4,000 Coiste Forbartha Charn Tóchair, Machaire Rátha, Co. Dhoire
Coistí le Daonra 4,000 – 20,000 
3ú áit:  €2,000 Cairde Uí Néill, Co. Thír Eoghain
2ú áit:  €3,000 Pobal ar a’n Iúl, An Ómaigh, Co. Thír Eoghain
1ú áit:  €4,000 Cairde Teo., Ard Mhacha
Coistí le Daonra 20,000 +  
3ú áit:  €2,000 Cultúrlann Uí Chanáin, Doire
2ú áit:  €3,000 Cultúrlann McAdam Ó Fiaich, Béal Feirste
1ú áit:       €4,000 Glór na Móna, Béal Feirste
Duaiseanna do na Coistí Deonacha
Cúige Uladh (€1,500) :   Líonra Leitir Ceanainn Co. Dhún na nGall
Cúige Chonnacht (€1,500) :   Glór Locha Riach, Co na Gaillimhe
Cúige Mumhan (€1,500) :   Coiste Ghlór na nGael, Clochán-Bréanainn, Co. Chiarraí
Cúige Laighean (€1,500) :  Gaeil Chill Dara, Cill Dara
Duais don Iontráil Nua is fearr
(€1,500) : Coiste Forbartha Chnoc Fola, Co. Dhún na nGall
Duais Aitheantais 
(€1,000) :   Ionad Naomh Pádraig,  Dobhar, Co. Dhún na nGall
Duaiseanna Speisialta 
Duais Ógras (€1,000) : Cairde Teo., Ard Mhacha
Duais an Timire (€700) : Cairde Teo. Ard Mhacha
Duais an Oireachtais: (€500) Glór na Móna, Béal Feirste
Duais an Fháinne (Dearbhán €500 ó Ghael Linn) :  Coiste an tIúir, Iúr Chinn Trá, Co. an Dúin
Duais Chomhairle Chontae Dhún na nGall (€1,500) : Coiste Forbartha Chnoc Fola, Co. Dhún na nGall
Duais Chomhairle Chontae na Gaillimhe  (€1,500) :   Comhlacht Forbartha Inis Meáin, Co na Gaillimhe
Duais Chló Iar-Chonnacht (Beart Leabhar luach €1,000) : Conradh na Gaeilge, Boirche Íochtar., Co. an Dúin
Duais Chomhairle na Gaelscolaíochta (£1,500stg) :   Cairde Teo., Ard Mhacha
Duais COGG (€2,000) :  Gaeil Chill Dara, Co Chill Dara
Duais an Fhorais Patrúntachta (€1,000) :  Glór Locha Riach, Co na Gaillimhe
Duais Chonradh na Gaeilge (€500 X 2) : An Clár as Gaeilge, Co. an Chláir agus Craobh Mhaigh Cuilinn, Co na Gaillimhe


Glór na nGael Trophy winners 1962 – present

1962 Mainistir na Féile, Co. Luimní
1963 Mainistir na Féile, Co. Luimní
1964 Baile Átha Luain
1965 Durlas, Co. Thiobraid Árann
1966 Durlas, Co. Thiobraid Árann
1967 Oileán Chléire, Co. Chorcaí
1968 Drom Collachair, Co. Luimní
1969 Bré, Co. Chill Mhantáin
1970 Dún Garbhán, Co. Port Láirge
1971 Baile Mhúirne/Cúil Aodha, Co. Chorcaí
1972 Caisleán a’ Bharraigh, Co. Mhaigh Eo
1973 Clochán Bhréanainn, Co. Chiarraí
1974 Eochaill, Co. Chorcaí
1975 Clár Chlainne Mhuiris, Co. Mhaigh Eo
1976 Teampall an Ghleanntáin, Co. Luimní
1977 Dúiche Chrónáin, Baile Átha Cliath
1978 An tÁth Leacach, Co. Luimní
1979 Baile Munna, Baile Átha Cliath
1980 Trá Lí, Co. Chiarraí
1981 An Daingean, Co. Chiarraí
1982 Ceatharlach

1983 Inis, Co. an Chláir
1984 Baile an Easpaig, Co. Chorcaí
1985 Ráth Chairn, Co. na Mí
1986 Béal Feirste Thiar
1987 Tamhlacht, Baile Átha Cliath
1988 Paróiste an Chnoic, Co. na Gaillimhe
1989 Dúiche Chrónáin, Baile Átha Cliath
1990 Inis, Co. an Chláir
1991 Fionntrá, Co. Chiarraí
1992 Doire
1993 Carna, Co. na Gaillimhe
1994 Ceantar Naithí, Baile Átha Cliath
1995 Ceatharlach
1996 Béal Feirste Thiar
1997 An tAonach, Co. Thiobraid Árann
1998 Ráth Chairn, Co. na Mí
1999 Doire
2000 Paróiste an Chnoic, Co. na Gaillimhe
2001 Inis Oírr, Co. na Gaillimhe
2002 Inis, Co. an Chláir

2003 Cumann Cultúrtha Mhic Reachtain, Tuaisceart Bhéal Feirste 2004 Trá Lí, Co. Chiarraí
2005 An Droichead, Deisceart Bhéal Feirste
2006 Paróiste an Chnoic, Co.na Gaillimhe
2007 An Clár as Gaeilge, Inis, Co. an Chláir
2008 Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair
2009 An Droichead, Béal Feirste
2010 Glór Charn Tóchair, Machaire Rátha, Co Dhoire
2011 Gaelphobal an tSrátha Báin
2012 Ionad Naomh Pádraig, Dobhar, Co Dhún na nGall
2013 Comharchumann Mhic Dara, An Cheathrú Rua
2014 Glór Charn Tóchair, Machaire Rátha, Co Dhoire
2015 Cultúrlann Uí Chanáin, Doire
2016 Cumann Forbartha Chois Fharraige, Co.na Gaillimhe
2017 Glór na Móna, Béal Feirste
2018 Áislann Rann na Feirste

2019 ?X
X