GET STARTED

Buíochas leat. Beidh muid i dteagmháil leat go luath.

Cláraigh Linn - Coistí Pobail Gaeilge

Seo thíos liosta de sheirbhísí a chuireann Glór na nGael ar fáil do choistí pobail.  Chun clárú linn, roghnaigh ón liosta na seirbhísí a bhfuil speis agaibh iontu don bhliain 2022.

Cuidiú le Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha, scéim le haghaidh clubanna CLG a chur chun tosaigh i do cheantar.
Praghas - Saor in aisce

Páirt a ghlacadh i gComórtas Náisiúnta Ghlór na nGael.
Táille - €100

Tacaíocht a chur ar fáil do theaghlagh Gaeilge i bhur gceantar tríd an scéim Teanga Tí .
Praghas - Saor in aisce

Cuidiú le GRADAIM Gnó na hÉireann a fhorbairt i do cheantar (Scéim aitheantais leis an Ghaeilge a chur chun tosaigh sa ghnó).
Praghas - Saor in aisce

Céimeanna
Praghas - Saor in aisce

Comhairle maidir le hiarratais maoinithe a ullmhú.
Praghas - Saor in aisce

Comhairle agus tacaíocht le hearcaíocht agus cúrsaí acmhainní daonna.
Praghas - Saor in aisce

Cuidiú agus comhairle maidir le rialachas an choiste.
Praghas - Saor in aisce

Cuidiú le cúrsaí pleanála teanga nó pleanáil straitéiseach.
Praghas - Saor in aisce

Is gá rogha a dhéanamh chun dul ar aghaidh

Ar aghaidh

Cláraigh Linn - Coistí Pobail Gaeilge

Is é an praghas atá ar do rogha ná:

Achoimre

Seirbhís Eolas Líon Praghas
Discount :
Iomlán :

Cláraigh

Cláraigh

X
X