Site logo

Comhaontú Leibhéal Seirbhíse – Comhairle Contae Chiarraí agus Glór na nGael

Tá Comhaontú Leibhéal Seirbhíse aontaithe agus sínithe idir Comhairle Contae Chiarraí (CCC) agus Glór na nGael maidir le fostú agus bainistiú Oifigeach Pleanála Teanga do Phlean Teanga Chathair Saidhbhín.

 

Ag cruinniú idir an dá pháirtí in oifigí CCC shínigh Christy O’Connor, Stiúrthóir Seirbhísí Corparáideacha CCC, Lorcán Mac Gabhann, Ceannasaí Ghlór na nGael an comhaontú. 

I láthair chomh maith,  bhí Príomhfheidhmeannach CCC Moira Murrell, Aodán Mac Gearailt, Oifigeach Gaeilge (CCC) agus Dara Ó Baoill, Bainisteoir Cumarsáide & Margaíochta Ghlór na nGael.

 

Ag fáiltiú roimh an chomhaontú dúirt Mac Gabhann go raibh sé ag súil go mbeidh Oifigeach Pleanála Teanga lonnaithe i gCathair Saidhbhín gan mhoill agus go gcuirfear tús le gníomhaíochtaí ar an bhaile leis an teanga a threisiú. “Tá muid fíor sásta gur iarradh ar Ghlór na nGael ról lárnach a ghlacadh sa tionscadal seo” a dúirt sé, “Cuirfear tús láithreach leis an bpróiseas earcaíochta agus tá súil againn go mbeifear in ann tabhairt faoi phlean cuimsitheach teanga le tacaíocht agus comhpháirtíocht na páirtithe leasmhara go léir atá ar an bhaile; grúpaí pobail, gnólachtaí, scoileanna srl.

 

Dúirt Aodán Mac Gearailt gur dea-scéal amach is amach atá ann do thodhchaí na Gaelainne ar an mbaile agus sa cheantar máguaird. “Mar Oifigeach Gaeilge le CCC tá mé an-sásta go bhfuil Cathair Saidhbhín aitheanta mar Bhaile Seirbhíse Gaeltachta agus go bhfuil an post do OPT le fógairt. “Tá CCC ag obair go dícheallach leis ag brú an tionscadal seo chun tosaigh agus is mór linn go bhfuil Glór na nGael, le foireann a bhfuil saineolas acu sa réimse seo, ar bhord chun go mbeidh sé ar chumas an OPT plean gníomhaíochta fiúntach a chur i bhfeidhm. Beidh lán tacaíocht ag an OPT agus ag muintir Chathair Saidhbhín uainn féin anseo sa Chomhairle chun go dtiocfaidh bláthú ar an teanga sa cheantar” a dúirt sé.

 

Tá an post do Oifigeach Pleanála Teanga (OPT) le fógairt láithreach agus tá gach eolas maidir le sonraíocht an phoist ar fail ag www.glornangael.ie/foluntais.