Site logo

Buaiteoirí Chomórtais Peile na Gaeltachta 2024

Bhí deireadh seachtaine iontach ag CLG Chill na Martra nuair a d’óstáil siad Comórtas Peile na Gaeltachta. Bhí Cill na Martra cláraithe le Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha i 2023 agus is é seo an dara uair dóibh Comórtas Peile na Gaeltachta a óstáil, an chéad uair ná 2005. Is í an Ghaeilge príomhtheanga an chlub agus tá obair na gcapall á déanamh acu le tamaill anuas ag ullmhú don Chomórtas. Imríodh 26 chluiche idir 25 fhoireann thar an deireadh seachtaine agus bhí an-rath ar an gComórtas agus moladh mór ag dul do CLG Chill na Martra agus an pobal mórthimpeall as ócáid den scoth a reachtáil. Is iad na clubanna cláraithe leis an bhFondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha a tháinig amach ar bharr ag tabhairt leo an corn ag gach grád. 

 

Grád Sinsear na bhFear 

Cill Chartha 

 Tá CLG Chill Chartha cláraithe linn ó 2020. Chuir siad an Ghaeilge chun cinn go mór le himeachtaí óige, Pop-Up Gaeltachtaí, scéim oiliúna do bhainisteoirí agus coitseálaithe agus comharthaíocht úr sa chlub le tacaíocht ó Fhondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha. Bhain siad bonn cré-umha amach anuraidh don chéad uair agus tá siad ag obair i mbliana i dtreo bonn airgid a bhaint amach. Cuireadh spotsolas orthu le déanaí sa chlár ag Cluiche Cheannais Uladh i mbliana mar gheall ar a gcuid iarrachtaí leis an Ghaeilge. Is léir go bhfuil ról lárnach ag an teanga sa chlub. 

 

Grád Sóisear na bhFear 

Naomh Muire 

Tá Naomh Muire Íochtar na Rosann CLG cláraithe linn ó bhí 2020 ann. Bhí deireadh seachtaine iontach ag Cill na Martra CLG nuair a d’óstáil siad Comórtas Peile na Gaeltachta. Tháinig clubanna ó gach ceantar Gaeltachta le chéile i Múscraí chun féile peile a cheiliúradh. Bhí atmaisféar spleodrach ann le craic agus comhluadar iontach. Bhí na clubanna cláraithe leis an bhFondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha rathúil thar an deireadh seachtaine bríomhar seo. Bhí cluichí iontacha le feiceáil agus léirigh na himreoirí a gcuid scileanna den scoth. Bhain gach duine taitneamh as an spórt agus an spiorad pobail a bhí ann. Bhí sé ina dheireadh seachtaine lán le himeachtaí agus buaiteoirí a chuir bród ar a gceantair féin. Tá súil agam go mbeidh deireadh seachtaine chomh maith leis an gceann seo arís.

Bhain siad bonn cré-umha amach sa bhliain chéanna. Bíonn siad ag baint leasa as na deontais a bhíonn amuigh againn le Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha achan bhliain le haghaidh imeachtaí eagsúla. Thar na blianta le cuidiú ón Fhondúireacht, d’eagraigh siad dianchúrsaí Gaeilge, ciorcal comhrá, oíche airneáil, seisiún scéalaíocha & filíochta. Chomh maith leis sin, tá siad ag tabhairt faoi bhlitzchomórtas scoile a reachtáil an mhí seo le deontas na fondúireachta. Níl amhras ar bith ann ach go bhfuil iarrachtaí móra déanta acu le húsáid rialta agus cur chun cinn na Gaeilge ag an chlub. 

 

Grád Sinsear na mBan 

Baile Chláir na Gaillimhe 

Tá Peil na mBan Bhaile Chláir na Gaillimhe cláraithe le Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha le cúpla bliain anuas agus tá siad ag déanamh iarracht mhór an Ghaeilge a chur chun cinn. Chuir said isteach ar dheontas na Fondúireachta anuraidh chun múrphictiúr a chur sa chlubtheach. Tugann siad tacaíocht do chluichí i nGaeilge agus spreagann siad úsáid na teanga i ngach gné den chlub. Tá an cumann dírithe ar feabhas a chur ar scileanna teanga agus ar phobal bríomhar Gaelach a chruthú. Tá said ag obair i dtreo bonn cré-umha na Fondúireachta i mbliana agus súil acu forbairt ar an méid atá déanta acu sna blianta amach romhainn. 

 

Grád Sóisear na mBan 

Clann na nGael 

Tá Clann na nGael cláraithe leis an Fhondúireacht ó 2019 agus dul cinn déanta acu gach bliain. Chuir siad isteach ar dheontas na Fondúireachta agus as sin d’éirigh leo 10 seachtaine do ranganna Gaeilge a chuir ar siúl do bhaill an chlub. Leis an deontas is déanaí fuair siad airgead chun athchóiriú iomlán a dhéanamh ar na comharthaí atá timpeall na páirce agus an clubtheach. Beidh siad ag óstáil  Comórtas Peile na Gaeltachta an bhliain seo chugainn, is deireadh seachtaine den chéad scoth é,  tugann sé deis dúinn ár gcultúr, oidhreacht agus an Ghaeilge a cheiliúradh agus tá mé cinnte go mbeidh muintir Rath Chairn glas na Mí réidh chun fáilte a chuir roimh mhuintir na Gaeltachta ó fud fad na tíre. 

Is scéim tacaíochta de chuid Ghlór na nGael agus de chuid Chumann Lúthchleas Gael í Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha, ar mhaithe le clubanna CLG ar mian leo an Ghaeilge a chur chun cinn. Is féidir tuilleadh eolais faoin scéim a léamh anseo nó bí i dteagmháil linn ag clg@glornangael.ie