Site logo

Cláraigh anois le Glór na nGael!

Is féidir do ghrúpa, coiste nó cumann a chlárú le Glór na nGael anois.  Tá grúpaí Gaeilge agus cumainn fud fad na hÉireann cláraithe linn cheana agus ag baint tairbhe as na buntaistí, as na scéimeanna maoinithe agus aitheantais agus as na seirbhísí comhairliúcháin a chuireann Glór na nGael ar fáil feadh na bliana.

Tá eolas maidir le struchtúr nua Chomórtas Ghlór na nGael anseo agus foirm chlárúcháin Chomórtas Ghlór na nGael 2020 ar fáil anseo

Tá eolas do chlubanna CLG maidir le chlárú le Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha ar an leathanach seo

Is mó an tairbhe a bhainfidh do ghrúpa as clárú linn go luath!