Site logo

Intleacht Shaorga (AI) san Ionad Oibre – Ceardlann do ghrúpaí pobail

Tá an saol oibre ag athrú níos tapúla na riamh agus géarghá ann go gcoimeádadh grúpaí Gaeilge cos leis.

Tá Glór na nGael ag eagrú ceardlann faoi intleacht shaorga ar Mháirt an 27 Feabhra san Óstán Radisson Blu in Áth Luain.  Tá an ceardlann seo dírithe ar ghrúpaí pobail, coistí bailte seirbhísí Gaeltachta, líonraí Gaeilge agus ar Oifigigh Pleanála Teanga.

Is é Dr Eoghan Mac Conaill Óig, atá mar Ollamh Cúnta le Gnó agus mar Cathaoirleach MSc sa Bhainistíocht & Gnó Digiteach le Fiontar agus Scoil na Gaeilge in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, an aoi-chainteoir a bheidh linn ar an lá. I measc na n-ábhair a bheidh á bplé aige beidh cursaí eSláinte, muinín agus príobháideachas ach beidh sé ag díriú ar an intleacht shaorga. Beidh seisiún ceisteanna agus freagraí ina dhiaidh.

Beidh seisiún eolais ó Foras na Gaeilge le ceisteanna agus freagraí ar an lá chomh maith. Bíonn ceardlanna mar seo áisithe ag Glór na nGael go minic agus cinn ar leith do choistí ar an mbunleibhéil ar an SFLG. Is deis mhaith atá ann dos na coistí Gaeilge teacht le chéile chomh maith agus foghlaim óna chéile.

Má tá aon cheist agat maidir leis an gceardlann ná bíodh drogall ort teagmháil a dhéanamh le cliodhna@glornangael.ie