Site logo

Cláraigh anois le Glór na nGael!

Is féidir do ghrúpa, coiste nó cumann a chlárú le Glór na nGael anois.  Tá grúpaí Gaeilge agus cumainn fud fad na hÉireann agus thar sáile cláraithe linn cheana agus ag baint tairbhe as na buntaistí, as na scéimeanna maoinithe agus aitheantais agus as na seirbhísí comhairliúcháin a chuireann Glór na nGael ar fáil feadh na bliana.

Tá foirm chlárúcháin Chomórtas Ghlór na nGael 2019 ar fáil anseo

Tá eolas do chlubanna CLG maidir le chlárú d’Fhondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha ar an leathanach seo

Is mó an tairbhe a bhainfidh do ghrúpa as clárú linn go luath!