Site logo

Tá clárúchán don scéim GRADAIM 2024 oscailte anois

Tá GRADAIM Gnó na hÉireann ag glacadh le clárúcháin don tríú bliain as a chéile. Is scéim aitheantais é GRADAIM Gnó na hÉireann a bhronnann stádas cré-umha, airgid, nó óir ar chomhlachtaí bunaithe ar a gcuid éachtaí i gceann amháin, dhá cheann, nó i ngach ceann de na catagóirí seo a leanas: 1. Comharthaíocht, 2. Brandáil agus Margaíocht, 3. Seirbhís i nGaeilge. 

Chláraigh 262 gnó leis an scéim anuraidh agus bhain 147 bonn amach. Tá na gnóthaí seo le lonnaithe fud fad na tíre, thuadh agus theas. Tá sé i gceist ag foireann GRADAIM an líon seo a mhéadú i mbliana. Tá an scéim oscailte do ghnólachtaí lonnaithe lasmuigh den Ghaeltacht agus sa Ghaeltacht.

Tá beirt oifigeach forbartha ag GRADAIM Gnó na hÉireann. Feidhmíonn Ceithleann Ní Dhuibhir Ní Dhúlacháin i gCúige Uladh agus i gCúige Laighean. Clúdaíonn Pádraig Ó Neachtain Connacht agus Cúige Mumhan.  Is é Frainc Mac Cionnaith bainisteoir na scéime. Tugann na hoifigigh forbartha tacaíocht agus cúnamh do na gnólachtaí a bhfuil suim acu tabhairt faoin scéim.

Faoi láthair tá GRADAIM i mbun feachtas poiblíochta le Dáithí Ó Sé ar na meáin shóisialta.  Bígí cinnte an ordóig a thabhairt d’ábhair s’againn ar líne, agus más féidir leat roinn é! 

Is féidir do ghnó a chlárú le GRADAIM Gnó na hÉireann anseo.