Site logo

Caife agus Comhluadar ar líne gach seachtain

Is teacht le chéile fíorúil é Caife agus Comhluadar a thugann deis do thuismitheoirí atá ag tógáil leanaí óga le Gaeilge teacht le chéile a tharlaíonn go seachtainiúil. Tugann sé deis teacht le chéile le haghaidh comhluadar, comhrá, comhairle agus cúpla rann, beag beann ar cá bhfuil daoine lonnaithe! Buailimid le chéile ar líne ar Ghoogle Hangout gach Céadaoin ar 11:00, Satharn amháin sa mhí ar 10:00 agus tráthnóna Mháirt amháin sa mhí ar 16:00.

Ag na seisiúin féin bíonn deis comhrá a dhéanamh le tuismitheoirí eile a bhfuil taithí acu bheith ag labhairt i nGaeilge sa bhaile. Bíonn achan seisiún difriúil agus bíonn an comhrá dírithe ar riachtanais na dteaghlach féin. Is féidir bheith ag plé téarma atá tuismitheoir ar lorg i nGaeilge seachtain amháin agus ansin ag labhairt faoi na leabhair/áiseanna is mó a thaitníonn leis na páistí seachtain eile. Tá sé iomlán dírithe ar na teaghlaigh atá páirteach agus na mianta s’acu. Ansin caitear am ag canadh agus ag déanamh rannta ‘s rímeanna le chéile, is iomaí leagan éagsúla agus rím nua atá foghlamtha againn óna chéile.

Deir Aoife, tuismitheoir i gCiarraí, “Thosaigh mé ar ná seisiúin ar líne le Sinéad nuair a rugadh mo mhac i 2022. Bhain an bheirt againn ana-thaitneamh as agus d’fhoghlaim mé go leor. Ní hamháin go raibh súgradh agus craic againn ach bhí an deis agam labhairt le máithreacha eile mar gheall ar na dúshláin a bhaineann le leanbh óg. Anois agus mo shaoire mháithreachais thart braithim uaim é.’

Is cuma cén áit a bhfuil cónaí ort, bíonn fáilte roimh thuismitheoirí ó chian agus ó chóngar sa ghrúpa seo! Mar thacaíocht bhreise do na teaghlaigh tá grúpa Whatsapp ann agus tugtar deis ansin do na teaghlaigh ceisteanna a ardú, comhairle a roinnt, moltaí d’áiseanna nó téarmaí srl agus tugtar meabhrúcháin do na tuistí gnóthacha faoi na seisiúin féin ann fosta.

Is féidir clárú nó tuilleadh eolais a fháil ónár n-oifigeach forbartha Sinéad ar sinead@glornangael.ie +353 83 449 7443