Site logo

Clár Oibre do Choistí Stiúrtha

Clár Oiliúna na gCoistí Pobail 2022

Leaschleachtais Rialachais san Earnáil Neamhbhrabúsach

Seisiún 2: Clár Oibre do Choistí Stiúrtha

le Dónall Ó Braonáin*, mar chuid de chlár oiliúna na gcoistí pobail 2022, arna eagrú ag Glór na nGael i gcomhar le Foras na Gaeilge.

  • Pleanáil Oibriúcháin
  • Boird, Coistí agus Fochoistí
  • Oifigigh agus Rólanna
  • Meastóireacht agus Táscairí
  • Leanúnachas agus Comharbacht

*Tá saincháilíocht iarchéime sa rialachas ag Dónall Ó Braonáin ón bhForas Riaracháin (IPA, 2016). Tá taithí mhór aige ar cheisteanna bainistíochta agus rialachais ag leibhéal boird, coistí stiúrtha agus fochoistí boird den uile chineál san earnáil stáit, phríobháideach agus neamhbhrabúsach.